Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Tržní poptávka, elasticita poptávky - otázky z ekonomie 3/22

Tržní poptávka, elasticita poptávky - otázky z ekonomie 3/22Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie charakterizuje tržní poptávku, vymezuje cenovou elasticitu poptávky, ukazuje způsob jejího výpočtu a interpretaci výsledků. Zmiňuje se také o důchodové elasticitě poptávky a křížové cenové elasticitě. Předchozí část série naleznete zde Chování spotřebitele - otázky z ekonomie 2/22 a následující zde Cíle firmy, produkční aktivita a náklady - otázky z ekonomie 4/22.

Obsah

1.
Tržní poptávka
2.
Cenová elasticita poptávky
3.
Výpočet cenové elasticity poptávky
4.
Užití elasticity poptávky
5.
Substituty a komplementy
6.
Důchodová elasticita poptávky
7.
Užití důchodové elasticity poptávky
8.
Křížová cenová elasticita

Úryvek

"Elasticita poptávky
• když se změní cena, změní se poptávané množství (reakci poptávaného množství na změny veličin souvisejících s poptávkou měří elasticita neboli pružnost poptávky)
• existuje závislost na změnu ceny = elasticita
• ukazuje citlivost poptávaného množství na změny ceny zboží nebo na změny jiných proměnných ovlivňujících poptávku, jako je důchod nebo ceny příbuzného zboží

Cenová elasticita poptávky
= je definována jako procentuální změna poptávaného množství k procentuální změně ceny, jež změnu způsobila:

ED = % ∆ Qx / %∆ Px cenová elasticita poptávky
Ox- poptávané množství po produktu
Px – cena produktu X

• cenová elasticita poptávky bude vždy negativní, protože hodnota koeficientu cenové elasticity se pohybuje od mínus nekonečna k nule, neboť ∆ Qx / ∆ Px má záporné znaménko. Záporné znaménko pramení z negativního sklonu poptávkové křivky. Protože je většina poptávkových křivek klesajících ekonomové toto znaménko opustili a hovoří o nízkých nebo vysokých elasticitách v jejich absolutní hodnotě.

Výpočet cenové elasticity poptávky:
rozlišujeme elasticitu poptávky měřenou v bodě (pokud je změna ceny nebo množství nekonečně malá) a elasticitu měřenou na oblouku"

Poznámka

Součástí práce jsou grafy a tabulka o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51371928c7cef.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Trzni_poptavka_elasticita_poptavky_otazky_eko_3.doc (125 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse