Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Trestní právo - zkouškové otázky

Trestní právo - zkouškové otázky

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované zkouškové otázky z trestního práva. Rozebírají jednotlivé okruhy.

Obsah

Trestní právo hmotné
1.
Pojem a význam českého trestního práva hmotného
2.
Zavinění v trestním právu
3.
Stádia trestného činu
4.
Formy trestní součinnosti
5.
Působnost trestních zákonů
6.
Skutková podstata trestného činu
7.
Zásady pro ukládání trestů
8.
Druhy trestů
9.
Kategorie společenské nebezpečnosti trestného činu
10.
Probační a mediační služba
11.
Omyl v trestním právu
12.
Nutná obrana a krajní nouze
13.
Trestné činy hromadné a trestné činy trvající
14.
Pokračování v trestném činu
15.
Ochranná opatření
16.
Trest zákazu činnosti - upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti
17.
Peněžitý trest
18.
Trest obecně prospěšné práce
19.
Systém členění zvláštní části trestního zákona
20.
Účinná lítost v trestním právu s ohledem na úpravu ve zvláštní části trestního zákona
Trestní právo procesní
1.
Pojem a význam trestního práva procesního
2.
Působnost trestního řádu
3.
Základní zásady trestního řízení
4.
Zásada oficiality a legality, zásada obžalovací
5.
Presumpce neviny
6.
Subjekty a strany trestního řízení
7.
Pravomoc a příslušnost soudu v trestním řízení
8.
Policejní orgán a jeho úkoly v trestním řízení
9.
Obviněný v trestním řízení
10.
Obhájce v trestním řízení
11.
Zúčastněná osoba
12.
Poškozený v trestním řízení
13.
Obžaloba a předběžné projednání obžaloby
14.
Hlavní líčení
15.
Rozsudek a usnesení
16.
Řádné opravné prostředky
17.
Mimořádné opravné prostředky
18.
Vydání a odnětí věci
19.
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu
20.
Předmět a rozsah dokazování
21.
Postavení svědka v trestním řízení
22.
Důkazní prostředky v trestním řízení
23.
Přípravné řízení trestní
24.
Neodkladné a neopakovatelné úkony
25.
Zvláštní způsoby řízení

Úryvek

"Otázka č. 1. Pojem a význam českého trestního práva hmotného

Trestní právo hmotné stanoví základní podmínky trestní odpovědnosti, včetně výčtu jednotlivých trestných činů a sankce, které lze za trestné činy ukládat. TP stanoví co je trestním činem, stanoví tresty a ochranná opatření
Základním pramenem je Trestní zákon č. 140/1961 Sb. + novelizace
1. Účel a význam: (§1) chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob před jednáními nebezpečnými pro společnost. Za tím účelem stanoví co je trestním činem, stanoví tresty a ochranná opatření. Které lze TČ ukládat.
2. §2 Prostředky k dosažení účelu jsou: pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů, ochranná opatření
Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovávat jej k tomu, aby vedl řádný život.

Otázka č. 2. Zavinění v trestním právu
Trestný čin (TČ - § 3): je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v Trestním zákoně. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný není TČ, i když jinak vykazuje znaky TČ. Stupeň nebezpečnosti je určován významem chráněného zájmu, způsobem provedení a následky, okolnosti za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou zavinění, pohnutkou - k trestnosti je třeba úmyslného zavinění. (§ 9/odst. 1 Pachatelem TČ je ten, kdo TČ spáchal sám, §11 věk - do 15 let není trestně odpovědný, 15 – 18 let: mladiství, 18 a více: dospělý. §12 nepříčetnost - kdo pro duševní poruchu v době spáchání TČ nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost nebo ovládat své jednání)
Mezi povinné znaky TČ patří subjektivní stránka, která zahrnuje vnitřní znaky týkající se psychiky pachatele
povinným znakem subjektivní stránky je ZAVINĚNÍ
Zavinění: vnitřní psychický vztah pachatele TČ k porušení nebo ohrožení zájmu chráněnému TZ, je založeno na vědění (vnímání)
úmyslné: úmysl přímý (§4a – věděl, chtěl porušit nebo ohrozit zájem chráněný TZ)
úmysl nepřímý (eventuální) (§4b – ví, je srozuměn)
nedbalost: vědomá (§5a – věděl, ale spoléhal, že porušení se nestane) X nevědomá (§5b - nevěděl, ač vědět měl a mohl)"

Poznámka

Vypracované zkouškové otázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6584
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse