Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Trnavské městské privilégium - slovensky

Trnavské městské privilégium - slovensky

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá nejstarším městským privilegiem pro město na Slovensku. Jedná se o diplomatický rozbor dvou privilegálních listin z let 1238 a 1267, přičemž s jistotou se jedná o novověké falzum.

Obsah

1.
Úvod
2.
Listina z roku1238
3.
Listina z roku 1267
4.
Literatúra

Úryvek

"Listina z roku 1267

V trnavskom archíve sa okrem privilégia z roku 1238 zachovala aj privilegiálna listina z roku 1267, ktorá je však zaručene falzom (pravdepodobne z 15. storočia). V nej Belo IV. obnovuje staršie privilégia, pretože tie pôvodné sa vraj stratili pri tatárskom vpáde.
Podozrivé sú hlavne po obsahovej stránke. Po úvodných slovách prechádza Belo k slobodám, ktoré sa Trnavčanom udeľujú. Na prvom mieste sú slobody cirkevné. Belo im povoľuje slobodnú voľbu farára a zdôrazňuje, že ich nikto nesmie nútiť prijať iného. Je to vynechaná aj povinnosť nahlásiť voľbu ostrihomskému arcibiskupovi a nehovorí sa tu ani o platových povinnostiach miestnej farnosti voči nemu. Slobody v oblasti súdnictva sa v oboch listinách v podstate zhodujú. O slobodnej voľbe richtára však nie je v listine ani zmienka a už vôbec nie o kráľovom vplyve na túto voľbu a richtárových právach a povinnostiach, tak ako tomu bolo pri listine z roku 1238. Napriek tomu, že tu boli najdôležitejšie povinnosti vynechané, objavuje sa tu nová sloboda, ktorú Trnava dostáva až v 14. storočí, a to je slobodné rúbanie dreva a lámanie kameňa v hraniciach Uhorského kráľovstva, od Trnavy až k Morave. Vo veci mýtneho je všetko zachované tak ako v privilégiu z roku 1238. V bode pohostinstva voči županovi sa taktiež nič nezmenilo, ale listina z roku 1267 sa už nezmieňuje ani o povinnosti pohostiť panovníka. Naopak sa tam píše, že im Belo IV. daroval majetky Hrnčiarovce (Girinch), lebo pri príchode do Trnavy ho muselo tamojšie obyvateľstvo zaopatrovať. Ďalej sa Trnavčanom povoľuje voľne nakladať s nehnuteľnosťami tých, ktorí zomrú bez potomkov. Kvôli zvýšeniu počtu obyvateľov oslobodzuje Trnavčanov od povinnosti platenia všetkých záväzkov voči kráľovskej komore a k zachovávaniu tejto výsady zaväzuje všetkých svojich nástupcov. Po tejto slobode nasleduje už len koroborácia a datovacia formulka. Na základe obsahovej stránky je listina určite falzom.
Vnútorná skladba listiny vcelku nevykazuje odchýlky, až na eschatokol. V ňom sa pisár dopustil chýb, ktoré sa vymykajú úzu kráľovskej kancelárie. Je tam iba datovacia formulka. Za prvé je tam uvedené miesto vydania listiny, ktoré sa v tej dobe zvyčajne neuvádzalo. Takže buď ide o chybu, alebo o prechodný jav, na ktorý mali vplyv patenty.
Listina je daná do roku 1267 a ako vicekancelár tam vystupuje Demeter, ale od roku 1262 minimálne do januára 1268 v tejto funkcii pôsobil Farkaš. Taktiež má Demeter v tom roku takú cirkevnú funkciu, ktorá mu ešte vtedy neprináležala."

Poznámka

Práce obsahuje i poznámky pod čarou.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9032
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse