Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní doklady, zápisy, knihy, případy a techniky

Účetní doklady, zápisy, knihy, případy a techniky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola managementu a grafiky, Český Brod - Liblice

Charakteristika: Práce obsahuje druhou maturitní otázku z účetnictví k ústní maturitě. Charakterizuje účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy, účetní případy a účetní techniky. Zabývá se jejich druhy, náležitostmi, postupy tvoření či užití a další související problematikou.

Obsah

1.
Účetní doklady
1.1.
Vyhotovení
1.1.1.
Hospodářská operace
1.1.2.
Účetní operace
1.2.
Členění
1.2.1.
Druh
1.2.1.1.
FAV
1.2.1.2.
FAP
1.2.1.3.
PPD
1.2.1.4.
VPD
1.2.1.5.
VBÚ
1.2.1.6.
VÚD
1.2.2.
Počet
1.2.2.1.
Jednotlivé
1.2.2.2.
Sběrné
1.2.3.
Místo vzniku
1.2.3.1.
Vnější
1.2.3.2.
Vnitřní
1.3.
Náležitosti
1.4.
Opravy
1.4.1.
Dokladová
1.4.2.
Bezdokladová
1.5.
Fáze účetních dokladů
1.5.1.
Přezkoušení správnosti
1.5.1.1.
Věcná stránka
1.5.1.2.
Formální stránka
1.5.2.
Příprava k zaúčtování
1.5.2.1.
Třídění dokladů
1.5.2.2.
Označení dokladů
1.5.2.3.
Daňová evidence
1.5.2.3.1.
Hospodářský výsledek
1.5.2.3.1.1.
Zjištění
1.5.2.3.1.1.1.
Daňová evidence
1.5.2.3.1.1.2.
Účetnictví
1.5.2.3.2.
Knihy
1.5.2.3.2.1.
Peněžní deník
1.5.2.3.2.2.
Evidence majetku a závazků
1.5.2.3.2.3.
Kniha pohledávek a závazků
1.5.2.4.
Určení účtovacího předpisu
1.5.3.
Zaúčtování dokladů
1.5.4.
Úschova dokladů
1.6.
Syntetické účty
1.7.
Analytické účty
2.
Účetní zápisy
2.1.
Rozdělení
2.1.1.
Jednoduchý
2.1.2.
Složený = složitý
2.2.
Uspořádání
2.2.1.
Časové
2.2.2.
Věcné
2.3.
Opravy
2.3.1.
Účetní opravy
2.3.1.1.
Úplné storno
2.3.1.2.
Částečné storno
2.3.1.3.
Doplňkový zápis
2.3.2.
Neúčetní opravy
3.
Účetní knihy
3.1.
Účetní jednotky
3.1.1.
Deník
3.1.1.1.
Kontrolní funkce
3.1.1.2.
Věcná stránka
3.1.1.2.1.
Minimální obsah
3.1.2.
Hlavní kniha
3.1.2.1.
Minimální obsah
3.1.2.2.
Podrozvahové účty
3.1.3.
Kniha analytických účtů
3.1.3.1.
Účel
3.1.4.
Kniha podrozvahových účtů
3.2.
Formy
3.2.1.
Volné listy
3.2.1.1.
Nezbytné dodržení podmínek
3.2.2.
Vázané knihy
3.2.3.
Účetnictví na počítači
3.3.
Otevírání a zavírání účetních knih
4.
Účetní případy
4.1.
Přezkoušení správnosti
4.1.1.
Předvaha nemůže
4.2.
Věcné hledisko
4.2.1.
Zahrnuje
4.2.2.
Lhůty pro provedení
4.2.3.
Druhy inventarizací
4.2.3.1.
Podle periodicity
4.2.3.1.1.
Řádné
4.2.3.1.2.
Mimořádné
4.2.3.2.
Podle složek majetku a závazku
4.2.3.2.1.
Úplná
4.2.3.2.2.
Dílčí
4.2.4.
Druhy inventury
4.2.4.1.
Fyzická
4.2.4.2.
Dokladová
5.
Účetní techniky
5.1.
Rozsah účetnictví
5.1.1.
Zjednodušený obsah účetnictví
5.1.2.
Fyzické osoby
5.1.3.
Právnické osoby
5.1.3.1.
Obchodní společnosti
5.1.3.2.
Ostatní právnické osoby
5.1.3.2.1.
Účetnictví ve zjednodušené formě
5.2.
Směrná účtová osnova
5.2.1.
Účtují
5.3.
Konstrukce účetní osnovy
5.4.
Účtový rozvrh

Úryvek

"ÚČETNÍ DOKLADY, ÚČETNÍ TECHNIKY
 ÚČETNÍ DOKLADY
 Průkazný účetní záznam
 Zachycuje a ověřuje hospodářské nebo účetní operace
 Musí se vyhotovovat bez zbytečného odkladu
 VYHOTOVENÍ
 Účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu
 Musí byt zapsány tak, aby byly trvalé a čitelné
 Po technické stránce mohou být účetní doklady vyhotoveny i na tiskárnách počítačů
 HOSPODÁŘSKÉ OPERACE
 Působí změny v majetkových složkách, závazcích, kapitálu, nákladech a výnosech účetní jednotky
 ÚČETNÍ OPERACE
 Vznikají vlivem uplatněné techniky účetních zápisů
 ČLENĚNÍ
 DRUH
 FAV
• Vznik pohledávky
• Vyúčtování odběrateli
• Podle dodávky lze k faktuře doložit přílohy – výdejky, dodací listiny
 FAP
• Vznik závazku
• Vyúčtování od dodavatele
 PPD
• Používají se u plateb za hotové
 VPD
• Podobný PDD
 VBÚ
• Pohyb peněz na bankovním účtu
 VÚD
• Zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku – příjemky, výdejky, výplatní listiny
 POČET
 JEDNOTLIVÉ
• 1 hospodářská operace
 SBĚRNÉ
• Více jednotlivých hospodářských operací – hromadný příkaz
 MÍSTO VZNIKU
 VNĚJŠÍ
• Externí
• Mají vztah k okolí podniku
 VNITŘNÍ
• Interní
• Mají vztah k případům uvnitř podniku
 NÁLEŽITOSTI
 Označení účetního dokladu – faktura přijatá = F/1, F/2
 Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků
 Peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
 Okamžik vyhotovení účetního dokladu – datum
 Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu
 Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování – mohou být nahrazeny příkazným způsobem = kódem"

Poznámka

Práce užívá barevného značení textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24488
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse