Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Tradiční správní systém veřejné správy

Tradiční správní systém veřejné správy

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky, které stručně popisují systém veřejné správy ve Francii, její územní členění nebo organizaci a financování místní správy, podobným způsobem je popisován systém veřejné správy v Německu a Rakousku.

Obsah

1.
Systém veřejné správy ve Francii
2.
Systém veřejné správy v Německu
3.
Systém veřejné správy v Rakousku

Úryvek

"Organizace místní správy
Samosprávným orgánem obce je obecní rada volená obyvateli obce. Způsob voleb se mění podle velikosti obce (hranicí je 3 500obyv.) Volby probíhají na základě většinového dvoukolového systému. Počet členů obecních rad závisí na počtu obyvatel a pohybuje se v rozpětí od 9 do 69 poslanců. V čele obecní rady je starosta, kterého volí obecní rada ze svých členů. Starosta je výkonným orgánem obecní rady, spojuje výkon státní správy i samosprávy. Jako zástupce státu je starosta zodpovědný hlavně za vedení matričního úřadu, vedení voličských seznamů a dohlížení na průběh voleb, sčítání branců aj. Za výkon samosprávných úloh a jejich plnění odpovídá starosta obecní radě.

Rozhodujícím orgánem samosprávy v departmentu je generální rada departmentu volená v kantonech na 6 let, s tím, že polovina jejich členů se volí každé 3 roky. Počet členů generální rady závisí na počtu obyvatel a rozlohy jednotlivých departmentů. Výkonným orgánem departmentu je prezident generální rady (volený na 3 roky generální radou). Samosprávu regionu představuje regionální rada volená v departmentech na období 6 let.

Na úrovni obce zabezpečuje úlohy místní státní správy starosta a jím zřízený obecní úřad. Departmenty jsou řízené prefektem. Představitel místní státní správy v regionu je také prefekt.

Financování místní správy
Základním zdrojem financování jsou daně, dotace ze státního rozpočtu a v menší míře výhody z místních poplatků. Samostatný finanční zdroj představují půjčky a výpůjčky.
- představují příjmy z daní, jejichž správcem je územně samosprávná jednotka – obec či department. Zákon určuje, které daně do této skupiny patří (např. daň z nemovitostí) a stanovuje jejich strop, aby zabránil nadměrnému daňovému zatížení. Výnosy z těchto daní představují na úrovni obcí asi 1/3 z jejich celkových příjmů.
- daně mohou být i jako zdroj místních příjmů v podobě podílu samosprávných jednotek na daních, které spravuje stát. Nejvyšší místní přímá daň je tzv. daň z profese, která jde sice nejdříve do státního rozpočtu, ale potom se její příjem rozpočítá v rámci vyrovnání s oblastmi s méně rozvinutou sítí podnikatelů a výrobou. V procesu přerozdělování existují 2 důležité fondy: fond na vyrovnávání daně z profese a fond na vyrovnávání daně z přidané hodnoty
- dotace ze státního rozpočtu. Nejznámější je globální dotace státu na činnost. Dotace mají účelový charakter a stát je poskytuje na rozvoj místních aktivit"

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28119
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse