Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tradiční a moderní společnost (sociologické teorie) - maturitní otázka 2/4

Tradiční a moderní společnost (sociologické teorie) - maturitní otázka 2/4

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá významnými sociologickými teoriemi. V textu tak jsou představeni Max Weber, Vilfredo Pareto, Georg Simmel, Frankfurtská škola a také strukturní funkcionalismus. Popsány jsou jejich stěžejní názory, teorie a postoje k moci. Předchozí otázka se nachází zde Filozofie konce středověku a matematizace přírody - maturitní otázka 1/4 a následující zde Fridrich Hegel, Karl Heinrich Marx - maturitní otázka 3/4.

Obsah

1.
Max Weber
1.1.
Teorie moci
1.2.
Tři typy autority
1.3.
Teorie vývoje; teoretik příchodu
1.4.
Racionalizace
1.5.
Asketismus + světská práce
1.6.
Proces racionalizace
2.
Vilfredo Pareto
2.1.
Antropologie
2.2.
Kombinační instinkt
2.3.
Trvalost agregátů
2.4.
Dvě části společnosti
2.5.
Teoretik fašismu
2.6.
Fašismus
3.
Georg Simmel
3.1.
Funkční diferenciace
3.2.
Individualizace
3.3.
Negativní důsledky individualizace na lidskou psychiku
3.3.1.
Odcizení
4.
Frankfurtská škola
4.1.
Theodor Adorno
4.2.
Francis Bacon
4.2.1.
Poznání
4.2.2.
Atomismus
5.
Strukturní funkcionalismus
5.1.
Talut Parsons
5.1.1.
Kritika strukturního funkcionalismu
5.2.
Robert King Merton
5.2.1.
Teorie středního dosahu
5.2.2.
Manifestní a latentní funkce
5.2.3.
Sebenaplňující proroctví
5.2.4.
Deviantní chování
5.2.5.
Teorie referenčních skupin

Úryvek

"- Max Weber
Mladší myslitel, významný sociolog.

Dílo: Protestanská etika a duch kapitalismu (v roce 1910 pomáhal zakládat Německu sociologickou společnost) Ekonomika a společnost (není dokončeno, kvůli jeho úmrtí)

- zabývá se otázkou Proč kapitalismus vznikl na Západě, a nikoliv v jiných oblastech světa. Zde oponuje Marxovi, protože vidí náboženství ne jako součást ideové nadstavby, ale jako důležitý faktor, který přispěl ke vzniku kapitalismu. Podle Webera tu touha po zisku byla vždy, a nemůžeme ji ztotožnit jen s kapitalismem. Příspěvek protestantské etiky je v tom, že hybnou pákou této expanze bylo náboženské hodnocení systematické světské práce v povolání. Práce je znakem pravé víry.

Teorie moci: - dle něj mít moc znamená mít možnost přimět někoho, aby něco udělal proti vlastní vůli
- zavedl pojem panství, kterým rozumí moc založenou na pocitu závaznosti vůči autoritě.
- snažil se vytvořit teorii procesu racionalizace v západní společnosti, klasickým příkladem racionalizace je podle něj Byrokracie.

Rozlišuje mezi tři typy autority (panství):
Tradiční- autorita spočívá na síle zvyku, tradice
Charismatická – na síle osobnosti
Racionálně legální – na síle zákona

teorie vývoje-(jak dochází k tomu, že tradiční společnost spěje k moderní) + jak vzniká kapitalistická společnost z náboženských představ
teoretik příchodu (všimne si tendence) tradiční společnost a moderní společnost je spíš její pokračování
- tvrdí, že v dějinách je proces racionalizace = proces, který vede od tradiční společnosti po moderní společnost, od slova racío = rozum- převládá postupně v dějinách instrumentální rozum = učí se podřizovat své jednání k určitému účelu, tendence mají být nejúčinnější, nejméně nákladné prostředky a zcela podřídit se svému jednání= cíle
Hledání je podřízeno hledáním více prostředků – tak se už teď moc nepřemýšlí – typické pro moderní společnost,
- tvrdí, že náboženství vedlo ke vzniku moderní společnosti, ze které si vytrhneme některé ty cíle, Mnich – stanovit si nejrychlejší prostředky, které vedou k dosažení cíle- racionalita (je slepá vůči všem)
- vyvozuje v křesťanském proudu vznik kapitalismu- sekularizace protestantství- vyvinuli svět. Názor – vznik kapitalismu
- z církve vznikl kapitál – člověk není státem zajištěn- žije v nejistotě (knězi, protestanti nemají jistoty), člověk, který stojí v nedokonalé hříšné podobě je v jiném psychologickém rozpoložení, než člověk který se podřizuje bohu – pochybnosti, nejistota – zakládá se na vztahu s Bohem, založen na kalvinismu- člověk má strach o svůj osud, protestanti pod neustálým dohledem Boha, v protestantství posmrtný život předurčen Bohem – není si ničím jistý – nauka o predestinaci - člověku je určen osud, není určeno jeho vůlí, co během života dělá
Katolík = člověk podle skutků, Evangelík se účastní všeho – není rozdíl mezi kněžským povoláním a povoláními jiných"

Poznámka

Téměř celá pátá kapitola je zkopírovaná z internetu.
Práce je psaná formou odrážek. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny či podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21689
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse