Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Typologie podniků - přednášky

Typologie podniků - přednášky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky seznamují s typologií podniků, charakterizují mikropodniky, malé a střední podniky. Uvádí jejich specifické rysy, volbu kritérií a definují jejich výhody i nevýhody. Dále seznamují s životním cyklem podniku a také Greinerovým modelem vývoje podniku. U obou jsou popsány jednotlivé vývojové fáze.

Obsah

1.
Typologie podniků – třídění
1.1.
Vymezení mikropodniku, malých a středních podniků (MSP)
2.
Účel vymezení
3.
Specifika MSP
3.1.
Nevýhody
3.1.1.
Oblast financování
3.1.2.
Výrobní oblast
3.1.3.
Oblast odbytu (marketingu)
3.1.4.
Personální oblast
3.1.5.
Oblast řízení
3.2.
Výhody
3.3.
MSP
3.4.
Velké podniky
3.5.
Volba kritérií a jejich rysy
4.
Podnikové cíle v MSP
4.1.
Maximalizace zisku jako primární cíl
4.2.
Zvyšování hodnoty podniku jako primární cíl
5.
Životní cyklus podniku
5.1.
Založení podniku
5.2.
Stádium 1: vznik
5.3.
Stádium 2: rozvoj
5.4.
Stádium 3: růst
5.5.
Stádium 4: expanze
5.6.
Stádium 5: dospělost
6.
Greinerův model vývoje podniku
6.1.
Růst prostřednictvím kreativity
6.2.
Růst přímým řízením
6.3.
Růst prostřednictvím delegování
6.4.
Růst prostřednictvím koordinace
6.5.
Růst prostřednictvím spolupráce
7.
Etapy vývoje podniku z hlediska řízení

Úryvek

"Vymezení mikropodniku, malých a středních podniků
- střední podnikatel: zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR
- malý podnikatel: zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, jeho aktiva nebo obrat nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil.
- drobný podnikatel: zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva nebo obrat nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR
- obrat dle zákona o DPH = výnosy za uskutečněná (zdanitelná) plnění

[obrázek]

Účel vymezení
- MSP jsou významným segmentem ekonomiky: přispívají k hospodářskému růstu
- podílí se výrazně na zaměstnanosti: přispívají k tvorbě pracovních míst
o 2004: podíl MSP na zaměstnanosti v ČR 60 %, na HDP 35 %
- působí jako konkurenční prvek: působí proti monopolním tendencím: zajišťují konkurenci (MSP vytváří dokonalou konkurenci - větší počet podobných podniků v 1 odvětví) a nabízí možnost volby ve spotřebě
- působí jako prve protikrizové prevence: čím větší počet podniků na určitém území, tím větší prevence proti dopadům případných krizí (při krachu velkého podniku: mnoho nezaměstnaných, stávky,…)
- stabilizují společnost: vytváří silný střední stav
- fungují jako městotvorný prvek (oživují činnosti města)
- podpora MSP patří k prioritám EU a má pomoci zajistit: zvýšení výkonnosti ekonomiky, zaměstnanosti
o proto je nutné podporovat podmínky pro snadnější vznik a rozvoj MSP

Specifika MSP
Nevýhody MSP
1) oblast financování
- horší přístup k financování: MSP jsou rizikovější než velké podniky - náklady na bankovní úvěr v podobě úroků jsou vyšší - MSP nejsou pro banky příliš atraktivními klienty
- nízký stav investičního majetku (HIM,NIM): nedostatečný prostor pro reinvestování pomocí odpisů
- samofinancování: pomalý růst (financování ze zisku, odpisů)
- financování formou přijetí nového spoluvlastníka není časté: znamenalo by omezení možností rozhodování
- hrozí jim druhotná platební neschopnost jako důsledek platební nekázně jejich zákazníků

2) výrobní oblast"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Obsahuje tabulku, rozsah čistého textu je přes 7,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21310
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse