Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tržní mechanismus

Tržní mechanismus


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce charakterizuje tvorbu nabídky, poptávky a ceny, také popisuje tržní mechanismus a jeho fungování.

Obsah

1.
Nabídka
1.1
Tvorba
2.
Poptávka
2.1
Tvorba
3.
Cena
4.
Tržní mechanismus
4.1
Fungování

Úryvek

"Nerovnovážné stavy:
Přebytek - vzniká pokud prodávající prodává až moc draze, neboť pak se zboží přestane kupovat
Nedostatek - vzniká pokud prodávající prodává příliš levně, ale ne pod cenou za kterou to koupil

Ideální stav
= stav při ceně, kde jsou výrobci ochotni prodat a kupující schopni koupit → kompromis
- ideální cena je tedy chápána jako výslednice střetu mezi nabídkou a poptávkou

- na trhu dochází k neustálému střetávání nabídky a poptávky a dosažení ekonomické rovnováhy se
proto jeví jako dlouhodobá tendence, k níž vývoj na trhu směřuje
→ stav absolutní ekonomické rovnováhy je tedy ideál, který neexistuje
TRŽNÍ MECHANISMUS
TRH
= oblast ekonomiky, kde mezi sebou jednotlivé ekonomické subjekty směňují zboží a služby
- výrobci zjišťují tržní prvky: nabídka, poptávka, cena a podle těchto informací se na trhu chovají
→ tržní vztahy získávají všeobecný charakter a také vzniká konkurence

- typy • Dílčí trh - prodává a kupuje se pouze jeden druh zboží
• Agregátní trh - trh veškerého zboží na určitém území

- vedle toho můžeme trh členit na: Trh peněz, Trh práce, Trh cenných papírů atd.

TRŽNÍ SUBJETKY

1) Jednotlivci a domácnosti a) kupující - za účelem uspokojování potřeb
b) prodávající - výrobní faktory: půda, práce, kapitál
2) Firmy a) kupující za účelem výroby
b) prodávající za účelem zisku z výrobků a služeb
3) Stát = tržní subjekt, který svými zásahy do ekonomiky ovlivňuje průběh reprodukčního procesu
- o vlivu státu se nepochybuje, předmětem odborných diskusí je míra tohoto vlivu
a) kupující - kupuje státní zakázky ve velkém množství, navíc jeho finance nikdo nehlídá
b) prodávající - prostřednictvím státních firem

FUNGOVÁNÍ
- na trhu se postupně vytváří cena podle představ kupujících a prodávajících
- změna jednoho prvku uvede do pohybu ostatní prvky
- peníze: prostředek, který udržuje mechanismus v chodu → umožňuje směnu

Dokonalá konkurence (v podstatě nemožná)
- podmínky: 1) Početné zastoupení výrobců → s počtem výrobců roste i konkurence
2) Dostatečná výroba žádaného zboží
3) Vstup na trh pro každého výrobce
4) Stejná kvalita výrobků téhož druhu
5) Stejná cena výrobků

- dokonalá konkurence slouží k tomu, aby výrobci museli snižovat své náklady a tak se udrželi na
trhu mezi ostatními výrobci s nižšími cenami, ale spotřebitelé nesmí dostávat nekvalitní zboží
→ nezbytná představa pro fungování trhu

Nedokonalé konkurence
- formy:
1) Monopol = výsadní postavení na trhu, neboť nikdo jiný to nevyrábí, je založené na:
• přírodní zvláštnosti: těžba, pěstování
• administrativní výsada: tisk bankovek udělen pouze jedné tiskárně
• rozhodující podílu na trhu: ČEZ - monopolní postavení umožňuje určovat si cenu

2) Oligopol = několik významných monopolu na trhu tvoří skupinku
- oslabuje tržní mechanismus • výrobní zdroje nejsou plně využívány
• výroba probíhá pod hranicí produkčních možností

- podoby:
1) Cenová konkurence - nízké ceny vyvolávající větší prodej
2) Necenová konkurence - zvyšování kvality produkce, inovace, reklamy i zdokonalování obalu

- nedokonalosti:
1) Deformuje ceny, čímž oslabuje funkce trhu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536377b49ce13.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Tvorba_nabidky_poptavky_a_ceny_trzni_mechanismus_a_jeho_fungovani.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse