Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trestní právo procesní

Trestní právo procesní

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kapitola 1. Úvodní výklad - pojem trestního práva procesního, pojem trestního řízení, vztah trestního práva procesního k ostatním právním odvětvím, trestní právo procesní a související vědní obory. Kapitola 2. Právní úprava trestního procesu - prameny trestního řízení (Trestní řád, část první - Společná ustanovení (§ 1 – 156), část druhá – Přípravné řízení (§ 157 – 179f), část třetí - Řízení před soudem (§ 180 – 365), část čtvrtá - Některé úkony související s trestním řízením (§ 366 – 384g), část pátá - Přechodná a závěrečná ustanovení, § 385 - 392), působnost trestního řádu (časová působnost, místní (prostorová) působnost, věcná působnost, osobní působnost). Kapitola 3. Zásady trestního řízení - základní zásady trestního řízení - pojem, zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (§ 2 odst. 1 TŘ), zásada spolupráce orgánů činných v tr. řízení se zájmovými sdruženími občanů, zásada zajištění práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 TŘ), zásada oficiality a zásada legality (§ 2 odst. 4, 3 TŘ), zásada obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ), zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ), zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 TŘ), zásada bezprostřednosti a ústnosti (§ 2 odst. 12, 11 TŘ), zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2 TŘ), zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 TŘ), zásada zjištění skutkového stavu o němž nejsou pochybnosti (§ 2 odst. 5 TŘ). Kapitola 4. Subjekty trestního řízení - pojem. Kapitola 5. Soudy - úloha soudu v trestním řízení, pravomoc, příslušnost a obsazení soudů, rozhodování soudu v přípravném řízení. Kapitola 6. Státní zástupce, policejní orgán - státní zástupce (působnost státního zástupce v trestním řízení, výlučné úkony státního zástupce, rozhodování státního zástupce v přípravném řízení, další působnost, organizace a činnost státního zastupitelství).

Obsah

1.
Kapitola Úvodní výklad
1.1.
Pojem trestního práva procesního
1.2.
Pojem trestního řízení
1.3.
Vztah trestního práva procesního k ostatním právním odvětvím
1.4.
Trestní právo procesní a související vědní obory
2.
Kapitola Právní úprava trestního procesu
2.1.
Prameny trestního řízení
2.1.1.
Část první - Společná ustanovení (§ 1 – 156)
2.1.2.
Část druhá – Přípravné řízení (§ 157 – 179f)
2.1.3.
Část třetí - Řízení před soudem (§ 180 – 365)
2.1.4.
Část čtvrtá - Některé úkony související s trestním řízením (§ 366 – 384g)
2.1.5.
Část pátá - Přechodná a závěrečná ustanovení, § 385 - 392.
2.2.
Působnost trestního řádu
2.2.1.
Časová působnost
2.2.2.
Místní (prostorová) působnost
2.2.3.
Věcná působnost
2.2.4.
Osobní působnost
Kapitola 3. Zásady trestního řízení
3.1.
Základní zásady trestního řízení - pojem
3.2.
Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů (§ 2 odst. 1 TŘ)
3.3.
Zásada spolupráce orgánů činných v tr. řízení se zájmovými sdruženími občanů
3.4.
Zásada zajištění práva na obhajobu (§ 2 odst. 13 TŘ)
3.5.
Zásada oficiality a zásada legality (§ 2 odst. 4, 3 TŘ)
3.6.
Zásada obžalovací (§ 2 odst. 8 TŘ)
3.7.
Zásada veřejnosti (§ 2 odst. 10 TŘ)
3.8.
Zásada vyhledávací (§ 2 odst. 5 TŘ)
3.9.
Zásada bezprostřednosti a ústnosti (§ 2 odst. 12, 11 TŘ)
3.10.
Zásada presumpce neviny (§ 2 odst. 2 TŘ)
3.11.
Zásada volného hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 TŘ)
3.12.
Zásada zjištění skutkového stavu o němž nejsou pochybnosti (§ 2 odst. 5 TŘ)
3.
Kapitola 4. Subjekty trestního řízení
4.1.
Pojem
5.
Kapitola Soudy
5.1.
Úloha soudu v trestním řízení
5.2.
Pravomoc, příslušnost a obsazení soudů
5.2.1.
Pravomoc
5.2.2.
Příslušnost
5.2.3.
Obsazení soudů
5.2.4.
Rozhodování soudu v přípravném řízení
6.
Kapitola Státní zástupce, policejní orgán
6.1.
Státní zástupce
6.1.1.
Působnost státního zástupce v trestním řízení
6.1.2.
Výlučné úkony státního zástupce
6.1.3.
Rozhodování státního zástupce v přípravném řízení
6.1.4.
Další působnost
6.1.5.
Organizace a činnost státního zastupitelství

Úryvek

"6.1.2. Výlučné úkony státního zástupce
Pouze státní zástupce je oprávněn (§ 175 TŘ):
• rozhodnout o zastavení, podmíněném zastavení nebo přerušení trestního stíhání a o postoupení věci jinému orgánu,
• podat obžalobu,
• rozhodovat o prodloužení vazby a o ponechání obviněného ve vazbě, o propuštění z vazby na svobodu a o žádosti obviněného o propuštění z vazby na svobodu,
• nařídit zajištění majetku obviněného a určit, na které prostředky a věci se toto zajištění nevztahuje, anebo zrušit takové zajištění,
• provést zajištění nároku poškozeného na náhradu škody a omezit nebo zrušit takové zajištění anebo věc z něho vyjmout,
• nařídit exhumaci mrtvoly,
• navrhnout vyžádání obviněného z ciziny,
• provést předběžné šetření v řízení o vydání do ciziny.

Ve věcech, v nichž vyšetřování koná státní zástupce, vykonává dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení státní zástupce nejblíže vyššího státního zastupitelství; tím není dotčeno právo státního zástupce, který koná vyšetřování, učinit rozhodnutí podle § 171 až 173, podle § 307 nebo podle § 309 za podmínek tam uvedených, pokud si toto právo nevyhradil státní zástupce vykonávající dozor.

6.1.3. Rozhodování státního zástupce v přípravném řízení
V přípravném řízení rozhoduje státní zástupce o zadržení a se souhlasem soudce i o záměně zásilky (§ 86 a 87a TŘ).
Předchozí souhlas státního zástupce je nutný k těmto procesním úkonům policejního orgánu:
• k zadržení podezřelého (§ 76 TŘ),
• k vydání příkazu k odnětí věci (§ 79 odst. 1 TŘ),
• k vydání usnesení o zajištění peněžních prostředků na účtu u banky a k omezení nebo zrušení tohoto zajištění (§ 79a),
• k vydání příkazu k provedení osobní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků (§ 83b, 83a TŘ),
• k dočasnému odložení trestního stíhání (§ 159b TŘ).
Předchozí souhlas musí být vždy písemný."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5343
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse