Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Trh, tržní mechanismus a jeho fungování - otázky z ekonomie 1/22

Trh, tržní mechanismus a jeho fungování - otázky z ekonomie 1/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie se věnuje typům trhu, tržním subjektům a principům a prvkům tržního mechanismu. Následující část série naleznete zde Chování spotřebitele - otázky z ekonomie 2/22.

Obsah

1.
Vznik trhu
2.
Peníze
3.
Trh
4.
Typy ekonomik
5.
Typy trhů
6.
Tržní subjekty
7.
Ekonomické otázky, které řeší trh
8.
Prvky tržního mechanismu
8.1.
Nabídka
8.2.
Poptávka
8.3.
Cena

Úryvek

"Vznik trhu
Vysoký stupeň dělby práce vyvolává vznik trhu. Z tohoto vyplývá, že hlavním faktorem vzniku trhu je dělba práce.

S dělbou práce vznikl problém výměny činností mezi jednotlivými výrobci. Pokud šlo o první formy, bylo možné vyměňovat výrobek za výrobek (tzv. barter). Postupně složitější dělbou práce se toto stává velmi obtížným a dochází ke vzniku peněz.

Peníze
- jsou zvláštním statkem, který zprostředkovává výměnu ostatních statků, usnadňuje tuto výměnu a odstraňuje nutnost zprostředkujících výměn. Peníze postupem času měnili svoji materiální podobu (kožešiny, olej, plátno, drahé kovy, mince, papírové peníze a nakonec i bezhotovostní peníze). Peníze samy o sobě nejsou užitečné. Jejich užitečnost spočívá v tom, že je lze v kterékoliv době a na kterémkoliv místě vyměnit za užitečný statek, který uspokojí nějakou naléhavou potřebu. Proto lidé po penězích touží, a proto i peníze samostatné považujeme za vzácný statek.

Trh
Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast ekonomiky, ve které dochází k výměně činností mezi jednotlivými ekonomickými subjekty prostřednictvím směny zboží).

Trh je nutný. Je to nejdokonalejší dosud poznaný regulátor a stimulátor ekonomického rozvoje.

Trh je jakýkoliv systém koupě nebo prodeje zboží a služeb nebo výrobních faktorů. Je koordinujícím mechanismem, který dává dohromady oddělené plány jednotlivých subjektů, zkoušejících prodat a koupit dané zboží."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a schéma o rozsahu cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513717af1c448.zip (28 kB)
Nezabalený formát:
Trh_trzni_mechanismus_otazky_eko_1.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse