Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Trh kapitálu - otázky z ekonomie 8/22

Trh kapitálu - otázky z ekonomie 8/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie přehledně popisuje mechanismus fungování trhu kapitálu. Předchozí část série naleznete zde Trh práce - otázky z ekonomie 7/22 a následující zde Tržní selhání, externality, veřejné statky - otázky z ekonomie 9/22.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Poptávka po kapitálu
3.
Nabídka zápůjčních fondů
4.
Rovnováha na trhu kapitálu
5.
Výnosy a ceny kapitálových aktiv

Úryvek

"Kapitál – akumulované úspory přeměněné v investice (kapitál chápeme jako jeden ze tří vzácných výrobních faktorů)

Investice – je množství nově pořízeného kapitálu během určitého období

Znehodnocení – je pokles zásoby kapitálu daný jeho používáním a existencí faktoru času

Hrubé investice – hodnota veškerého nově pořízeného kapitálu během určitého období

Čisté investice – hrubé investice mínus amortizace

Poptávka po kapitálu
Je dána konkrétně rozhodnutími firem o realizaci investic. Firmy získávají tyto prostředky ve formě úvěrů u bank, příjmů z prodeje vlastních CP, půjček od věřitelů. Při rozhodování o investice je nezbytné uvažovat s náklady (cena zakoupeného kapitálového aktiva + úroky z částky vypůjčené k nákupu tohoto aktiva) a výnosy (mohou být měřeny ve fyzických jednotkách jako mezním fyzický produkt kapitálu MPPk nebo v peněžních jednotkách jako příjem z mezního kapitálu MRPk).

Příjem z mezního produktu kapitálu – hodnota dodatečného výstupu vyrobeného za použití kapitálového statku ve srovnání s tím, co by bylo vyrobeno bez jeho použití.

Firma bude poptávat kapitál do té doby, dokud bude příjem z mezního produktu kapitálu převyšovat mezní náklady investice.

Křivka poptávky po kapitálu má klesající tvar, pokles úrokové sazby zvýší počet investičních projektů, tzn., že při nižší úrokové sazby bude poptávání více úvěrů na financování těchto dodatečných investičních projektů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51386bc07934c.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Trh_kapitalu_otazky_eko_8.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse