Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Týrání a sexuální zneužívání dětí - absolventská práce

Týrání a sexuální zneužívání dětí - absolventská práce

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, s.r.o Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra - VOŠ spol. s.r.o., Praha 9

Charakteristika: Absolventská práce se zaměřuje na týrání a sexuální zneužívání dětí ve věkové kategorii 0-15 let. Dozvíte se o formách týrání a zneužívání, o dopadu na děti a jejich další vývoj. Najdete zde také návod, jak by se tyto děti měly bránit a hlavně jak je před těmito situacemi ochránit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Týrání dětí
2.1.1.
Fyzické týrání aktivní povahy
2.1.2.
Fyzické týraní pasivní povahy
2.1.3.
Psychické týrání dítěte
3.
Sexuální zneužívání dětí
3.1.
Sexuální zneužívání dítěte v rodině
3.2.
Incest
3.3.
Komerční sexuální zneužívání dětí
3.3.1.
Pachatelé
4.
Šikana
4.1.
Krátkodobé šikanování
4.2.
Dlouhodobé šikanování
4.3.
Oběti šikanování
5.
Užívání drog
5.1.
Dělení drog podle jejich účinků
6.
Péče o týrané a sexuálně zneužívané děti
6.1.
Terapie a rehabilitace
7.
Prevence týrání a sexuálního zneužívání dětí
8.
Závěr
9.
Přílohy
10.
Seznam literatury

Úryvek

"Dobře provedené vyšetření je východiskem pro určení prognózy a zejména terapie a rehabilitace celkového léčebného postupu. Někdy je vhodné dítě umísti do azylového domu pro děti v nouzi nebo též do ozdravovny.
Účast psychologa po celou dobu šetření je nezbytností, nejen pro vyšetření dítěte, ale také pro sledování vývoje celé situace a výsledků terapeutických aktivit. Důležitý je také doprovod dítěte na nejrůznější vyšetření a jeho psychická ochrana jednou osobou, ke které dítě naváže dobrý vztah a důvěřuje jí.
Je nutno také uvézt, že nám dosud chybí kvalitní monitoring výskytu syndromu CAN a syndromu CSA v populaci. Tedy základní podklady pro dobrou kvantifikaci a kvalifikaci tohoto jevu. V současné obě jej připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Terapie a rehabilitace dítěte postiženého CAN vychází z diagnózy medicínské i sociální, zjištěných škod a poruch struktury a funkce organismu a prostředí ve kterém se událost odehrává. Zde může sehrát důležitou roli orgán péče o rodinu a děti za pomoci angažovaných odborníků.
1. rovinou je urgentní pomoc a podpora dítěti, jež bylo právě zneužito nebo týráno, nebo když bylo náhle odkryto dlouhodobější ubližování dítěti. Spočívá v poskytnutí první pomoci dítěte nebo dětem a odvrácení nepříznivých důsledků útoku proti nim či závažného zanedbání povinné péče. Je třeba pomoci dítěti zvládnout akutní posttraumatický šok, vyskytl-li se v rámci pohlavního zneužití nebo psychického inzultu (útok). Při těžších poranění či zasažení psychiky je vhodné převézt dítě na pediatrické oddělení, případně jednotku intenzivní péče. Hledají se a hodnotí se známky a důkazy pro potvrzení diagnózy CAN nebo CSA a rozhoduje se o dalším osudu dítěte dle funkčnosti rodiny. Je nutné dbát na názor dítěte. Není-li schopno vytvořit si vlastní názor, musí být řádně zastoupeno. Pokud jsou rodiče v podezření, že to byli právě oni, jež dítěti ublížili, soud určí opatrovníka dítěte.

2. rovina intervence ve prospěch dítěte je střednědobá terapie. Obsahuje diagnózy, stanovení léčebného postupu a dohodu s rodiči nebo opatrovníkem o jeho plnění. V oblasti somatické se jedná o léčbu zranění, krvácení a jeho následků, popálení apod. Závažné jsou následky úrazů, vyžadující rehabilitaci. Sem bychom zařadili podporu a léčbu psychologickou, zejména v případě, že psychické následky přetrvávají a vzdorují příslušné psychoterapii, socioterapii apod. Často je nutné konzultovat jednotlivé odborníky, kteří posoudí výsledky zavedené léčby a eventuelně upravují další obsah a postup léčby.(Dunovský)/4

Z nových terapeutických disciplin můžeme jmenovat např. kineziologii, která může pomoci dítě ¨odblokovat¨, neboť psychická tenze u zneužitého dítěte se může projevit motorickými potížemi. Vždy je nutno vzít v úvahu, že bolavé je tělo i duše, bez ohledu na to, zda došlo k poškození fyzickému či psychickému.

3. rovina je dlouhodobá léčba a rehabilitace týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Je použita zejména tam, kde dosavadní úsilí nebylo úspěšné. Většinou se týká psychické oblasti, ale významné jsou také tělesné poruchy a vady, které vyžadují dlouhodobou rehabilitaci, případně chirurgické úpravy (plastické operace po popáleninách). Také zde může pomoci psychiatr, psycholog, kineziolog, fyzioterapeut, logoped, herní terapeut, arteterapeut, muzikoterapeut, canisterapeut a hipoterapeut (Dunovský)./4"

Poznámka

Práce nebyla kontrolována vedoucím práce.
Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra, Vyšší odborná škola spol, s. r. o.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9724
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse