Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestní právo a občanské soudní řízení - maturitní otázka 12/23

Trestní právo a občanské soudní řízení - maturitní otázka 12/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavními tématy maturitní otázky jsou trestní právo a problematika občanského soudního řízení. Nejdříve autor charakterizuje trestní právo a poté pojednává o hmotném a procesním trestním právu. Následně se zaměřuje na občanské soudní řízení, v rámci kterého sleduje jeho účastníky. Stručně informuje o opravných prostředcích řádných a mimořádných. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Občanské právo - maturitní otázka 11/23 a následující zde Trh, chování výrobce a spotřebitele na trhu - maturitní otázka 13/23.

Obsah

1.
Trestní právo
1.1.
Trestní právo
1.2.
Trestný čin
1.3.
Trestní právo hmotné (materiální)
1.4.
Trestní právo procesní
1.5.
Skutková podstata
1.6.
Osoba pachatele
1.7.
Vyloučení trestnosti
1.8.
Míra zavinění
1.8.1.
Úmysl
1.8.2.
Nedbalost
1.9.
Formy účastenství
1.10.
Zásady procesního práva
1.11.
Stádia procesu
1.11.1.
Příprava
1.11.2.
Předběžné projednání žaloby
1.11.3.
Hlavní líčení
1.11.4.
Vykonávací řízení
1.12.
Typy trestů
1.13.
Přestupek
2.
Občansko -soudní řízení
2.1.
Účastnící sporu
2.2.
Příslušnost soudů
2.3.
Opravné prostředky
2.4.
Důkazy
2.5.
Výkon rozhodnutí
2.6.
Žalobní petit

Úryvek

"Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá.
Trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu. Spolu s právem ústavním a správním se řadí mezi obory práva veřejného, neboť mu dominuje vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami (občany státu a dalšími osobami podléhajícími pravomoci státu) na straně druhé.
Trestný čin je jediným základem trestní odpovědnosti. Je chápán jako ucelená množina přesně vymezených znaků, jež musí být všechny naplněny v zákonem předpokládané míře, a to v době spáchání skutku, v němž je trestný čin spatřován. Absence byť i jednoho znaku má za následek, že čin, který se trestnému činu podobá, trestným činem právě pro nenaplnění či nedostatečné naplnění byť i jednoho znaku být nemůže. Trestný čin má tři stádia: příprava; pokus – směřování k dokonání; dokonání.
Definice podle § 3 odst. 1: „Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně.“
Trestní právo hmotné (materiální) je ta část trestního práva, která určuje, jaké jednání je za jakých podmínek trestné, a stanovuje za ně sankci. Vymezuje tedy, co jsou to trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají. Jeho hlavním právním pramenem je trestní zákon.
Trestní právo procesní je ta část trestního práva, která reguluje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, a to při soudním řízení, v kterém se za trestné činy ukládají sankce a následný výkon uložených sankcí. Hlavním právním pramenem trestního procesního práva je trestní řád.
Pachatelem trestného činu může být podle našeho trestního práva pouze fyzická osoba nebo skupina fyzických osob (spolupachatelé). Za účast na trestném činu je kromě pachatele a spolupachatele trestán ještě návodce, pomocník nebo organizátor trestné činnosti. Za trestný čin považuje náš zákon také nedokončený trestný čin (pokus) a také přípravu trestného činu.
Trestně odpovědný je jen pachatel, který v době spáchání trestného činu splňuje podmínky trestní odpovědnosti. Hlavními podmínkami trestní odpovědnosti jsou: naplnění skutkové podstaty, zavinění, věk, příčetnost a společenská nebezpečnost jeho jednání.
Aby byl trestný čin trestným činem, musí být naplněna skutková podstata. Skutková podstata trestného činu je jeho definice, uvedená ve zvláštní části trestného zákona. Např. skutková podstata vraždy je úmyslné usmrcení člověka. Skutková podstata je obecným popisem trestného činu. Jestliže výsledky šetření odpovídají znakům skutkové podstaty a shodují se s ní, je naplněna skutková podstata trestného činu. Cca 200 skutkových podstat ve 12 hlavách."

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20335
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse