Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Transkulturní ošetřovatelství

Transkulturní ošetřovatelství

Kategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou transkulturního ošetřovatelství. Nejdříve uvádí definici a historický vývoj tohoto typu ošetřovatelství. Vysvětluje, nejen co je to multikulturalismus a transkulturalismus, ale také multikulturní-transkulturní výchova. Vyjmenovává základní konstrukty, pojmy a subtypy v transkulturním ošetřovatelství. Charakterizuje rovněž ošetřovatelský proces, i ošetřovatelské diagnózy. Popisuje ošetřovatelské posuzování stavu potřeb, a uvádí specifika hospitalizace národnostních menšin. Závěr je věnován teorii kulturně shodné péče, její charakteristice a vývoji. Součástí je také charakteristika modelu vycházejícího slunce, a Blochův průvodce při etnickokulturním posuzování.

Obsah

1.
Transkulturní ošetřovatelství - definice, historie
2.
Multikulturalismus- definice, vznik a vývoj
3.
Transkulturalismus
4.
Multikulturní-transkulturní výchova
5.
Základní konstrukty a pojmy v transkulturním ošetřovatelství
6.
Subtypy kulturní péče
7.
Ošetřovatelský proces v multikulturním a transkulturním ošetřovatelství
7.1.
Ošetřovatelské diagnózy
8.
Ošetřovatelské posuzování stavu potřeb
9.
Specifika hospitalizace národnostních menšin
9.1.
Specifika romské menšiny
9.2.
Specifika při ošetřování Ukrajinců
9.3.
Specifika při ošetřování Vietnamců
10.
Teorie kulturně shodné péče
10.1.
Charakteristika teorie
10.2.
Vznik a vývoj teorie
10.3.
Teoretické předpoklady
10.4.
Metaparadigma ošetřovatelství podle Leiningerové
10.5.
Model vycházejícího slunce
10.5.1.
Rozměr kulturní a sociální struktury
10.5.2.
Systém péče
10.5.3.
Typy péče
10.5.4.
Sběr údajů
10.5.5.
Etnoošetřovatelské odhady dle Leiningerové
10.6.
Blochův průvodce při etnickokulturním posuzování

Úryvek

"Diagnózy používané v transkulturním ošetřovatelství
Patří k II. fázi (Stanovení oš. dg.)
Formulování ošetřovatelských cílů musí respektovat kulturní faktory.
Struktura cílů musí zahrnovat kognitivní, afektivní a psychomotorickou složku osobnosti.
Cíle musí být zpracovány systematicky, adekvátně ke klientovi a musí být kontrolovatelné.
Získané informace musí sestra uspořádat podle klientova přesvědčení, hodnot a zvyků a musí být slučitelné s následujícími standardy.
1. Standard kulturní či etnické skupiny identifikovaný samotným klientem
2. Standard vlastní kultury sestry
3. Standard zdravotnického zařízení, který slouží jako základ pro interakci.

Pokud nejsou údaje v souladu se standardy, hledá sestra způsob, jak nemocnému vyhovět či jak upravit jeho požadavky.
Sesterské aktivity musí respektovat hodnoty, názory a praktiky klientů a na jejich základě poskytovat kvalitní a bezpečnou péči, ve které jsou zahrnuty klientovy názory a praktiky.

III. fáze – plánování
IV. fáze – realizace oš. plánu

V. fáze - vyhodnocení ošetřovatelské péče
a) průběžné – dílčí, kontinuální
b) výstupní - závěrečné
Sestra musí určit, do jaké míry se splnily cíle na základě porovnání jejich současného stavu s předpokládaným výsledkem hodnotících kritérií
Výstupní hodnocení musí obsahovat vše, co je specifické pro daného klienta a jeho rodinu vzhledem k následné péči
Hodnocení musí též obsahovat i hodnocení výsledků, kterých dosáhli zdravotníci (zpětná vazba).

Ošetřovatelské posuzování stavu potřeb.
V procesu posuzování může získat sestra i lékař dostatek údajů o etnické skupině a kultuře, ze které klient pochází. Zdravotník se orientuje zejména v oblasti etnicko – kulturních specifik života svého klienta.
Poznání etnické příslušnosti pomůže sestře lépe pochopit potřeby nemocného. Je užitečné vědět, zda jde o současného přistěhovalce či utečence. Čím déle žije klient se svou rodinou v ČR, tím více bylo příležitostí, kdy se mohly jeho kulturní zvyky sblížit s kulturou nové vlasti.
Jazyk. Během onemocnění či ve stresu může člověk komunikovat naučeným jazykem velmi špatně a vrací se k jazyku rodnému.. Navíc se sestra musí přesvědčit, že nemocný i jeho rodina pochopili doporučení a pokyny týkající se léčby a léčebných úkonů.
NĚKDY SE MOHOU CHOVAT TAK, ŽE VŠE POCHOPILI, USMÍVAJÍ SE, KÝVAJÍ HLAVOU, ALE POKUD SESTRA NECHÁ ÚKON POPSAT VLASTNÍMI SLOVY ČI DEMONSTROVAT, ZJISTÍ, ŽE MU V ČEŠTINĚ NEPOROZUMĚLI.

V ošetřovatelském procesu je nutno znát náboženské a duchovní potřeby. Sestra klienta tak může lépe podporovat a uspokojovat jeho duchovní potřeby.
Model rodiny. Sestra by měla znát, jak je strukturována rodina svého klienta. Například žena, která je původem ze země, kde ženy nemají nárok rozhodovat, a bude rodit v ČR, právo rozhodovat má výhradně její muž. Klienti, kteří pocházejí z kultur, jež se vyznačují velmi silným poutem v rodině, budou ženu za hospitalizace maximálně navštěvovat a podporovat ji. Zdravotníci se na tyto situace musí dobře připravit a umožnit jejich přání.

Kulturně specifická a velmi citlivá bývá také problematika gynekologicko-porodnické péče o ženu. (Nepřijatelní pro přímé vyšetřování a pečování mohou být lékaři – muži, ošetřovatelé – muži.). Účast partnera – otce u porodu také není vždy žádoucí – ne všechny kultury to považují za přijatelné. Rodící ženy mohou spíše preferovat účast blízké ženy (matky, sestry, tchýně, kamarádky).

Přání rodičky musíme respektovat, snažíme se ji co nejméně vaginálně vyšetřovat, vyhýbáme se dlouhému očnímu kontaktu a respektujeme stud klientky. Pokud možno, zajistíme ženský ošetřovatelský tým pod vedením lékařky – ženy. Na oddělení šestinedělí respektujeme způsob stravování a stravovací tabu. Názory na výživu se mohou výrazně lišit od našich zvyklostí, sestra informuje nemocniční kuchyň. Předem však musí znát zvyky a praktiky ženy jiné kultury. Zná příkazy a zákazy v oblasti výživy, respektuje jej. Sestra též musí odlišit, zda žena či i jiný klient na jiném oddělení nejí v důsledku své kultury či v důsledku onemocnění! Nutno rozlišit!!! "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 21 stran. Práce obsahuje tabulky a schéma.
Práce kompilačního charakteru. Částečně čerpáno z: http://www.cizinci.cz/files/clanky/115/osetrovatelstvi_vzdelavani.pdf; www.szs-jaselska.cz/_doc/osetrovatelstvi2/osetrovatelstvi2.pdf ; http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/482059-multikulturni-osetrovatelstvi; http://articles.gourt.com/cs/Multikulturalismus.
Studijní materiál ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia z předmětu Ošetřovatelství.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14852
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse