Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Tomáš Halík: Co je bez chvění, není pevné

Tomáš Halík: Co je bez chvění, není pevné


Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce sleduje hlavní momenty profesního života Tomáše Halíka a seznamuje s jeho knihou Co je bez chvění, není pevné. Uvádí seznam jednotlivých oddílů, zachycuje hlavní rysy díla a načrtává jádro úvah, z nichž sestává.

Obsah

1.
Obsah knihy
2.
O autorovi
3.
O knize

Úryvek

"O knize:
Tato kniha obsahuje čtrnáct úvah o stěžejních duchovních a civilizačních problémech naší doby. Na cestě labyrintem dnešního světa, labyrintem vlastního osudu i labyrintem soudobého filozofického a náboženského myšlení autor rozvíjí trvalý dialog víry a pochybnosti jako dvou sester, které se vzájemně potřebují a doplňují.
Již na začátku knihy nalezneme verše od významného českého básníka a překladatele Vladimíra Holana, které nás nabádají k zamyšlení o tom, že ,, co není pevné, není bez
chvění. ´´ Tyto slova jakoby říkaly, že je dobře, že přemýšlíme o své víře a o světě vůbec.
V první kapitole – Sám sobě otázkou, píše pan Halík o chvění své víry a o pochybnosti, jakožto o sestře víry. Dále se zde zabývá otázkou Boha, víry a náboženství. I vlastně v dalších kapitolách se zabývá otázkami víry, jakoby jeho úvahy na sebe oddáleně smysluplně navazovaly.
V celku PRVNÍ CESTA: LABYRINTEM SVĚTA popisuje své cesty a pobyty v Indii, Japonsku, Hirošimě, Egyptě, Moskvě, Římě, Jeruzalémě, Washingtonu, pak se vrací do Česka a jako o posledním místě v této kapitole se zmiňuje a expedici v Antarktidě. Popisuje zde místa, která navštívil a zmiňuje se o různých druzích náboženství. Různá náboženství pojímá, jako opravdu různá, protože žádné náboženství není stejné, každé náboženství je jiné a opět se zde vrací k otázkám víry, dále pak k pojmům ,, víra ´´ a ,, náboženská přesvědčení. ´´ V pobytu v Moskvě poukazuje na rozdíl mezi honosným hrobem Stalinovým a chudým hrobem Ježíšovým. V Čechách, kde tráví pobyt na Šumavě vzpomíná pan Halík na zlo války. Dále zde vzpomíná i Husa a Masaryka. Nejzajímavější a nejpoutavější z této kapitoly je podle mého názoru expedice v Antarktidě. Popisuje zde obrovské vyčerpání, neví, zda se ještě někdy vrátí domů a divokou přírodu takovou, jaká je. Dále se zde zmiňuje o situaci, kdy jakoby prošel křtem této divoké přírody, když vlny rozbouřeného moře jemu a jeho kolegovi vezmou větší loďku a oni se ji snaží ve vlnách odchytit. Je samozřejmé, že takovýto ,, důležitý hazard ´´ je oba mohl stát život. Poté zde zmiňuje vděčnost za to, že přežili a polemizuje mezi jazykem víry a vědy.
V celku DRUHÁ CESTA: LABYRINTEM VLASTNÍHO OSUDU popisuje své vysvěcení na kněze, polemiku porozumění svému kněžství, jakožto kněžství, jako povolání a kněžství, jako zaměstnání. Zmiňuje zde svou cestu k náboženství a v neposlední řadě i celibát. V kapitole Politika jako duchovní úkol: Hledání hranic odpovědnosti se zmiňuje o tom že by se měl stát nástupcem prezidenta Václava Havla a toto doprovází řadou otázek a spekulací.
V posledním celku této obsáhle knihy nazvaném TŘETÍ CESTA: LABYRINTEM FILOZOFIE NÁBOŽENSTVÍ zmiňuje otázku ateismu a popisuje zde rozhovor se svou žákyní, která je nevěřící. Dále zde také píše o zpovědi a duchovním rozhovoru."

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f23c63e12acd.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
T_Halik_Co_je_bez_chveni.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse