Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Týden nízkoprahových klubů - analýza kampaně

Týden nízkoprahových klubů - analýza kampaně

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

Charakteristika: Práce stručně, ale výstižně analyzuje tuzemskou kampaň s názvem Týden nízkoprahových klubů. Uvádí základní informace o kampani, podstatu a ideový záměr. Zmiňuje cílovou skupinu a zaměřuje se na popis použitých komunikačních nástrojů. V závěru je kampaň hodnocena.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní údaje
3.
Hlavní sdělení kampaně
4.
Cíl kampaně, ideový záměr
5.
Cílová skupina
6.
Nástroje komunikace
7.
Hodnocení kampaně (závěr)

Úryvek

"3. Hlavní sdělení kampaně

„Existují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která vyplňují bílé místo mezi společností a dospívajícími.“
/Myslím, že v podstatě tím, že se chce, aby se o NZDM vědělo, se chce říct něco ve smyslu: Je dobré, abyste věděli, že tato zařízení existují – možná sem chodí zrovna Vaše dítě a Vy přece CHCETE vědět, co a kde dělá a hlavně, že je o něj postaráno. Protože my nabízíme hlavně BEZPEČNÝ PROSTOR, prostor pro seberealizaci, prostor, kde se dětem a dospívajícím snažíme poskytnou to, co potřebují. Nejsme učitelé, ani vychovatelé, ale ani kamarádi. Jsme sociální pracovníci, kterým záleží na tom, aby dětem a dospívajícím v nepříznivých sociálních situacích bylo pomoženo./

4. Cíl kampaně, ideový záměr

Cílem kampaně je upozornit na hlavní sdělení a to prostřednictvím zapojení nízkoprahových zařízení z celé ČR (tento rok jich bylo 68), která uspořádají nejrůznější akce pro veřejnost přímo v komunitách, ve kterých působí. V jednotlivých regionech budou připravovány dny otevřených dveří, divadelní představení, turnaje, koncerty a další akce. (viz http://www.streetwork.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=959)
Předpokládaným cílem zapojených nízkoprahových klubů je zviditelnění (druhu práce, organizace..), upozornění, že taková zařízení existují a informování o nabízených a poskytovaných službách.
Ideový záměr kampaně spočívá v tom, že organizace, která sdružuje a zastřešuje organizace jiné, upozorní na potřebnost práce těchto organizací nenásilnou, zábavnou a pro cílovou skupinu atraktivní formou. Každá organizace si vymyslí svůj vlastní program, který bude v daném týdnu realizován a který by se měl lišit od programu běžného provozu. Všechno tyto aktivity jsou důsledkem snahy zvýšení povědomí o nízkoprahových zařízeních.

5. Cílová skupina

Není mi moc jasné, zda byl nějaký prvotní plán, kdo je hlavní CS. Můžou to být děti a mladiství jako potencionální noví klienti NZDM a ostatní, kteří se to dozví, jsou „bonus“. Nebo je právě smyslem oslovit/informovat laickou veřejnost a k tomu jakoby „mimochodem“ získat nové klienty? Myslím, že první varianta je pravděpodobnější. I když teď mě napadá, že ona cílová skupina, na kterou je kampaň zaměřena, vlastně organizátory nebyla nikde nijak definována (nebo se mi tyto informace aspoň nepodařilo nikde najít), takže každé zařízení, město, kraj může svou propagaci zaměřit směrem, který je dané lokalitě v danou dobu potřeba. Je málo klientů – oslovme potencionální klienty. Jsou problémy s veřejností? Informujme je, co děláme a jak. Po tomhle zamyšlení jsem došla k názoru, že cílové skupiny by mohly být následující:

- rodiče (kam že to jejich dítě vlastně chodí a proč)
- školy (je možno „vychovávat“ a s dítětem pracovat i mimo školní budovu a jinak než prostřednictvím formálních autorit a lze v zájmu dětí spolupracovat)
- potencionální klienti
- veřejnost v blízkosti klubu (proč se odtamtud ozývá takový hluk, proč se tam scházejí a potloukají kolem, co se děje vevnitř atd.)

6. Nástroje komunikace

a) jednotný vizuální styl

Všechny informace týkající se kampaně bylo možno identifikovat dle jednotného stylu, který byl používán i v předešlých dvou letech. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 3 stran. Práce obsahuje grafiku.
Práce pro předmět Marketingové komunikace - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18789
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse