Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Trestní právo procesní - otázka k absolutoriu

Trestní právo procesní - otázka k absolutoriu

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato otázka k absolutoriu se věnuje trestnímu právu procesnímu. Nejprve jmenuje prameny procesního práva, poté se zabývá jednotlivými subjekty trestního řízení. Zmiňuje problematiku určování soudní příslušnosti. Charakterizuje význam a roli státního zastupitelství. Popisuje úlohu obhájce, poškozeného, i osoby, proti které je řízení vedeno. Pojednává o celkovém průběhu řízení, včetně nutnosti vazby.

Obsah

1.
Prameny procesního práva
2.
Subjekty trestního řízení
3.
Soudní příslušnost
4.
Státní zastupitelství
5.
Osoba, proti které se trestní řízení vede
6.
Obhájce
7.
Poškozený a adhezní řízení
8.
Zúčastněná osoba
9.
Vazba
10.
Dokazování
11.
Rozsudek
12.
Opravné prostředky
13.
Odklony v trestním řízení

Úryvek

"Zásada ústnosti
- jednání před soudy je ústní
- výslech svědků, obžalovaného i znalce provádí soud (soudce) taktéž ústně
Zásada bezprostřednosti
- soud musí rozhodovat jen na základě důkazů, které byly provedeny před soudem
Zásada veřejnosti
- jednání před soudem jsou veřejné
- vyloučit veřejnost lze ve výjimeč. případech stanovených zákonem (prozrazení státního, hospodářského tajemství, ohrožení mravnosti dětí a mládeže …)
- rozhodnutí se vyhlašuje veřejně
Zásada zajištění práva na obhajobu
- každý, proti němuž se vede tr. řízení musí být náležitě poučen o právech umožňující mu plné uplatnění práva na obhajobu a o tom, že si též může zvolit obhájce sám.
- orgány činné v trestním řízení jsou povinny umožnit mu uplatnění jeho práv.
Zásada práva na užívání mateřského jazyka
- cizinci jsou na základě prohlášení oprávněni užívat v rámci jednání před soudem svůj mateřský jazyk
Součinnost stát. orgánů, PO a FO s orgány činnými v trestním řízení
- vyhotovují při plnění svých úkolů bez zbytečného odkladu na požádání tr. orgánů a bez úplaty dožádání.
- státní orgány oznamují st. zástupci skutečnosti o tom, že byl spáchán tr. čin.
Tresní orgány mají povinnost navzájem si pomáhat.
Předběžné otázky - musí být zodpovězeny dříve, než lze rozhodnout o vlastním předmětu řízení. Otázky z jakéhokoli pr. odvětví (př. otázka: občanskoprávní - kdo je skutečným vlastníkem věci).

Nepřípustnost tr. stíhání (nelze zahájit tr. řízení či se musí zastavit)
a) prezident udělil milost, amnestii – pokud o to obviněný požádá do tří dnů od doručení usnesení o zastavení tr. stíhání, v řízení se pokračuje
b) osoba požívající výsad a imunit – stejné viz. a)
c) osoba není trestně odpovědná
d) věc je promlčena
e) zemřelé osoby, osoby prohlášené za mrtvou
f) res judicata – překážka věci rozsouzené – pokud o věci rozhodl civilní soud nelze se obracet na tr. soud
g) rozhodnuto o narovnání
h) věc postoupena správního rozhodnutí a kvalifikována jako přestupek
i) poškozený nedal souhlas k trestnímu stíhání
j) stanoví tak mezinárodní smlouva"

Poznámka

Práce je psána formou hesel. Je místy nepřehledná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15991
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse