Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Trockismus- výklad pojmu, poznámky

Trockismus- výklad pojmu, poznámky


Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na výklad pojmu trockismus, informace o L. D. Trockém a krátce polemizuje i o marxismu.

Obsah

1.
Trockismus
2.
Seznam literatury
3.
Lev Davidovič Trockij
4.
Marxismus

Úryvek

" odnož marxismu pojmenovaná po svém tvůrci (ideologovi) Lvu Davidoviči Trockém, protiváha stalinismu
 Trockij byl v opozici již v době Leninovi vlády - proti NEPu (Nová ekonomická politika), který nahradil válečný komunismus. NEP zaváděl některé prvky tržního hospodářství, zejména v zemědělství. Trockij prosazoval státní hospodářství (ekonomika řízená pomocí centrálního plánu), maximální centralizaci, odmítal jakékoliv prvky kapitalismu, požadoval urychlenou industrializaci země

 trockismus kritizoval byrokratizaci (domníval se, že v Rusku vládne místo pracující třídy byrokratická kasta, která se dělníkům a jejich zájmům odcizuje) + požadavek svobody projevu
 odmítal uzavření revoluce v rámci jednoho státu, byl proti Stalinově doktríně socialismu v jedné zemi, požadoval vývoz revoluce a revoluci celosvětovou (zavedení socialismu v celém světě pomocí násilných revolucí v jednotlivých státech, schvaloval nastolení teroru/použití násilných metod při zavádění diktatury proletariátu), za klíčovou považoval realizaci socialistické revoluce v Německu
 odtud pramení hlavní požadavek trockismu: permanentní socialistická revoluce

 IV. Internacionála = trockistická internacionála, založena Trockým r. 1938 (navazuje na jeho předchozí činnost a organizace – Levá opozice, Mezinárodní komunistická liga)
 sociálně demokratické a komunistické strany zradily cíle socialistické revoluce, tím, že je odsunuly na neurčito a snaží se jen udržet stávající stav
 komunistické režimy východního bloku jsou „stalinisticky deformované“ (diktatura jedné strany místo diktatury proletariátu) a nacházejí se v přechodném období (již bylo zrušeno soukromé vlastnictví, ale ještě nebyl nastolena vláda proletariátu)
 trockistické hnutí podporovalo akce a požadavky, které považovalo za namířené proti nadvládě byrokratické stranické vrstvy (např. Pražské jaro 1968, polská Solidarita)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56051f0d647af.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Trockismus.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse