Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Učení vybraných sociologů

Učení vybraných sociologů

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přibližuje učení vybraných sociologů - Augusta Comta, Herberta Spencera, Vilfreda Pareta, Ferdinanda Tonniese, Émila Durkheima, Maxe Webera, Georga Meada, Gabriela Tardeho, Talcota Parsonse, R. K. Mertona, Ralfa Dahrendorfa a Anthony Giddense.

Obsah

1.
August Comte
1.1.
Sociální statika a dynamika
1.2.
Stádia vývoje společnosti
1.3.
Pozitivismus
1.4.
Náboženstvá
1.5.
Klasifikace věd
2.
Herbert Spencer
2.1.
Typy společnosti
2.2.
Evolucionismus, naturalismus, sociální darwinismus, organistická škola
3.
Vilfredo Pareto
3.1.
Rezidua
3.2.
Derivace
3.3.
Teorie elit
3.4.
Pravidlo 80/20
4.
Ferdinand Tonnies
4.1.
Společnost, pospolitost
4.2.
Výzkum veřejného mínění
4.3.
Psychologismus, alienace
5.
Émile Durkheim
5.1.
Anomie, solidarita, sociologismus
5.2.
Sociální fakt, sebevraždy, totem
6.
Max Weber
6.1.
Aktér, autorita, byrokracie
6.2.
Ideální typ, nehodnotící sociologie, protestantská etika, legitimita, moc
7.
George Herbert Mead
8.
Gabriel Tarde
8.1.
Nápodoba
8.2.
Psychologismus
9.
Talcot Parsons
9.1.
Agil, chápající sociologie, strukturální funkcionalismus
9.2.
Interpenetrace
9.3.
Dilemata
10.
R. K. Merton
10.1.
Sebenaplňující se proroctví
10.2.
Teorie referenčních skupin, funkce, Thomasův teorém, efekt sv. Matouše
11.
Ralf Dahrendorf
11.1.
Konfliktualismus
11.2.
Třídy
11.3.
Servisní třída, homo sociologicus, sociální nerovnost, stratifikace, sociální role
12.
Anthony Giddens
12.1.
Strukturace, třetí cesta
12.2.
Liquid modernity

Úryvek

"Talcot Parsons:
Agil:
 A-Adaptace-vyrovnání s požadavky okolí
 I-Integrace-organizace vztahů mezi lidmi
 L-Latence-udržení vzorců
 G-cíl- Stanovení a dosažení cíle
-potřeby systému k přežití
Chápající sociologie:
- je sociologické zaměření, které usiluje o poznání subjektivního smyslu sociálního jednání. To je posuzováno v konkrétních významových souvislostech, jež aktéry vedly k danému jednání nebo jež byly tímto jednáním, třeba i neuvědoměle, vytvořeny.
Struktur.funkcionalismus:
- teorie jsou založeny na předpokladu existence dvou složek; složky sociální činnosti a složky sociálního systému. Tyto složky jsou vzájemně propojené.
-vychází z představy, že každý prvek sociální struktury musí být posuzován podle toho, jak svou činností přispívá k zachování systému. Podle toho rozlišuje momenty funkční (eufunkční - pozitivní), disfunkční (negativní), popřípadě afunkčni (neutrální).
Interpenetrace:
=vzájemné pronikání člověka a soc.systému
4 roviny systémů:
 kulturní sys.
 Sociální syst.-role..
 Syst.osobnosti-hodnoty,pravidla
 Syst.behaviorálního organismu
Dilemata:
 afektivita a afektivní neutralita - s čím vcházím do jednání x spol. určuje optimální afektivitu, co bych měl v kterých situacích cítit, v kterých jednáních jak se afektivně optimálně chovat
 askripce a výkonu - dané zděděné vl. jedince či mé, to co určuje postoj při jednání či získané vlastnosti, podaný výkon měřítkem, určujícím faktorem pro mé jednání v interakci, k druhým
 difuzní a specifický - do jednání dávám celou osobnost i protějšek jednání beru jako totalitu či zaměřuji se na specifikum, účel, který zrovna potřebuji, vybroušenou roli (to souč. spol. potřebuje, ne totální bytost)"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Obsahuje tabulku. Částečně čerpá z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elita, http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/5968-auguste-comte, http://radekf.net/projekty-data/ies/petrusek-soc/pro_zajemce/statnice_socg/SZZK%20-%20teorie/18%20Teorie%20strukturace%20A.Giddense.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11240
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse