Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh a tržní mechanismus

Trh a tržní mechanismus


Kategorie: Účetnictví, Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma Trh a tržní mechanismus. Práce rozebírá trh, poptávku, nabídku a tržní rovnováhu.

Obsah

1.
Trh
2.
Poptávka
3.
Nabídka
4.
Tržní rovnováha

Úryvek

"2. Trh a tržní mechanismus
2.1. Trh
• Je místo, kde se střetává nabídka s poptávkou
• Skládá se z aktů koupě a prodeje bez ohledu na to jakou formou jsou uskutečňovány
• Subjekty trhu:
1. Domácnost
2. Firmy
3. Stát
• Členění trhu:
1. Z hlediska územního
 Trh místní (oblastní, regionální)
 Trh národní
 Trh mezinárodní (světový)
2. Podle počtu zboží, na které trhu sledujeme
 Trh dílčí
- prodává se a nakupuje jediný druh zboží (sýry)
 Trh agregátní
- je trhem veškerého zboží"

Poznámka

Práce obsahuje grafy o rozsahu necelých tří stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fc1acde5751.zip (78 kB)
Nezabalený formát:
trh_a_trzni_mechanismus.doc (122 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse