Trestní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Trestní činy proti republice - trestné činy proti základům republiky, trestné činy proti bezpečnosti republiky, trestné činy proti obraně vlasti. Trestné činy hospodářské - trestné činy proti hospodářské soustavě, trestné činy proti hospodářské kázni, trestné činy proti měně a trestné činy daňové, trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech. Trestné činy proti státním a veřejným orgnánům - trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele, trestné činy veřejných činitelů. Trestné činy rušící činnost státních orgánů - zasahování do nezávislosti soudu, pohrdání soudem, maření výkonu úředního rozhodnutí, nedovolené překročení státní hranice, křivé obvinění, křivá výpověď, padělání,...Úplatkářství - přijímání úplatků, podplácení. Formy trestné součinnosti - zločinné spolčení, podněcování, schvalování trestného činu, nadržování, neoznámení trestného činu. Trestné činy obecně nebezpečné - obecné ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, nedovolené ozbrojování...Trestné činy hrubě narušující občanské soužití - násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, šíření poplašných zpráv, ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství, výtržnictví,...Trestné činy proti rodině a mládeži - dvojí manželství, opuštění dítěte, zanedbávání povinné výživy, týrání svěřené osoby, ohrožení mravní výchovy mládeže,...Trestné činy proti životu a zdraví - vražda, účast na sebevraždě, nedovolené přerušení těhotenství, ublížení na zdraví, rvačka. Trestné činy proti svobodě - loupež, vydírání, braní rukojmí, útisk...Trestné činy proti lidské důstojnosti - znásilnění, pohlavní zneužívání, soulož mezi příbuznými,...Obohacovací trestné činy - krádež, zpronevěra, podvod, zatajení věci, lichva,...Poškozovací trestné činy - poškozování cizí věci, porušování povinnosti při správě cizího majetku,...Trestné činy proti lidskosti a míru - genocidium, mučení,...Trestné činy proti brannosti a trestné činy vojenské. Trestní proce - podrobný popis. Trestní řízení - podrobný popis.

Obsah

A: Trestní právo hmotné
1) Trestné činy proti republice
2) Trestné činy hospodářské
3) Trestné činy proti státním a veřejným orgnánům
4) Trestní činy rušící činnost státních orgánů
5) Úplatkářství
6) Formy trestné součinnosti
7) Trestné činy obecně nebezpečné
8) Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
9) Trestné činy proti rodině a mládeži
10) Trestné činy proti životu a zdraví
11) Trestné činy proti svobodě
12) Trestné činy proti lidské důstojnosti
13) Obohacovací trestné činy
14) Poškozovací trestné činy
15) Trestné činy proti lidskosti a míru
16) Trestné činy proti brannosti a trestné činy vojenské

B: Zvláštní část

C: Trestný proces
1) Trestněprocesní zákony a jejich výklad
2) Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod
3) Systém základních zásad TŘ a jejich význam
4) Jednotlivé základní zásady
5) Subjekty TŘ, strany, soudy
6) Podezřelý, obviněný, objájce
7) Poškozený v TŘ
8) Státní zastupitelství a policie
9) Dokazování v TŘ
10) Dělení důkazů
11) Jednotlivé důkazní prostředky
12) Zajištění věcí a osob v TŘ
13) Rozhodnutí v přípravném řízení
14) Rozhodnutí v trestních věcech
15) Zvláštní způsoby řízení
16) Opravné prostředky obecně
17) Řádné opravné prostředky
18) Mimořádné opravné prostředky
19) Vykonávací řízení
20) Mezinárodní justiční spolupráce v TŘ

D: Trestní řízení

Úryvek

trestní právo procesní – odvětví práva, které chrání před trestnými činy zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy FO a PO tím, že upravuje postup orgánů činných v trestním řízení, popř. i jiných osob zúčastněných na trestním řízení, při zjišťování TČ, při rozhodování o nich a při výkonu rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti
– trestní řízení – zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, popř. i jiných osob zúčastněných na trestním řízení, jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl TČ spáchán, a je-li tomu tak, zjistit jeho pachatele a uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření, rozhodnutí vykonat, popř. jeho výkon nařídit, dále působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti a k výchově občanů
– trestněprocesní vztah – vztah mezi orgány činnými v trestním řízení a osobami, na které se procesní činnost těchto orgánů vztahuje; základní vztahem je vztah mezi těmito orgány a osobou, proti níž se trestní řízení vede (X od tohoto vztahu je třeba odlišovat trestněprávní vztah – vztah mezi státem a pachatelem, subjektem je jedině pachatel TČ X subjektem trestněprocesního vztahu je však i ten, kdo TČ nespáchal, vede-li se proti němu na základě podezření z TČ trestní řízení; trestněprávní vztahy se uplatňují v rámci trestněprocesních vztahů
– předběžná otázka – není vlastním předmětem trestního řízení, ale její vyřešení je před-pokladem rozhodnutí o něm; může jít o otázky z různých právních oborů (právo trestní, občanské, rodinné, ústavní,…), může jít o otázky práva procesního i práva hmotného
– předběžné otázky zpravidla posuzuje orgán činný v trestním řízení samostatně:
č to platí vždy, jde-li o posouzení viny obviněného – § 9 odst. 1
č jde-li o jiné otázky – postupuje samostatně, není-li tu o otázce pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu

Poznámka

Přehledně zpracované.
Práce je ve více souborech.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5581
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse