Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Trh, chování výrobce a spotřebitele na trhu - maturitní otázka 13/23

Trh, chování výrobce a spotřebitele na trhu - maturitní otázka 13/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá trhem, chováním výrobce a spotřebitele z pohledu mikroekonomie. Definuje trh, uvádí jeho dělení a funkce. Věnuje se nabídce, poptávce a jejich faktorům. Popisuje rovnováhu trhu, tedy situaci, která nastane při střetu nabídky s poptávkou. Vypracovanou předchozí maturitní otázku naleznete zde Trestní právo a občanské soudní řízení – maturitní otázka 12/23 a následující zde Struktury trhu, jejich selhávání a možné zásahy státu do ekonomiky – maturitní otázka 14/23.

Obsah

1.
Trh
1.1
Dělení
1.2
Funkce trhů
2.
Nabídka
2.1.
Faktory určující nabídku
2.1.1.
Výrobní náklady
2.1.2.
Struktura výroby
2.1.3.
Vstup do odvětví
2.1.4.
Ceny alternativních výrobků
2.1.5.
Změny výrobních podmínek
3.
Poptávka
3.1.
Důchodový efekt
3.2.
Substituční efekt
3.3.
Faktory určující poptávku
3.3.1.
Změny cen jiných zboží
3.3.2.
Změna velikosti trhu
3.3.3.
Změny úrovně důchodů
3.3.4.
Změny v preferencích lidí
3.3.5.
Specifické faktory
4.
Střet nabídky a poptávky
4.1
Tržní rovnováha

Úryvek

"Na trhu se prodává a kupuje, poptává a nabízí. Přitom se obvykle sjednává cena. Dokonce i tam, kde si prodávající stanoví cenu sám a nediskutuje o ní se zákazníkem, např. v supermarketu, přece jen zákazník ovlivňuje cenu tím, že si příliš drahé zboží nekoupí, nebo tím, že porovná zboží ve více obchodech a koupí zboží tam, kde je nejlevnější. Prodávající pak podle chování zákazníka zvažuje, jestli cenu sníží nebo zvýší. Cena tak vzniká vzájemným působením prodávajících a kupujících. Cena je informace. Informuje o nákladech potřebných na získání daného statku.
Na základě ceny podnikatelé vypočítávají své výnosy a rozhodují se, co vyrábět, aby jim to přineslo vyšší výnos. Cena přináší vyšší výnos u těch statků, o které mají spotřebitelé větší zájem. Cena ukazuje, kolik jsou spotřebitelé ochotni obětovat za jejich získání. Je-li nějaký výrobek velmi potřebný a přitom není na trhu v dostatečném množství, trh vytvoří podněty pro výrobce, aby začali tento výrobek vyrábět. Podnětem (stimulem) je zisk obsažený v ceně. V ceně je obsažená informace o míře potřebnosti výrobku a zároveň podnět pro výrobce.
Naopak cena může informovat o tom, že nějaký výrobek přestal být potřebný, nebo že je ho vyrobeno nadbytečné množství. V tom případě je v ceně obsažen negativní stimul – nižší výnos nebo dokonce i ztráta.
Mzda je také cena – cena práce. Mzda programátora je vyšší než mzda řidiče – kvalifikovaná práce je vzácnější a člověk na získání kvalifikace musel vynaložit úsilí, čas a náklady.
Úrok je cena půjčených peněz. Je to cena za to, že se někdo dočasně vzdal užívání peněz. Platí ji ten, kdo peníze dočasně užívá (k investování do výroby či ke zvýšení své potřeby).
Trhy a na nich vznikající ceny koordinují samostatná rozhodnutí jednotlivých subjektů tak, že ekonomika řeší všechny základní ekonomické problémy. Funkce trhů by se dal shrnout takto:
1. trhy přenášejí informace (prostřednictvím cen)
2. trhy stimulují (podněcují) ekonomické činnosti, nebo naopak jejich útlum
3. trhy rozdělují důchody jednotlivým subjektům v ekonomice

Nabídka
Nabídka je množství zboží, které výrobci dobrovolně dodají na trh při určité ceně. Charakterizuje funkční vztah mezi cenou a nabízeným množstvím zboží. Pokud nabídku znázorníme graficky, získáme rostoucí křivku, neboť s růstem ceny roste i nabízené množství.
Individuální nabídkou se rozumí nabídka jednoho výrobce, jedné firmy; nabídka jednoho zboží jedním ekonomickým subjektem.
Tržní (dílčí) nabídkou se rozumí součet individuálních nabídek na určitém trhu; nabídka jednoho zboží všemi ekonomickými subjekty na trhu.
Agregátní (celková) nabídka je nabídka všech druhů zboží od všech subjektů.

Faktory určující nabídku:
■ Výrobní náklady – snižují-li se při stálé ceně, nabízejí výrobci větší množství daného zboží, protože z něj mají větší zisk; dojde-li naopak ke zvýšení nákladů na výrobu, orientují se výrobci na výrobu ziskovějšího zboží – nabízené množství původního zboží klesá.
a) cena vstupů (mzdy, suroviny, př. zdražení ropy způsobí nárůst výrobních nákladů skoro všem výrobcům)
b) technický pokrok, který zlevňuje výrobu (vynález pluhu výrazně snížil náklady na výrobu obilí; objev elektrického proudu ovlivnil snad všechna výrobní odvětví)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20358
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse