Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetní uzávěrka a účetní závěrka - maturitní otázka 2/3

Účetní uzávěrka a účetní závěrka - maturitní otázka 2/3

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka zpracovává téma účetní uzávěrky a závěrky. Přináší základní informace, definuje hlavní pojmy a postupy. Obsahuje schémata výpočtů a u všech operací uvádí konkrétní čísla účtů. Krátce charakterizuje jednotlivé výkazy účetní závěrky – rozvahu, výkaz zisku a ztrát a přílohy. V závěru si všímá struktury aktiv i pasiv v rozvaze. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Evidence vlastních zdrojů - maturitní otázka 1/3 a následující zde Rozpočetnictví a kalkulace - maturitní otázka 3/3.

Obsah

1.
Postup při účetní uzávěrce
1.1
Přípravné práce
2.
Schéma výpočtu daně z příjmu
3.
Rozdělení výsledku hospodaření
3.1
Rozdělení zisku
3.2
Úhrada ztráty
4.
Účetní závěrka
4.1
Druhy účetních závěrek
4.2
Rozsah účetní závěrky
4.3
Kritéria
5.
Rozvaha
6.
Výkaz zisku a ztráty
7.
Příloha k účetním výkazům
8.
Základní struktura aktiv v rozvaze
9.
Základní struktura pasiv v rozvaze

Úryvek

"Účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha
- vyvrcholení práce za celé účetní období
- skládá se z těchto výkazů:
1) rozvaha
2) výkaz zisků a ztrát
3) příloha k účetní závěrce
Účetní závěrka musí obsahovat komplexní a pravdivý obraz účetní jednotky k různým uživatelům (management, FÚ, banky, dodavatelé, odběratelé, burzy, akcionáři, investoři,..)
Zejména vnější uživatelé mají zvláštní nároky na uspořádání položek ve výkazech.
Druhy účetních závěrek:
1) řádná – sestavuje se k poslednímu dni účetního období
2) mimořádná – sestavuje se v mimořádných situacích (např. ke dni ukončení činnosti, při vstupu úč. jednotky do likvidace)
- je mimořádná nejen časově, ale je i jinak sestavována
3) mezitímní – sestavuje se v průběhu úč. období podle potřeb účetní jednotky
- neuzavírají se účetní knihy a inventarizace se provádí pouze pro potřeby ocenění jednotlivých položek

Rozsah účetní závěrky
a) plný – musí sestavovat úč. jednotka s povinným auditem
b) zkrácený

- účetní jednotky s ověřovací povinností:
a) akciové společnosti, které v daném nebo předchozím účetním období dosáhli nebo překročili alespoň jedno z níže uvedených kritérií
b) ostatní obchodní společnosti, družstva a FO, které v daném nebo předchozím úč. období dosáhli nebo překročili min. 2 z níže uvedených kritérií

Kritéria:
• hodnota aktiv 40 mil. Kč (aktiva nesnížená o opravné položky a oprávky)
• čistý roční obrat 80 mil. Kč (obrat= součet výnosů)
• průměrný přepočtený počet zaměstnanců – 50 ks
___________________________________________________________________________
ROZVAHA
- základní zdroj informací o celkové struktuře majetku, o tom, kolik majetku vlastníci vložili do podniku, jaký zisk nebo ztrátu podnik vytvořil a kolik má dluhů.
- v rozvaze jsou uvedené stavové veličiny, a to za běžné a předcházející období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
- poskytuje informace o N, V a HV a tím o finanční výkonnosti podniku
- je stupňovitě uspořádán tak, aby bylo možno zjistit zvlášť provozní, finanční VH (provozní VH +fin. VH = běžná činnost), mimořádný VH (běžná činnost + mim. VH = VH za běžné období)"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách. Obsahuje množství tabulek a naskenovaný výkaz zisku a ztrát. Rozsah čistého textu je cca 2,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20596
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse