Typologie sociálních států

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje jednotlivá pojetí sociálního státu, včetně jejich fungování a teorií, které je doprovázejí. Druhá část se pak věnuje vývoji a fungování sociálního státu u nás. Závěr pak popisuje aktéry sociální politiky, její nástroje, politické ideologie a sociální politiku, politiku zaměstnanosti, rodinnou a zdravotní politiku.

Obsah

1.
Typologie sociálních států
2.
Rezidualistický sociální stát
3.
Korporativistický sociální stát
4.
Institucionálně redistributivní sociální stát
5.
Bismarckova sociální reforma
6.
Beveridgeův projekt a jeho realizace
7.
Sociální stát reálného socialismu v Československu
8.
Sociální politika po roce 1989
9.
Aktéři sociální politiky
10.
Nástroje sociální politiky
11.
Rozdíly chudinství a sociálního pojištění
12.
Politické ideologie a sociální politika
13.
Stáří a starobní důchody
14.
Nezaměstnanost – typy, druhy podpor, rizika sociální události
15.
Politika zaměstnanosti
16.
Chudoba – pojem a nástroje řešení problému
17.
Rodinná politika
18.
Zdravotní politika

Úryvek

“13) Stáří a starobní důchody

Stáří
- je přirozené, poslední období lidského života
- velmi individuální proces
- omezení funkce lidského organismu
- 3 kategorie stáří: presenilní, vlastní stárnutí (60-70let), stařecké období (nad 70let)
- stáří velmi často provází nemoc
- omezení pracovního výkonu

Gerontologie
- zkoumá stárnutí jednotlivce
- sociální gerontologie: zkoumá společenské faktory stárnutí a následky
- cílem je vytvářet vhodné pracovní podmínky, prevence předčasného stárnutí

Společenské zabezpečení
- ve stáří podmíněno dosažením důchodového věku
- vzniká nárok na starobní důchod
- redistribuce financí v dané etapě společenského vývoje

Starobní důchod
- výluhová (presumpce výsluhy) nebo sociální dávka (presumpce invalidity)
Presumpce výsluhy: za celoživotní práci a platbě do pojistného systému je nárok na starobní důchod
Presumpce invalidity: starobní důchod je poskytován osobám které jsou díky nemocem invalidní

Zvýhodnění žen
- výsledek emancipace
- ženy pracují, jsou výdělečně činné, současně plní biologickou a společenskou funkci matky
- v EU prosazován stejný věk při odchodu do důchodu = diskriminace pohlaví
- otázka poskytování úlevy ženám v době kdy současně pracují a vychovávají děti, než až když děti odrostou

14) Nezaměstnanost – typy, druhy podpor, rizika sociální události

Typy:
1) dobrovolnou
2) nedobrovolnou
3) frikční
vázaná na situaci na trhu, běžná změna zaměstnání – přechod z jednoho do druhého
4) strukturální
Postihuje určité obory. Dochází k rozporu mezi strukturou nabídky a poptávky po práci. Nejsou kvalifikovaní pracovníci – otevření nových oborů, uzavírání zastaralých.
Poptávka po IT technicích, nezaměstnaní jsou horníci – těžko rekvalifikujeme horníky na IT techniky
5) cyklická
ovlivněna hospodářským cyklem, ovlivňuje nevyužití výrobních kapacit (problém s odbytem), nezaměstnanost na poč. hospodářské krize (30.léta) černý pátek na burze, zhroucení kap.trhu, Amerika omezuje dovoz, ČS. potřebovala vývoz – nebylo kam vyvážet
6) sezónní nezaměstnanost
- stavebnictví, zemědělství, turistika
7) skrytá nezaměstnanost
- lidé rezignovali na hledání práce, ženy které zůstávají déle na mateřské, lidé pracující doma
- lidé, kteří nehledají práci přes úřady práce
- veřejnoprospěsné práce, (Roosevelt – silnice)
8) Dlouhodobá nezaměstnanost –
opakem frikční, považováno období delší než 1 rok

Pozvednutí zaměstnanosti
Hitler
- zvýšení zaměstnanosti: dal lidem práci při stavbě silnic
- vytlačení žen z práce, ty se mají věnovat zvýšení populace
- zničení odborových organizací = byrokratická kontrola
- sociální zlepšení na poli soc.pojištění, před 2.sv.válkou pojištění pro osoby samostatně výdělečně činných
- velkorysost Hitlerovy soc.politiky pokračuje i za 2.sv.války
- v ČS. za protektorátu vzrostly dávky (potřeba mobilizovat pracovní síly pro válečné území – dávky proto velmi benevolentní, „aby měli klid…“, ale neřeší jeho financování, zůstává původní schéma nastavené pro nižší dávky)
- rozparcelovanost ČS má za následek vzniku několik pojišťovacích systému – 5 pojišťovacích systémů: rakouské, maďarské, prvorepublikové …
- časem chtěli udělat národní pojištění – k tomu nedošlo

Druhy podpor
- podpora v nezaměstnanost
- rekvalifikace

Rizika sociální události
- ztráta kvalifikace
- ztráta pracovních návyků („zlenivění“)
- získaný návyk žít ze sociálních dávek („sociální past“)"

Poznámka

První otázka je zkopírována z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_st%C3%A1t.
Obsahuje jednostránkovou tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse