Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem - diplomová práce

Účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem - diplomová práce

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví, Praha 3 – Žižkov

Charakteristika: Diplomová práce poskytuje souhrnný pohled na účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem z pohledu českých předpisů i Mezinárodních účetních standardů. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. První charakterizuje dlouhodobý nehmotný majetek, vymezuje jej z hlediska českých i mezinárodních předpisů, popisuje jeho oceňování a vyřazování. Dále seznamuje se specifiky odložené daně a srovnává aktuální právní úpravu dlouhodobého nehmotného majetku s dříve platnými předpisy. Praktická část je pak tvořena několika řešenými příklady, které odráží skutečnou situaci v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku v jedné pražské firmě distribuující zdravotnický materiál.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmu dlouhodobý majetek
2.1.
Dlouhodobý majetek dle českých předpisů
2.1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)
2.1.2.
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)
2.2.
DNM dle IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví)
3.
Pořízení a oceňování dlouhodobého nehmotného majetku
3.1.Pořízení a oceňování DNM dle českých předpisů
3.1.1.
Ocenění majetku pořízeného úplatně
3.1.2.
Ocenění majetku pořízeného ve vlastní režii
3.1.3.
Ocenění majetku nabytého zděděním nebo darováním
3.1.4.
Ocenění majetku nabytého jiným způsobem
3.2.
Pořízení a oceňování dlouhodobého nehmotného majetku dle IFRS
4.
Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
4.1.
Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku dle českých předpisů
4.1.1.
Nehmotný majetek vyloučený z odpisování
4.1.2.
Nositelé odpisů
4.1.3.
Zásady odpisování
4.1.4.
Postup daňového odpisování
4.1.5.
Způsoby odpisování dle účetních předpisů
4.1.6.
Způsoby odpisování dle daňových předpisů
4.2.
Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku dle IFRS
5.
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku
5.1.
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku dle českých předpisů
5.2.
Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku dle IFRS
6.
Odložená daň
6.1.
Způsoby zjišťování odložené daně
6.2.
Účtování odložené daně
7.
Praktická část
7.1.Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
7.2.
Příklad 1 – zřizovací výdaje
7.3.
Příklad 2 – logotyp firmy, manuál grafického stylu firmy
7.4.
Příklad 3 – software – program Navision
7.5.
Příklad 4 – Odložená daň
8.
Závěr

Úryvek

"Zřizovací výdaje
Zřizovacími výdaji jsou výdaje vynaložené účetní jednotkou v souvislosti s jejím založením a to až do okamžiku jejího vzniku. Do této kategorie lze zahrnout např. soudní správní poplatky, jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby a nájemné. Zřizovacími výdaji není pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, výdaje na reprezentaci či výdaje související se přeměnou společnosti či družstva.
Tento majetek se odpisuje bez přerušení po dobu 60 měsíců rovnoměrně.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje jsou výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv. Jde například o zdárně dokončené projekty nebo nové technologické postupy. Takové výsledky výzkumu a vývoje jsou:
a) nabyty od jiných osob samostatně nebo
b) vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi.
Odpisy tohoto majetku jsou rovněž rovnoměrné, a to po dobu 36 měsíců.

Software
Za software je považován takový majetek, který byl vytvořen vlastní činností a slouží k obchodování s ním, nebo byl nabyt od jiných osob. Jedná se o programové vybavení počítače.

Ocenitelná práva
Samostatnou skupinu dlouhodobého nehmotného majetku tvoří od 1.1.2001 ocenitelná práva vymezená jako předměty průmyslového vlastnictví a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle zvláštních právních předpisů , a to v případě, že jsou:
a) nabyta od jiných osob samostatně nebo
b) vytvořena vlastní činností za účelem obchodování s nimi.
Ocenitelnými právy jsou předměty průmyslového či obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti, licence a know-how. Ocenitelná práva se odpisují rovnoměrně po dobu 72 měsíců s výjimkou audiovizuálních děl, která se odpisují 18 měsíců.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Od 5.10.2005 se za dlouhodobý nehmotný majetek považují také tzv. povolenky na emise a preferenční limity. Zákon o účetnictví definuje bez ohledu na výši ocenění povolenky jako:
a) povolenky na emise skleníkových plynů,
b) jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností,
c) jednotky přiděleného množství.
Preferenčními limity jsou zejména individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění.
Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení od částky 40 000 Kč stanovené zákonem o daních z příjmů.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek se odpisuje rovnoměrně po dobu 72 měsíců.

Goodwill
Goodwill je definován jako kategorie dlouhodobého nehmotného majetku od roku 2003. Vyhláška č. 500/2002 Sb. jej popisuje takto: „Goodwill je záporný nebo kladný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky.“ Účetně se goodwill odpisuje pět let od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny, a to do nákladů, pokud jde o kladný rozdíl a do výnosů, pokud je výsledkem podnikové kombinace záporný rozdíl."

Poznámka

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví a auditingu, obor Účetnictví a finanční řízení podniku.
Práce obsahuje několik schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21930
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse