Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce popisuje proces účetní uzávěrky. Nejprve se zabývá etapami přípravné práce, dále účetní závěrkou a uzávěrkou.

Obsah

1.
Etapy při účetní závěrce a uzávěrce
1.1.
Přípravná práce
1.2.
Účetní uzávěrka
1.3.
Účetní závěrka

Úryvek

"účetní uzávěrka
aby bylo možno sestavit účetní závěrku, je nutno provést tyto uzávěrkové práce
• zjištění obratů jednotlivých syntetických účtů
• výpočet konečných zůstatků rozvahových účtů
• výpočet konečných zůstatků výsledkových účtů
• zjištění výsledku hospodaření
• uzavření účetních knih
účetní uzávěrka zahrnuje
• zjištění výsledku hospodaření z výsledkových účtů
• výpočet a zúčtování daně z příjmu
zjištění výsledku hospodaření v předepsaném členění
na základě evidence nákladů a výnosů zjišťujeme výsledek hospodaření podniku. Proto tyto účty nazýváme výsledkové. Výsledek hospodaření zjistíme, odečteme-li náklady od výnosů:
• provozní - porovnáním provozních nákladů (50-55) a provozních výnosů (60-64)
• finanční - porovnáním finančních nákladů (56-57) a finančních výnosů (66)
• mimořádný - porovnáním mimořádných nákladů (58) a mimořádných výnosů (68)

Součtem provozního a finančního výsledku hospodaření dostaneme zisk (ztrátu) z běžné činnosti. Mimořádný výsledek hospodaření představuje zisk (ztrátu) z mimořádné činnosti.

uzavírání účetních knih
účetními knihami jsou: - deník
- hlavní kniha
- knihy analytických účtů
- knihy podrozvahových účtů

Tyto knihy jsou vzájemně propojeny, protože se do nich účtuje na základě jednoho účetního dokladu. Uzávěrka účetních knih představuje výpočty obratů a zůstatků na účtech. Při účetní uzávěrce je třeba provést kontrolu správností účetních zápisů. Kontrola se provádí pomocí:
• kontrolních soupisek analytických účtů ke každému syntetickému účtu
• deníkové zkoušky
• obratové předvahy (součet obratů všech účtů strany MD se musí rovnat součtu obratů strany DAL). Nabízí základní informace týkající se jednotlivých účtů:

o počáteční zůstatky
o obraty měsíční či roční
o konečné zůstatky

Uzávěrka výsledkových účtů (tj. nákladové a výnosové účty) se provádí na konci účetního období při uzavírání účetních knih. Na účet 710 - Účet zisků a ztrát se převádí konečné zůstatky všech výsledkových účtů. Tímto převodem jsou výsledkové účty vynulovány a na počátku účetního období vykazují nulový stav. Konečný zůstatek tohoto účtu představuje výsledek hospodaření účetní jednotky. Konečný stav Účtu zisků a ztrát se převede podle své povahy - ve prospěch (zisk) nebo na vrub (ztráta) Konečného účtu rozvažného.

schéma účtování převodu zůstatků výsledkových účtů
5 - účty nákladů 710 - Účet zisků a ztrát 6 - účty výnosů
zůstatky | náklady | výnosy | zůstatky
| | |

Uzávěrka rozvahových účtů se provádí na konci účetního období při uzavírání účetních knih. Na účet 702 - Konečný účet rozvažný se převádí konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečný zůstatek účtu zisků a ztrát. Tímto zápisem jsou rozvahové účty vyrovnány.
Na podkladě údajů účtů Konečný účet rozvažný a Účet zisků a ztrát se sestaví účetní závěrka. Uzavřením účetních knih za běžný rok a vyhotovením účetních výkazů jedno účetní období končí, ale současně nové začíná. Mezi oběma obdobími je třeba zajistit bilanční kontinuitu, tj. konečné stavy rozvahových účtů musí být převzaty jako počáteční stavy rozvahových účtů v nově otevíraných knihách.
Účty hlavní knihy se otevřou na základě údajů závěrkového účtu 702 - Konečný účet rozvažný. Přejímání počátečních stavů se provede podvojným zápisem prostřednictvím 701 - Počátečního účtu rozvažného, který je zrcadlovým účtem ke Konečnému účtu rozvažnému. Výsledek hospodaření za účetní období se z Počátečního účtu rozvažného převede na vrub (MD) nebo ve prospěch (DAL) účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.

transformace účetního HV na daňový základ a výpočet daně z příjmů
Porovnáním nákladů a výnosů zjistíme účetní výsledek hospodaření, tj. před zdaněním (hrubý účetní zisk). Abychom získali daňový základ, musíme účetní zisk upravit o položky nákladů a výnosů, které tam jsou zahrnuty nad rámec daňových předpisů - podle zákona o dani tam nepatří. Tato úprava probíhá v daňovém přiznání mimo účetní systém.

schéma transformace
výnosy za účetní období
- náklady za účetní období

= hrubý účetní zisk
+ náklady nad rámec daňových předpisů
- výnosy nad rámec daňových předpisů
= daňový základ před úpravou"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28102
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse