Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trestní právo hmotné - výpisky z přednášek

Trestní právo hmotné - výpisky z přednášek

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek práva na téma trestní právo hmotné. Nejdříve je definován pojem trestního práva hmotného, včetně jeho struktury a působnosti. Poté se text zabývá trestným činem. Heslovitou formou informuje o znacích trestního činu a protispolečenském jednání. Uvádí kategorizaci trestných činů, jejich skutkovou podstatu a vývojová stádia. V závěru popisuje okolnosti vylučující protiprávnost upravené v trestním zákonu a okolnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

Obsah

1.
Pojem trestního práva hmotného
1.1.
Struktura (systematika) trestního zákona
1.2.
Působnost trestního zákona
2.
Trestný čin
2.1.
Znaky trestního činu
2.1.1.
Materiální znak
2.1.2.
Formální znaky
2.2.
Protispolečenské jednání
2.2.1.
Historický exkurz
2.3.
Kategorizace trestných činů
2.3.1.
Podle stupně společenské nebezpečnosti
2.3.2.
Podle typové závažnosti
2.3.3.
Dělení podle procesních důsledků
2.4.
Skutková podstata trestného činu (SPTČ)
2.4.1.
Objekt
2.4.2.
Objektivní stránka
2.4.3.
Subjekt SPTČ
2.4.4.
Subjektivní stránka
2.5.
Vývojová stádia trestného činu
2.5.1.
Příprava k TČ
2.5.2.
Pokus trestného činu
2.5.3.
Dokonaný trestný čin
3.
Okolnosti vylučující protiprávnost upravené v trestním zákonu (TZ)
3.1.
Nutná obrana
3.2.
Krajní nouze §14 TZ
3.3.
Oprávněné použití zbraně § 15 TZ
4.
Okolnosti vylučující protiprávnost vyplývající z jiných právních předpisů

Úryvek

"2) Formální znaky
- patří sem:

a) obecné formální znaky
- trestně odpovědný pachatel – FO, starší 15 let, příčetnost (§ 12 TZ). Osoba je příčetná, jestliže v době spáchání TČ mohla rozpoznat jeho nebezpečnost a ovládat jeho jednání.
- zavinění – je vnitřní vztah ke svému protiprávnímu jednání, může mít formu úmyslu nebo nedbalosti
- trestnost – je možnost státu uložit za spáchaný trestný čin trest

b) typové (speciální) formální znaky
– jsou znaky skutkových podstat trestných činů, které najdeme ve zvláštní části TZ a které nám pomáhají jednotlivé TČ od sebe odlišovat

4 typy:
- objekt (o) – je chráněný společenský zájem
- objektivní stránka (os) – je vnější stránka TČ, pachatelovo jednání
- subjekt (s) – je ten, kdo naplnil všechny znaky SPTČ
- subjektivní stránka (ss) – jsou znaky, které se týkají vnitřního života pachatele a jeho vztahu, ke svému protiprávnímu jednání

Protispolečenské jednání

a)
b) správní delikty- nejfrekventovanějším subsystémem jsou přestupky
c) občansko právní delikty
d) jiné společensky nežádoucí činy, které nejsou protiprávní, ale mají škodlivé důsledky

Historický exkurz:
- v roce 1852 rozlišoval trestní zákoník zločiny, přečiny a přestupky
- v roce 1950 byl zaveden jeden soudně trestný čin - trestný čin
- v r. 1961 byly zavedeny lidové soudy, které rozhodovali v méně závažných protispolečenských činech – provinění
- trestní zákon č. 140/1961 Sb zaveden pouze trestný čin
- v r. 1969 byla zavedena kategorie přečinů
- v r. 1990 proběhla novelizace, která ponechala pouze trestný čin
- de lege ferenda se počítá s tím, že nová bude kategorie protispolečenské činy na přečiny (s horní hranicí TOS 3 roky) a zločiny, v jejichž rámci bude vymezena skupina zvlášť závažných zločinů (horní hranice TOS nejméně 8 let + ty, které jsou dnes uvedeny v § 62 tr. zákona.

Kategorizace trestných činů:

1) podle stupně společenské nebezpečnosti
a) mimořádně vysoký stupeň nebezpečnosti §29/3"

Poznámka

Tato práce obsahuje pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18312
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse