Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trestní právo a boj proti korupci - vypracované okruhy

Trestní právo a boj proti korupci - vypracované okruhy

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy k předmětu trestní právo a boj proti korupci. Jsou zde vysvětleny základní pojmy z této oblasti dle níže uvedených okruhů, ale nedochází do detailu a materiál je vhodný spíše pro neprávníky.

Obsah

1.
Trestný čin (provinění) a jeho znaky
2.
Skutková podstata trestného činu (znaky a význam)
3.
Objekt trestného činu
4.
Objektivní stránka trestného činu
5.
Subjekt trestného činu
6.
Subjektivní stránka trestného činu
7.
Nutná obrana
8.
Krajní nouze
9.
Použití zbraně, výkon povolání a práva
10.
Vývojová stádia trestné činnosti
11.
Součinnosti a účastenství
12.
Přijímání úplatku
13.
Podplácení
14.
Nepřímé úplatkářství
15.
Zánik trestnosti úplatkářství
16.
Trestné činy proti hospodářské soustavě (neoprávněné podnikání, poškozování spotřebitele, porušování předpisu oběhu zboží ve styku s cizinou)
17.
Zneužívání informací v obchodním styku
18.
Trestné činy daňové soustavy (neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zkrácení daně, poplatku a podobně povinné platby, nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení)
19.
Trestné činy proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, porušování povinnosti při správě cizího majetku)

Úryvek

"XI) SOUČINNOST A ÚČASTENSTVÍ

Trestná součinnost
- na t.č. se podílí víc spolupachatelů nebo pachatel i jiné osoby - - - zejména tím, že t.č.pachatele nebo spolupachatelů úmyslně vyvolávají nebo takový čin usnadňují, nebo posléze pomáhají uniknout trestnímu stíhání nebo trestu
- t.č.spáchaný v součinnosti je pro společnost nebezpečnější než stejný čin spáchaný jedním pachatelem
- patří sem např.: podněcování, schvalování t.č., nadržování, nepřekážení trestného činu, neoznámení trestného činu; zločinné spolčení
- povahu součinnosti spolčení a srocení, které jsou formami připravy
- účastenství je vlastně kvalifikovaná forma součinnosti dvou i více osob – v širším smyslu do účastenství zahrnujeme A) spolupachatelství; B) organizátorství, návod a pomoc  v užším slova smyslu - - - organizátorství, návod a pomoc

Pachatel
- trestní zákon §9 odst.1
- … je ten, kdo spáchal čin sám; musí vykonat činnost, která je popsána v dispozici nebo se o takovou činnost musí pokusit
- U zvlášť závažných t.č. může činnost pachatele záležet na pouhé přípravě
- Jestliže zákon vyžaduje ke spáchání t.č. zvláštní vlastnost, pachatelem může být pouze ten kdo má požadované vlastnosti, jiná osoba je pouze účastník

Nepřímý pachatel
- Když pachatel užije k vykonání t.č. jiné osoby, která sama nejedná, nebo nejedná „zaviněně“  tzv. živý nástroj v rukách pachatele
- za nepřímého pachatele označujeme:
a) ten, kdo úmyslně užil k t.č. nepříčetné osoby nebo trestně neodpovědné pro nedostatečný věk
b) osoby, kt. jednala v skutkovém omylu – nemohla chápat význam svého jednáni
c) kdo zneužije osoby, kt. jednala kulpózně (= z nedbalosti), nejednala ve specifickém úmyslu, kt. vyžaduje skutková podstata
d) kdo donutí jiného fyzickým násilím
e) kdo donutí jiného pohrůžkou
f) zneužije svého práva dávat rozkazy
- osoba, kt. je „živým nástrojem“, není odpovědna vůbec nebo jen omezeně
- nepřímý pachatel je odpovědný pro úmyslný t.č., který spáchal prostřednictvím živého nástroje

Spolupachatel
- musí jít o spáchání t.č. společným jednáním = objektivní podmínka (=každý ze spolupachatelů uskutečnil všechny znaky skutkové podstaty t.č.  všichni vnikli do prodejny)
- dalším spol.znakem – úmysl k tomu směřující
- všichni spolupachatelé však nemusí jednat stejně (osoba A znehybní ženu, B jí znásilní – je to jedna skutková podstata, která vyžaduje dvojí jednání)
 spolupachatelství musí u všech spolupachatelů tvořit skutkovou podstatu téhož t.č.

Souběžné spolupachatelství – dva zloději nezávisle na sobě kradou v jednom obchodním domě, aniž by o sobě věděli - - - jejich činy se posuzují samostatně.

Pokud byl trestný čin spáchán ve spolupachatelství, odpovídá každá osoba jako by t.č. spáchala samostatně..

- spolupachatelství je vyloučeno u t.č. spáchaných z nedbalosti

Organizátorství, návod, pomoc
- organizátor, návodce, pomocník je účastníkem na dokonaném t.č. nebo na jeho pokusu

organizátor – kdo spáchání t.č. zosnoval / řídil , pokud není – vzhledem k přímé účasti na t.č. – spolupachatelem; organizátorství je nebezpečnou formou t.č.- proto je přitěžující okolností; v některých případech je důvodem vyšší trestní sazby. Organizátor je odpovědný za všechny činy, které řídil nebo zosnoval, bez rozdílu, do jaké míry si osoby plán provádějící jsou vědomy činnosti organizátora.

Návodce – ten, kdo v jiném úmyslně vzbudí rozhodnutí spáchat t.č. – přemlouváním, poučením, radou, rozkazem, sázkou, zjednáním za mzdu, pohrůžkou nebo jinak… Návod může být proveden ústně, písemně nebo jinak. Návod musí směřovat vůči určité osobě, ale také k individuálně určitému trestnému činu. Pro trestní odpovědnost návodce je nutná příčinná souvislost mezi činnosti a t.č. - - - objektivní stránka; subjektivní stránka - - - vyžaduje úmysl.

Provokatér – navede jiného k t.č., aby jej pak udal; je taky trestně odpovědný!

Pomocník – ten, kdo jinému úmyslně umožní nebo usnadní spáchání t.č.
(podpora pachatele po dokončení t.č. může být trestná jako nadržování; případně neoznámení t.č. nebo podílnictví )
Promlčení trestného činu - - - projít."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse