Název Goodness Staženo

Transkulturní ošetřovatelství

Práce zabývající se problematikou transkulturního ošetřovatelství. Nejdříve uvádí definici a historický vývoj tohoto typu ošetřovatelství. Vysvětluje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

113x

Centrální nervová soustava jako řídící systém lidského těla - projevy poruch a nemocí v dětském věku

Práce nejprve popisuje centrální nervovou soustavu, její části a funkce. Dále se zaměřuje na poruchy a nemoci CNS v dětství, od poškození prenatálních... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

86x

Soustava nervová

Práce obsahuje informace o struktuře a funkcích nervové soustavy a vlastnostech, úkolech či umístění jejích jednotlivých částí. Poslední část se pak s... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína


44x

Klimakterium v praxi porodní asistentky

Práce zabývající se problematikou klimakteria v praxi porodní asistentky. Nejdříve je uvedena definice základních pojmů, poté je popsán charakter horm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

6x

Mikrobiológia 2

Práce se zaměřuje na mikrobiologii. Ve druhé části jsou probírány otázky typu mykobakterie, clostridium tetani, brucella, vibrio, antinymocety, mykopl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína

0x

Mikrobiológia

Práce se zaměřuje na mikrobiologii. V první části jsou rozebírány otázky typu předmět studia mikrobiologie, morfologia bakterií, buněčná stěna, bakter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie, Medicína

0x