Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trestní právo hmotné a procesní - maturitní otázka

Trestní právo hmotné a procesní - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o maturitní otázku zabývající se trestním právem. Nejprve vysvětluje základní pojmy, uvádí prameny, funkce, zásady a dělení na trestní právo hmotné a procesní. Tyto druhy následně rozebírá. Definuje trestný čin, trest a trestání mladistvých. Věnuje se trestnímu řízení, jeho subjektům a stádiím – přípravnému řízení, předběžnému projednání obžaloby, hlavnímu líčení, odvolacímu řízení a vykonávacímu řízení.

Obsah

1.
Trestní právo
1.1
Dělení
1.2
Funkce trestního práva
1.3
Účel trestního práva
1.4
Zásady
1.5
Stupnice nebezpečnosti
2.
Trestní právo hmotné
2.1
Trestní čin (=TČ)
2.1.1
Vývojová stadia TČ
2.1.2
Subjekt TČ
2.1.3
Skutková podstata TČ
2.1.4
Okolnosti vylučující protiprávnost
2.2
Trest
2.2.1
Účel trestu
2.2.2
Znaky trestu
2.2.3
Druhy trestů
2.2.4
Ochranná opatření
2.2.5
Trestání mladistvých
2.2.6
Zvláštní část trestního zákona
2.2.7
Zánik trestu
2.2.8
Zánik trestnosti
3.
Trestní právo procesní
3.1
Pramen
3.2
Zásady
3.3
Subjekty trestního řízení
3.4
Procesní prostředky k zajištění osoby obviněného
3.5
Stádia trestního řízení
3.5.1
Přípravné řízení
3.5.2
Předběžné projednání obžaloby
3.5.3
Hlavní líčení
3.5.4
Odvolací řízení
3.5.5
Vykonávací řízení

Úryvek

"druhy trestů
1)peněžitý trest=je alternativní, od 2000 do 5 mil., jestliže se pachatel snažil získat majetkový prospěch lze plnit v měsíčních splátkách, přihlíží se k majetkovým poměrům pachatele a částka připadne státu
2)podmínka=jedná se o doložení výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího 2 roky a zkušební doba je 1 – 5 let a začíná právní mocí rozsudku
3)propadnutí věci=ukládá soud pokud byla věc užita ke spáchání TČ nebo k tomu byla určena, nebo ji pachatel získal TČ nebo jako odměnu za TČ, musí náležet pachateli, vlastníkem věci se stává stát
4)propadnutí majetku=soud může uložit trest propadnutí majetku pachateli, který získal nebo se snažil získat majetkový prospěch, nevztahuje se na věci, které slouží k uspokojení potřeb, vlastníkem se stává stát
5)zákaz činnosti=je alternativní, na 1-10let může být uložen společně s trestem odnětí svobody, ale doba trestu odnětí svobody se do něj nezapočítává
6)obecně prospěšné práce=je alternativní, ukládá se za TČ, kdy hranice trestu odnětí svobody nepřevyšuje 5 let, může být uložen samostatně nebo s jiným trestem, rozsah je 50-400 hodin, pachatel je musí vykonat osobně, bezplatně a ve svém volném čase
7)zákaz pobytu=na 1-5 let za úmyslný TČ je pro občany ČR, nesmí se vztahovat na místo trvalého bydliště pachatele
8)vyhoštění=je ukládán pachateli, který není občanem ČR nebo není osobou, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, může být uložen na 1-10 let nebo na dobu neurčitou, nesmí se uložit jestliže byl pachateli poskytnut azyl, nepodařilo se zjistit st. příslušnost pachatele, pachatel je ze státu EU a v ČR má trvalý pobyt, nebo má v ČR povolen dlouhodobý pobyt a má povolení k práci, hrozí nebezpečí že pachatel bude ve státě, do kterého měl být vyhoštěn pronásledován nebo mučen
9)nepodmíněný trest odnětí svobody=ukládá se nejvýše na 20 let, vykonává se ve věznicích s dohledem, dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou
10)výjimečný trest odnětí svobody=20-30let nebo doživotí, je jen za TČ u nichž je to dovoleno
11)ztráta čestných titulů a vyznamenání=za úmyslný TČ spáchaný ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky
12)ztráta vojenské hodnosti=spáchá-li úmyslný TČ ze zvlášť zavrženíhodné pohnutky je odsouzen na 2 roky k nepodmíněnému u trestu odnětí svobody, odsouzenému se snižuje hodnost ve vojsku a ozbrojeném sboru na vojína, lze jej uložit i s jiným trestem
13)trest zákazu vstupu na sportovní aj. spol.akce=je alternativní až na 10 let
14)trest domácího vězení=alternativní, odsouzený má povinnost zdržovat se v zákonem stanovené době výhradně ve svém obydlí, kontrola trestu je zajištěna prostředním elektronického náramku a pracovníka Probační a mediační služby, může být uložen za nedbalostní TČ až na 2 roky"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19892
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse