Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Tržní vztahy, teorie užitku a chování spotřebitele – cvičení z ekonomie

Tržní vztahy, teorie užitku a chování spotřebitele – cvičení z ekonomie

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje vypracované příklady z ekonomie. Nejdříve stručně definuje metody zkoumání, především chyby a omyly. Vymezuje ekonomii a obecné ekonomické teorie. Zabývá se fungováním tržního mechanismu. Uvádí nejen nabídkovou a poptávkovou funkci počítanou rovnicí, ale také výpočet cenového stropu, prahu i užitku. Dále se zmiňuje o zrcadlovém důchodovém efektu, spotřebitelském přebytku i kardinálním užitku. Popisuje izokvanty, izokosty i produkt. V praktické části se věnuje produktu, nezaměstnanosti, stabilitě cenové úrovně, cenových indexům a investicím. Závěr vymezuje nejen teorie portfolia, efektivního trhu i racionálních očekávání, ale také inflaci zápornou důchodovou daň, efektivnost a clo.

Obsah

Část 1. - teorie
1.
Metody zkoumání
2.
Chyby a omyly v ekonomickém zkoumání
3.
Definice ekonomie
4.
Obecná ekonomická teorie
4.1.
Ekonomická analýza
4.1.1.
Dělení podle vztahu k realitě
4.1.2.
Dělení podle cíle
4.1.3.
Dělení podle předmětu zkoumání
4.2.
Ekonomické statky x volné statky
4.3.
Ekonomické systémy
4.4.
Externality
5.
Fungování tržního mechanismu (schéma)
5.1.
Trhy
5.1.1.
Rozdělení trhů
6.
Nabídková a poptávková funkce počítaná rovnicí
6.1.
Příklad
7.
Cenový strop
7.1.
Příklad
8.
Cenový práh
8.1.
Příklad
9.
Užitek
9.1.
Kardinální
9.2.
Gossenovy zákony
10.
Zrcadlový důchodový efekt
11.
Paradox hodnoty – spotřebitelský přebytek
12.
Kardinální užitek
12.1.
Příklad
13.
Izokvanty
14.
Izokosty
14.1.
Výchozí analýza nabídky a poptávky
14.2.
Teorém pavučiny
Část 2. - cvičení
15.
Produkt
16.
Zaměstnanost
17.
Stabilita cenové úrovně
17.1.
Bilance se zahraničím
17.2.
Příklad
18.
Cenové indexy
18.1.
Příklady
19.
Investice
19.1.
Příklad
20.
Teorie portfolia
21.
Teorie efektivního trhu
22.
Teorie racionálních očekávání
22.1.
Příklad
23.
Inflace
24.
Záporná důchodová daň
25.
Milton Friedman (schéma)
26.
Efektivnost
27.
Clo

Úryvek

"Investice
- skládají se z : 1) obytné a tovární budovy 70%
2) zařízení firem 25%
3) přírůstky zásob 5%

- faktory: mezní příjmy firem
náklady
daňová sazby (ovlivňuje zdali se bude či nebude investovat)
očekávání budoucího vývoje

F, G, H => nebudou se realizovat, protože bychom více zaplatili než vydělali
i = výnosnost investic
I = investiční výdaje
r = úroková sazba v %


Poptávková křivka po investicích
i = výnosnost investic
I = investiční výdaje
r = úroková sazba v %

- s klesajícími úrokovými sazbami je vyšší poptávka


Příklad: - vyřešte následující úkoly:
1) zvýšení úrokové sazby na 15% ročně
R = 15% p.a.
2) zvýšení ročních výnosů z každé investované 1 00 na dvojnásobek
3) přidání 9 projektu I, 10 milionů investuje a výnosnost je 70 kč
4) zdanění čistých zisků 50% daní (6 a 7 sloupec)
- kolik bude společnost realizovat investic ?
Odpovědi:
1) první 3 projekty budou ziskové
2) projekt H by byl v záporných hodnotách při 10%
projekt G a H by byl v záporných hodnotách při 15%
3) projekt I bychom přidali mezi F a G => kumulovaná
investice v mil. kč = investičních výdajů = 55
4) u záporných čísel se neodvádí daně – zůstanou
záporná u kladných čísel bude 50% daní možno
odečíst u projektu A až E

Teorie portfolia
- jak můžeme přeměňovat investice: výnos
riziko
likvidita
Stavební spoření
= typickým finančním produktem na dlouhodobé úspory
- velký výnos
- malé riziko a likvidita

Akcie – Blue chips
- ty které se v dané době považují za rychle rostoucí
- jsou relativně likvidní složkou = je možné s nimi rychle obchodovat na burze
- rizika

Ostatní akcie (investování do akcií)
- vysoké možné výnosy
- vysoké riziko

Cizí měny
- potencionální výnos může být vysoký
- poměrně vysoký výnos
- malá likvidita
- velké riziko

Běžné, termínované a spořící vklady
- vysoká likvidita
- minimální riziko
- záporný výnos

Státní dluhopisy
= forma cenných papírů, které vydává stát
- jsou nejspolehlivější
- průměrné zisky
- riziko je nízké
- vysoká likvidita (běžně se nakupují a prodávají => jsou obchodovatelné)

Hypoteční zástavní listy
- relativně nízké riziko
- průměrná likvidita
- u nás jsou zatím málo

Fondy
- podílové, investiční…..

Penzijní připojištění
- nízká likvidita

Tvorba portfolia
- každý by měl zvažovat, aby neměl peníze investované jen v jedné položce
- rozdělit portfolio do třetin: 1/3 - velký výnos + riziko
1/3 - stabilní investice s omezenou likviditou
1/3 - peníze

Trh s uměním
- vysoce hodnotná umělecká díla - jsou prověřené časem
- spekulativní nákupy
- zlato (roste v období nestability – válečné období)

Trh akcií
- burzovní index - zahrnuje určitý počet nejvýznamnějších akcií
- zahrnuje jak klesá či stoupá cena, jak se s akciemi obchodovalo…..
- burzy: USA - index NASDAQ
Londýn - index FTSE
Frankfurt - index DAX
My – BCPP - index PX 50
- kótované akcie - umístit akcie k obchodování na určité burze
- jsou spolehlivější než obyčejné akcie
- v ČR máme ještě RM-Systém
- ten obchoduje pouze elektronicky
- Středisko cenných papírů ( SCP )

Teorie efektivního trhu
- vychází ze studia cen na spekulativních trzích (buď na trhu akcií nebo komoditních burzách)
a to v souvislosti s informacemi
- jak rychle se vstřebávají informace a jak to souvisí s možnými výdělky
- A. Cowles
- principem úspěšnosti je diverzifikovat náhodné portfolio
- všichni účastníci na trhu okamžitě vstřebávají veškeré dostupně informace a zahrnují je do
tržních cen
- nová informace = když je zpráva zveřejněna
- je nová asi 30 vteřin
- nová informace slouží k tomu, abychom nebyli v konkurenční nevýhodě (náhodné
procházky)
- souvisí s náhodným portfoliem
- náhodnou procházkou rozumíme vývoj akcií na burze

Teorie racionálních očekávání
- vychází z toho, že lidé využívají všechny dostupné informace
- neoklasická ekonomie
- předpokládá, že většina faktorů je pružná (mzdy, ….)

1) V dané době je nabídka fixní
- nabídka nám dává nějakou formu
rovnováhy při úrokové sazbě 8%

2) Uvolnění měnové politiky a úroková
sazba klesne na 4% ročně
- změna odpovídá nové nabídce
- klesly úrokové sazby vyvolal růst
nabídky peněz

3) Poptávka po investicích
- dopad poptávky na investice

4) Determinace produktu
- dopad na HDP (produkt v ekonomice)

- odvoďte mezní sklon ke spotřebě a mezní sklon k úsporám
- využijte principu multiplikátoru
- nárůst investic o 200 – 100 = 100
- GNP vzrostl z 3 000 na 3 300 o 3 300 – 3 000 = 300
- produkt vzrostl 3 x
3 = hodnota multiplikátoru
- 1/3 úspory
- 2/3 spotřeba

MPS = 1 = 1 MPC = 2
multiplikátor 3 3

Příklad: Model životního cyklu
- podle modelu životního cyklu lidé spotřebovávají každý rok sumu z důchodu
- očekáváme budoucí důchody podle tabulky
- z úspor není vyplácen žádný úrok
- na počátku nemáme žádné úspory a chceme vyrovnávat svou spotřebu
- proč chceme vyrovnávat svou spotřebu?
- odvoďte svou spotřebu podle teorie životního cyklu do tabulky a v druhé fázi vytvořit
druhou tabulku za předpokladu, že vládní program sociálního zabezpečení nám zdaňuje
2 000 kč po dobu pracovní aktivity a v posledním roce z něho získáme penzi 8 000 kč
- chceme nadále vyrovnávat svou spotřebu
- jak program sociálního zabezpečení postihl vaší spotřebu?
- jaký má vliv na naší průměrnou míru úspor, když bývají reálně úročeny
- zamyslete se nad efektivností povinného sociálního systému"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 22 stran. Práce obsahuje tabulky, grafy a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15122
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse