Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trestně-právní ochrana ekonomiky

Trestně-právní ochrana ekonomiky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze tří částí. První se zabývá strukturou trestního práva u nás, základními definicemi a charakteristikami jednotlivých trestních činů. Druhá část se již podrobně věnuje hospodářské a majetkové kriminalitě. Výklad je doprovázen odkazy na paragrafy, které se těchto typů kriminality týkají. Poslední část pak ve zkratce popisuje průběh a zásady trestního řízení.

Obsah

1.
Trestný čin
2.
Funkce trestního práva
3.
Prameny
4.
Trestný čin
4.1
Stupeň společenské nebezpečnosti
4.2
Formální znaky trestného činu
4.3
Předmět útoku
4.4
Objektivní stránka
4.5
Subjektivní stránka
4.6
Příčetnost
4.7
Rozdělení trestných činů
4.8
Vývojová stádia trestného činu
4.9
Trestná součinnost
5.
Tresty a ochranná opatření
6.
Působnost Trestního zákona
7.
Zánik trestnosti
8.
Okolnosti vylučující protiprávnost
9.
Zvláštní část Trestního zákona
9.1
Trestné činy proti hospodářské soustavě
9.2
Trestné činy proti hospodářské kázni
9.3
Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
9.4
Trestné činy proti předpisům
9.5
Trestné činy proti majetku
10.
Trestní řízení
10.1
Pojem a účel trestního řízení
10.2
Základní zásady trestního řízení

Úryvek

“4. Trestné činy proti předpisům (nekalá soutěž, nehmotné statky – duševní vlastnictví)
§149 trestné činy proti předpisům upravujícím nekalou soutěž
- trestní sazba je 1 rok
- mělo by se řešit civilním soudem, pouze v případě vysokého stupně nebezpečnosti – orgány činné v trestním řízení
- pachatel trestného činu – ohrozí chod podniku soutěžitele (nemusí přímo nastat)
- §127 – zahrnuje veškeré pojmy jako u nekalé soutěže
- pouze nekalá soutěž (proti dobrým mravům, 8 bodů) – méně závažný trestný čin (dle Obchodního zákoníku, jde o soutěžitele)
- jednáním může poškodit dobrou pověst

§150 – porušení práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a označení původu zboží
- neoprávněné užívání stejného nebo zaměnitelného
- podmínka trestnosti – dosažení prospěchu hospodářské soutěže nebo pouze vývoj, prodej, označení
- > značný rozsah újmy – pak možno užít §127

§151 – porušování průmyslových práv
- neoprávněný zásah do práv chráněného patentu, PV, UV, topografií
- peněžitý trest, nebo až 2 roky

§152 – porušování autorských práv, práv k doložkám
- kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému nebo uměleckému dílu
- ochraňuje i standardní práva
- databáze – počítačová kriminalita
- opět sazby dle dosaženého čistého prospěchu (přes 200 000 – až 5 let) rozsahu závažnosti
- méně společenské trestní jednání – přestupek"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8168
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse