Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Turpress - plán distribuce

Turpress - plán distribuce


Kategorie: Marketing, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce charakterizuje firmu Turpress, s. r. o. Zabývá se jejím fungováním, strukturou a postavením na trhu. Jen velmi stručně zmiňuje problematiku sjednávání distributora pro firemní časopisy, která by měla být podle autora jádrem práce. Spíše se zaměřuje na obecnou strategii na podporu odbytu časopisů.

Obsah

1.
Založení firmy
2.
Podnikatelské začátky
3.
Distribuce
4.
Pravidla úspěchu firmy
4.1.
Nápad a název výrobku
4.2.
Dobrá jakost
4.3.
Podpoření prodeje výhrami o ceny
4.4.
Cena časopisu
5.
Struktura firmy

Úryvek

Pravidla úspěchu firmy
Pro firmu je důležité držet se pravidel, které mají obecný charakter i v jiných oborech. V našem případě by se daly tyto pravidla stanovit asi takto: 1. Nápad a název výrobku
2. Dobrá jakost
3. Podpoření prodeje výhrami o ceny
4. Cena časopisu

ad 1: Některé časopisy mají nepřesné názvy. Ty nemají příliš velkou šanci prosadit se na trhu. Naopak velmi dobře se prodávají časopisy s dobrým titulem. V případě firmy TURPRESS bych mohl uvést FÓR A KŘÍŽOVKA, který má za úkol uvádět křížovky s vtipnými tajenkami apd., nebo časopis FILM A KŘÍŽOVKA zabývající se filmovou tématikou spojenou s luštěním.

ad 2:Dobrá jakost vlastně prodává výrobek. TURPRESS se snaží přicházet stále s něčím novým a lákavým. Křížovky musí být bez chyb, nesmí se mást luštitel, např. záměnou řádků. Celý časopis musí mít charakter, který zaujme.

ad 3: V minulosti e vždy luštilo o knihy, předplatné apd., dnešní trend poukazuje na zájem o pěněžité výhry. Průzkumem bylo zjištěno, že čtenář a luštitel v jedné osobě se při koupi časopisu dívá také na to, o co bude luštit. Firmě TURPRESS přichází průměně asi 4 až 5 tisíc odpovědí na jeden časopis, to znamená, že pravděpodobnost výhry je 1:200. Výhry se pohybují od 1 000 až do 15 000.

ad 4:Vysoká cena časopisu způsobuje malý zájem ze strany čtenářů, naopak levnější časopis je dostupnější. Cena má pokrýt výrobní náklady, zaměstnance, tvůrce křížovek, kreslíře atd. Nejdůležitější faktor ovlivňující cenu časopisu je cena papíru, která má splnit určitý účel. Cena časopisu není konečná, ale prodejní.
O prodejnosti titulů tzv. remitenda, což jsou vlastně neprodané a vrácené výtisky. Když si distributor objedná 10 000 výtisků a prodá jen 8 000, remitenda jsou 20 %. Remitenda jsou vlastně zrcadlem zájmu om daný druh zboží. Je ale vždy lepší, aby se několik časopisů neprodalo, než aby chybělo. Zajímavý je příklad časopisu Týden, který měl velmi drahou reklamu. Redaktoři jednali pouze s PNS a chtěli, aby se prodalo 180 000 výtisků týdně. republice se však prodala pouze polovina nákladu. Nyní se autoři rozhodují, jestli sníží cenu a rozsah, nebo zvětší distribuční síť."

Poznámka

Katedra marketingu a managementu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar0001.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Turpres_distribuce.rtf (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse