Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trestné činy proti životu a zdraví - 16/33

Trestné činy proti životu a zdraví - 16/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se trestnými činy proti životu a zdraví. Vyjmenovává je: vražda, vražda novorozeného dítěte matkou, ublížení na zdraví, rvačka, ohrožování pohlavní nemocí, nedovolené přerušení těhotenství a účast na sebevraždě. U každého trestného činu je uveden rozbor, který zahrnuje nejen subjektivní a objektivní stránku, ale také popis objektu, subjektu, i předmětu útoku. Předchozí část naleznete zde Změna závazkových právních vztahů - 15/33, následující Výklad právních úkonů - 17/33.

Obsah

1.
Trestné činy proti životu a zdraví
2.
Jednotlivé trestné činy
2.1.
Vražda (§ 219)
2.2.
Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 220)
2.3.
Ublížení na zdraví (§221-224)
2.4.
Rvačka (§225)
2.5.
Ohrožování pohlavní nemocí (§226)
2.6.
Nedovolené přerušení těhotenství (§ 227-229)
2.7.
Účast na sebevraždě (§ 230)

Úryvek

"1) TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ

- trestní zákon je staví na čelní místo (hlava VII, zvláštní část)

ZNAKY SKUTKOVÉ PODSTATY
 OBJEKTEM: je především život a zdraví člověka + další vztahy, kt. bývají společně s útoky na zdraví a život ohroženy
 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA: charakterizována většinou charakterizována způsobením smrti nebo újmy na zdraví (tzv. nepravé omisivní TČ)
- jednání může být v konání i opominutí

Následky podle závažnosti:
• usmrcení
• těžká újma na zdraví
• ublížení na zdraví

 SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA:
- může jít TČ úmyslné i nedbalostní
- svolení poškozeného nevylučuje trestní odpovědnost

JEDNOTLIVÉ TRESTNÉ ČINY

1) VRAŽDA (§ 219)

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let.
(2) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dvou nebo více osobách,
b) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem,
c) opětovně,
d) na těhotné ženě,
e) na osobě mladší než patnáct let,
f) na veřejném činiteli při výkonu nebo pro výkon jeho pravomoci,
g) na jiném pro jeho rasu, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je bez vyznání, nebo
h) v úmyslu získat majetkový prospěch nebo v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin, anebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky.

 OBJEKTEM: lidský život
- důležité je vymezení začátku a konce lidského života – za začátek se považuje začátek porodu, za konec se považuje biologická smrt mozku (cerebrální smrti) – obnovení všech životních funkcí je již vyloučeno
- za pokus TČ vraždy se považuje úmyslný útok proti životu člověk, v jehož důsledku došlo ke klinické smrti, ale životní funkce se podařilo obnovit
- ve zdravotnictví lze odběr tkání a orgánů od zemřelého dárce provést, jen byla-li zjištěna smrt (transplantační zákon)
- nezpůsobilým pokusem (na nezpůsobilém předmětu útoku) je čin spáchaný na mrtvole v úmyslu usmrtit člověka → trestný jako pokus TČ vraždy
- život je chráněn i pokud je člověk smrtelně nemocen – proto je trestné i pouhé uspíšení smrti (euthanasie – aktivní = usmrcení konáním, př. zavedení smrtící infúze); pasivní = nepokračování v úspěšné léčbě = dysthanasie, př. ukončení umělé výživy)
- aktivní i pasivní euthanasie může být na žádost dotčené osoby (tzv. euthanasie voluntární) nebo bez žádosti dotčené osoby – osoba je ve stavu, kdy nemůže tuto žádost sdělit x za euthanasii se nepovažuje případ, kdy lékař usnadňuje nemocnému konec života (např. účinně tiší bolest);
- souhlas či nesouhlas informovaného pacienta s provedením léčebného zákroku či pokračováním léčby – okolnosti vylučující protiprávnost

 OBJEKTIVNÍ STRÁNKA
- je vymezena způsobením následku (usmrcením)
- následku může být dosaženo jedním krátkodobým aktem (bodná rána) nebo dlouhotrvajícím působením na tělesnou integritu (utýráním)
- jednání může záležet v konání i opomenutí – pokud někdo nevykonal to, co bylo jeho právní povinností

KVALIFIKOVANÁ SKUTKOVÁ PODSTAT TČ VRAŽDY (§ 219 odst. 2)
• ZVLÁŠŤ SUROVÝ NEBO TRÝZNIVÝ ZPŮSOB PROVEDENÍ VRAŽDY (písm. b) → vražedný útok z extrémně vysokou mírou brutality, kt. se podstatně vymyká z rámce běžného u většiny TČ tohoto druhu (např. i pozvolné udušení poškozeného)
• USMRCENÍ DVOU NEBO VÍCE OSOB (písm. a) – pokud k němu došlo jedním jednáním, tedy jedním skutkem x pokud pachatel dvěma nebo více samostatnými útoky postupně usmrtí dvě nebo více osob, půjde o vícenásobný TČ vraždy
př. pachatel zapálí dům, pustí plyn v uzavřené místnosti, pachatel chce usmrtit jednu osobu, aby si vytvořil podmínky pro usmrcení osoby další
• NA TĚHOTNÉ ŽENĚ (písm. d) – jednání pachatele bezprostředně směřující k úmyslnému usmrcení těhotné ženy nelze posoudit jako pokus TČ vraždy spáchaný proti dvěma osobám – lidský plod nelze pokládat za lidského jedince, kt. požívá přímé ochrany ustanovením o TČ vraždy. Ochrana je poskytována zvýšenou trestností TČ "

Poznámka

Práce je částečným výpisem zákona č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, hlava VII. § 219 - 230 Trestné činy proti životu a zdraví.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15217
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse