Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trestní právo v českých zemích v 19. století

Trestní právo v českých zemích v 19. století

Kategorie: Dějepis, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zaměřuje na trestní právo v českých zemích během 19. století. Úvodní část v základu charakterizuje trestní zákoník z roku 1803 a následující pasáže představují významnou legislativu ve vztahu k hmotnému a procesnímu trestnímu právu. Samostatná pozornost v závěru patří právním základům perzekuce stávkujících.

Obsah

1.
Úvod
2.
Trestní právo hmotné
3.
Trestní právo procesní
4.
Perzekuce stávkujících - právní základy trestní perzekuce stávkujících v Rakousku ve 2. polovině 19. století

Úryvek

"Nová éra trestního práva začala v habsburské monarchii za vlády Josefa II., kdy roku 1787 vydal Zákoník o zločinech a trestech na ně a o rok později nové trestní řízení.Po smrti Josefa II byly vydávány další kodifikace, které na josefínské reformy v trestním právu ( jako např. zásady „nullum crimen sine lege“ a „nullum poena sine lege“ ) navazovaly. Cílem reforem bylo vzbudit v masách dojem, že právo je tu, aby chránilo dobré lidi a trestalo zlé.
R. 1876 zvláštní komise ( velkou úlohu zde měl Matyáš šl. Haan) předložila novou osnovu trestního zákoníku. Výsledkem této činnosti byl již v r.1803 vydán Zákon „o zločinech a těžkých přestupcích policejních“. V českém překladu, který byl vydán ve Vídni, se nazývá Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky. V tomto zákoníku se ještě delikty rozlišovali na delikty kriminální, čily zločiny v technickém smyslu slova, a pořádkové, politické nebo také policejní delikty.
Zákoník se dělil na dvě části.V prvé se pojednávalo o zločinech v druhé o přestupcích. Ke každé části byla připojena příslušná ustanovení o procesu. Bylo zde tedy propojeno právo hmotné a procesní. Zákoník byl považován za vynikající dílo, které ovlivnilo trestní právo až do roku 1949, pozdější trestní zákoník z r. 1852 byl pouhou jeho novelizací.
Trestní zákoník z roku 1803 navazuje na pokrokovost josefínského zákoníku a reformní ustanovení dále rozvíjí. Je přehledný, přesně formulovaný, dostatečně obecný, nikoliv kasuistický.
Předpokladem spáchání trestného činu byl zlý úmysl pachatele.Jeho trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin byla vyloučena při nepříčetnosti, ať trvalého, či přechodného charakter, pro nedostatek věku (14 let), neodolatelném donucení, náhodě, nedbalosti, nevědomosti, což znamená, že si neuvědomoval následků z dopuštění a účinků. Neznalost práva pak pachatele neomlouvá. Výslovně za trestné je prohlášeno návod, pomoc i pokus. Pouhý úmysl pak trestný nebyl.
Tresty za spáchané zločiny byly. Trest smrti - smrti ( výlučně oběšením) a žalář, u kterého byly rozlišovány 3. stupně: žalář, těžký žalář a nejtěžší žalář. Žaláře byly vykonávány doživotně či dočasně – od 6 měsíců do 20 let. Počínaje těžkým žalářem byl vězeň ukován na nohou, nebylo mu podáváno maso a byl chován v izolaci. Při nejtěžším žaláři byl ukován na noho i rukou a v pase. Obden dostával teplé jídlo, kromě masa, jinak jen chléb a vodu. Tresty mohly být zostřovány nucenými pracemi, vystavením na pranýř, bitím holí či metlou, posty a vyhnanstvím po odpykání trestu. Trest smrti či těžký a nejtěžší žalář měli za následek ztrátu občanských práv, resp. ztrátu šlechtictví, akademických hodností, vojenských hodností, právní způsobilosti.
Přestupky byly trestány pokutou, propadnutím zboží, ztrátou práv, vězením, bitím, vyhoštěním z určitého místa či země, vyhoštěním z celého státu (jen u cizinců). Vězení se dělilo na obyčejné a tuhé – vězeň lehce ukován na nohou. Trest od 24 hodin do 6 měsíců
Od této doby se už nadále dělí trestní právo na hmotné a procesní."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25380
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse