Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Tuzemský platební styk

Tuzemský platební styk

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu fungování tuzemského platebního styku z pohledu bankovního sektoru. V práci jsou popsány postupy při základních bankovních operacích - založení účtu nebo jeho zrušení, ale hlavní část práce je zaměřena zhodnocení kladů a záporů jednotlivých způsobů platby.

Obsah

1.
Formy, zúčtování a organizace platebního styku
a) Podstata a význam platebního styku
b) Typy rizika
c) Platební styk
d) Nástroje platebního styku
e) Členění nástrojů z různých hledisek
f) Platební podmínka (smlouva o způsobu placení)
g) Charakteristika základních platebních, popř. zajišťovacích instrumentů
h) Hotovostní platební styk
i) Pokladní činnosti v obchodních bankách
j) Příjem hotovosti
k) Výplata hotovosti
l) Likvidace dokladu
2.
Zásady při provádění pokladních operací
a) Nevýhody hotovostního platebního styku
b) Bezhotovostní platební styk
c) Domácí platební styk
d) Zrušení účtu ze strany majitele
e) Zrušení účtu ze strany banky
f) Systém zúčtování plateb uvnitř banky a v mezibankovním styku
g) Clearingové centrum
3.
Zúčtování uvnitř banky
4.
Postup při zřizování bankovního účtu
5.
Bankovní převody
a) Příkaz k úhradě
b) Rozlišujeme příkazy k úhradě
c) Příkaz k inkasu
6.
Tuzemský akreditiv
a) Subjekty účastnící se dokumentárního akreditivu
b) Druhy akreditivu
c) Formy akreditivů
d) Průběh akreditivu
7.
Homebanking (domácí bankovnictví)
8.
Používání platebních karet
a) Druhy platebních karet
b) Náležitosti platební karty
c) Využití platebních karet
d) Ochranné prvky platebních karet
e) Banky vydávají různé druhy karet
f) Výhody platebních karet
g) Nevýhody platebních karet
9.
Peněžní prostředky jako součást oběžního majetku firmy
a) Charakteristika oběžného majetku
b) Rozčlenění oběžného majetku
10.
Účtování o peněžních prostředcích
a) 211 Pokladna
b) 213 Ceniny
c) 221 Bankovní účet
d) 261 Peníze na cestě
11.
Dovednosti manažerů
a) Specialista (odborník)
b) Manažer

Úryvek

"Pokladní činnosti v obchodních bankách
V pokladní službě při manipulaci s penězi musí být vždy dodržováno pravidlo přítomnosti minimálně dva pracovníci. Toto pravidlo zaručuje vzájemnou kontrolu.
Příjem, výplata a výměna peněz se v bance provádějí na pokladně.
Pokladna je speciálně upravené pracovní místo, které umožňuje bezpečnou manipulaci s penězi (přijímání, vyplácení, úschova).
Pokladna je zpravidla uzavřené pracovní místo, do kterého má přístup pouze pokladní.
Ke standardnímu vybavení patří:
• příruční uschovací prostor nebo zařízení na hotovost (kazeta)
• doplňkový úschovný prostor
• manipulační technika (počítačky peněz)
• zařízení na poznávání padělků (ÚV lampy)
• počítač
Pokladník musí mít odborné znalosti, bát zručný a musí splňovat morální kritéria.
Pokladník odpovídá za pravost, platnost, neporušenost přijímaných a vyplácených peněz.
Za rozdíly zjištěné v pokladně má hmotnou odpovědnost.
Při zahájení činnosti si musí připravit peníze (vyzvedne si svou kazetu, zkontroluje ji, případně nejsou-li v bance kazety, vyzvedne si hotovost přímo v trezoru) pokud je v kazetě málo peněz, doplní je tzv. dotací.

příjem hotovosti
Přijímání hotových peněz na účet se provádí příjmovým pokladním dokladem, jako např. pokladní složenka, vkladová stvrzenka,…
Tyto doklady jsou přizpůsobené pro automatické zpracování.
Pokladník zkontroluje doklad a přijme peníze podle jednotlivých nominálních hodnot.
Přijímaná hotovost je přepočítávána a kontrolována její pravost, přičemž klient tuto činnost sleduje.
Pracovník odsouhlasí převzatou částku, dá razítko, podpis a vydá klientovi kopii stvrzenky.
Vše zapíše do počítače, po skončení směny provede uzávěrku pokladny.
Pokud odpovídá zůstatek stavu v počítači, skončí směnu.
Pokud neodpovídá, znovu vše zkontroluje za přítomnosti dalšího pracovníka.
Pokud rozdíl skutečně existuje, zaeviduje se do počítače a řeší se v rámci právních předpisů.
Z přijatých peněz učiní balíčky a sáčky a potvrdí je podpisem.
Peníze, které nepotřebuje na příští den uloží do trezoru.
Jestliže jsou peníze padělané či pozměněné, pak pokladník peníze odebere bez náhrady, vystaví potvrzení o jejich odebrání a zavolá policii (nesmí ho zadržet)

Při větším příjmu peněz je pokladna oprávněna vyžadovat vyplněnou výčetku hodnot.
Některé hotovosti nejsou předávány bance přes pokladnu, ale pomocí nočního trezoru, ve kterém je uzamykatelná schránka (kazeta) a do ní se hotovost vloží. Využívá se v případě, že už pokladní doba v bance skončila.
Oběh kazety mezi bankou a klientem je prováděn tak, že pobočka vydává klientovi druhý den prázdnou kazetu zároveň se stvrzenkou na hotovost vyjmutou z kazety z předešlého dne.
Někteří klienti (noční bary, herny) preferují noční trezor před tím, než aby si sami zřizovali vlastní trezor.
Tuto službu poskytují jen některé banky.
Další možností úschovy peněz je v plastovém obalu.
Někdy jsou hotové peníze požadovány v brašnách, v tomto případě banka zaúčtuje tyto brašny klientovi, vždycky je to jeden pár opatřený stejným číslem.
V bance se přijímají pověřeným pracovníkem, který potvrdí převzetí doručiteli a zároveň mu předá prázdnou brašnu se stvrzenkou z předešlého dne.
Obdobou brašen je ukládání peněz v zaplombovaných obalech. Tento způsob opět přispívá k úspoře a lepší organizaci (odpadá přepočítávání peněz v pokladně)."

Poznámka

Někdy je práce poněkud nepřehledná a celky na sebe logicky nenavazují. Psáno formou poznámek. Součástí je i jeden obrázek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6757
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse