Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Tvorba krajiny a sadovnictví

Tvorba krajiny a sadovnictví

Kategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zčásti heslovité maturitní otázky z předmětu Tvorba krajiny a sadovnictví zpracované na základě zápisků z hodin seznamují se zásadami péče o různé typy zeleně. Zabývají se zakládáním a ošetřováním trávníků, výsadbou dřevin či květinových porostů. Prostor věnují také speciálním typům zeleně od sídlištní zeleně po mobilní zeleň a probírají také další prvky krajiny jako cesty či dětská hřiště.

Obsah

1.
Zeleň u průmyslových podniků
2.
Trávníky v sadovnických úpravách
2.1.
Význam trávníků
2.2.
Rozdělení travnatých ploch
2.3.
Základní opatření
2.4.
Ošetření travnatých ploch
2.5.
Rozdělení trav
3.
Náhrada za trávník
4.
Růže v sadovnických úpravách
5.
Výsadba dřevin a ošetření po výsadbě
5.1.
Výsadbový materiál
5.2.
Doba výsadby
5.3.
Příprava stanoviště
5.4.
Hloubení jamek
5.5.
Předvýsadbová manipulace se sazenicemi
5.6.
Předvýsadbový řez
5.7.
Výsadba
5.8.
Zálivka, řez
5.9.
Vázání a instalace kůlů
5.10.
Ochrana proti okusu a instalace chráničů kmene
5.11.
Výsadba dřevin
5.12.
Technická omezení a předpisy pro stromy
5.13.
Vytyčení sadovnické úpravy
5.14.
Údržba dřevin
6.
Vodní prvky
6.1.
Význam
6.2.
Přírodní a umělé vodní prvky
6.3.
Osázení a udržování vodních nádrží
7.
Lázeňské parky
7.1.
Lázeňské plochy
7.2.
Nemocniční zahrady
8.
Zahuštěné výsadby
9.
Doprovodná zeleň
9.1.
Stromořadí – aleje
9.2.
Stromořadí v krajině
10.
Mobilní zeleň
11.
Opěrné a květinové zídky a skalky
11.1.
Suché zídky a skalky
11.2.
Opěrné a zárubní zdi
11.3.
Květinové zídky
11.4.
Skalky
12.
Zeleň na vesnicích
13.
Rodinná zahrada
13.1.
Rodinné zahrady
13.2.
Řadová zástavba
13.3.
Současný rodinný dům a jeho zahrada
13.4.
Funkční typy rodinné zahrady
14.
Dětská hříště
14.1.
Rozdělení hřišť
14.2.
Zeleň u sportovních středisek
15.
Cesty a odpočívadla v sadovnických úpravách
15.1.
Šířka, odvodnění cesty
15.2.
Stavba cest
15.3.
Ohraničení cest
15.4.
Rozdělení
15.4.1.
Cesty s tvrdým povrchem
15.4.2.
Cesty s měkkým povrchem
15.5.
Schodiště
15.6.
Hlavní a vedlejší cesty, křižovatky, odpočívadla
16.
Svahování
16.1.
Druhy a hmotnosti zemin
16.2.
Zemní práce
16.3.
Očištění a příprava terénu
16.4.
Skrývka a uložení ornice
16.5.
Hrubá modelace terénu
16.6.
Zpevňování svahů
17.
Kontrast v sadovnických úpravách
18.
Živé ploty a stěny
18.1.
Údržba
18.2.
Ochrana a péče
19.
Květiny v sadovnické tvorbě
19.1.
Přirozená rostlinná společenstva
19.2.
Květiny na záhonech
19.3.
Ornamentální záhony
19.4.
Květiny v mobilní zeleni
20.
Sídlištní zeleň
20.1.
Sídlištní zeleň
20.2.
Městská zeleň
20.3.
Úprava náměstí

Úryvek

"MO 1 – Zeleň u průmyslových podniků
Těžký průmysl – Mettal, strojírny, doly, chemický průmysl – mimo obytné území, několika kilometrovou ochrannou zónu ze smíšeného porostu
Potravinářský průmysl – masokombináty, mlékárny – okraje měst, měli by být obklopeni zelení
Farmaceutický, zemědělský, sklářský, textilní.
Dřevozpracující – pily – mimo město
Zeleň u průmyslových podniků
Uplatní se zde především hygienická funkce zeleně.
Zeleň vnitřní – oddělení jednotlivých provozů, snížení hlučnosti,prašnosti apod. Nutno dbát na bezpečnost provozu – požární plochy, přístupy, křižovatky atd. Náročný výběr dřevin.
Vnější zeleň – pásma hygienické ochrany.

Zeleň u těžkého průmyslu (Chemičky, Mittal)
Měly by být mimo obytnou zónu s několikakilometrovým prostorem s výsadbou smíšeného porostu
Zeleň u potravinářského průmyslu (mlékárny, pivovary)
Mimo obytnou zónu + obklopení zelení i uvnitř podniku (tisy, jalovce, thuje)
Zeleň u zemědělského průmyslu
Zeleň u dřevařského a papírenského průmyslu
Mimo obytnou zónu (hluk a prašnost)
Kácení stromů od listopadu do března.
Zeleň u průmyslových podniků

Uplatní se zde především hygienická funkce zeleně. Zeleň vnitřní – oddělení jednotlivých provozů, snížení hlučnosti,prašnosti apod. Nutno dbát na bezpečnost provozu – požární plochy, přístupy, křižovatky atd. Náročný výběr dřevin. Vnější zeleň – pásma hygienické ochrany.

MO 2 – Trávníky v sadovnických úpravách
Není všechno zelené kolem nás trávník. Založit trávník není problém, horší je to, jak vypadá za 5 let.
Za trávník považujeme porost jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých.

Význam trávníků:
Udržované travnaté plochy snižují teplotu vzduchu minimálně o 2-3°C
Zvyšuje vzdušnou vlhkost v závislosti na velikosti plochy trávníku
Snižují prašnost a hluk
Jestliže se trávník pravidelně neudržuje, může tráva začít metat a způsobovat tak alergie. Vyskytují se také plevele – pcháče, pelyněk černobyl, smetánka, sedmikráska, rozrazil, trávy- lipnice roční, ježatka kuří noha, pýr plazivý

Rozdělení travnatých ploch:
Produkční – zemědělské plochy, intenzivní, extenzivní
Neprodukční (okrasné, technické plochy) – komunikační; přírodní rezervace; meliorační; parkové a zahradní; hřišťové; rekreační; pietní; ostatní technická

Základní opatření: trávy koření do hloubky – nejhustěji do 20cm, jinak až do 70cm; dostatek vody ( 1m2 během vegetačního období min. 800mm srážek – 8L); travní semeno má různé období klíčivosti (zhruba 2- 4 roky, záleží na druhu trav); nikdy nevysazujeme 1 druh, ale vždy několik ve směsi (měla by obsahovat trávy trsnaté a výběžkaté), nejlepší směsi jsou s většinou lipnice a do 4% obsahu jílku a kostřavy.

Založení travnatých ploch:
Doba založení: Jaro ( konec dubna, květen); Podzim ( konec srpna, září ) – při Ø denní teplotě 10°C
Hloubka výsevu: cca 1cm
Závlaha: vůbec, nebo pořád (minimálně měsíc po výsevu)
U výsevu trávníku je důležité promíchat travní směsi. V travních směsích by mělo být vždy zastoupení trav trsnatých i výběžkatých.
Množství: 220 kg/ha travního semene; u soeciálních směsí 150kg/ha (Jílek 500semen/g; Kostřavy 1000semen/g; Lipnice 5000 semen v g.; Psinečky 15000 semen v g. )

Travní rohože: 1,5 – 30cm, 1-2cm zeminy, důležitý je dokonalý kořenový systém
Se zeminou musí být položeny do 48 hodin; bez zeminy, zchlazené na 2°C se mohou expedovat až 10 dní
Hydroosev: travnaté semeno, živiny, voda, látka podobná agrikolu, někdy i rašelina
Zatravňovací tvárnice:

Ošetření travnatých ploch:
Sekání: U extenzivních travnatých ploch stačí 2x- 3x ročně, sekáme před kvetením, Duben- květen, červenec; U intenzivních travnatých ploch záleží na využití, většinou 5- 30x za vegetační období, na golfových hřištích denně Pokud po posekání trávníku do 2 dní neprší, musí se provést zálivka
Sekačky: rotační, vřetenové (na hřištích – pruhy); strunové, křovinořezy (na nepřístupných místech); bubnové (louky, pastviny)
Verticutace: shrabání stařiny a odstranění mechu
Aerifikace: provzdušňování půdy pomocí šroubovice
Výživa: 900mm srážek na nezatěžované trávníky; Dusíkaté hnojivo v jarních a letních měsících; draslík na podzim pro zpevnění pletiv; Vápník – také likvidace většiny mechů
Choroby a škůdci: Plíseň sněžná – bílý povlak, nejvíce trpí trávníky s převahou jílku v době, kdy se dlouho drží sníh; Rzi; Čarovějné kruhy – houbová choroba; Krtci; Hraboši; Mravenci – zejména v trsnatých travách"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 1 strany.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu několika vět až 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23970
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse