Účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Definice, význam, funkce účetnictví, soustava ekonomických informací, Zákon o účetnictví, světové trendy
Funkce účetnictví, jeho uživatelé. Charakteristické znaky účetnictví. Účetnictví zachycuje: stav a pohyb majetku, stav a pohyb závazků, náklady a výnosy. Zákon o účetnictví. Typy účetnictví - finanční, manažerské, operativní evidence (vnitropodnikové účetnictví).

Soustava účtů, účtové osnovy, směrná osnova, účtový rozvrh, účetní zásady
Účetní zásady - zásada účetní jednotky, trvání účetní závěrky, zásada nezávislosti účetního období, zásada bilanční kontinuity, oceňování majetku a závazků, inventarizace, zásada opatrnosti, zásada objektivity, pravidlo významnosti v účetní uzávěrce, audit. Účtová osnova. Účtový rozvrh.

Účetní doklady, druhy, náležitosti, koloběh účetních dokladů, oprava dokladů, účetní knihy, účetní záznamy, opravy účetních záznamů
Doklady podle druhů, podle počtu dokumentovaných účetních případů, podle místa vzniku. Účetní knihy - pokladní kniha, knihy faktur, kniha dlouhodobého majetku, kniha zásob. Náležitosti, oběh, vyhotovení, opravy.

Účetní soustavy
Jednoduché účetnictví - finanční. Podvojné účetnictví - manažerské. Operativní účetnictví.

Rozvaha, rozvahové účty, změna rozvahových stavů
Ukázka.

Výsledovka, výsledkové účty, vztah rovnováhy a výsledovky
Zjištění HV. Účet zisku a ztrát. Hospodářský výsledek.

Oceňování majetku a závazků, změna ocenění, úpravy ceny
Ocenění majetku - pořizovací cena, vlastní náklady + příslušný podíl režijních nákladů, reprodukční pořizovací cena.

Dlouhodobý majetek, definice, rozdělení, ocenění
Kategorie - nehmotný dlouhodobý majetek, hmotný majetek, evidence majetku, který neodepisujeme, pořízení dlouhodobého majetku, finanční dlouhodobý majetek, oprávky nehmotného majetku, oprávky hmotného majetku, opravné položky (pojistky na výkyvy cen majetku). Ceny dlouhodobého majetku. Odpisy. Rovnoměrné odpisy. Zrychlené odpisování. Zvýšená vstupní cena.

Účtování o hmotném a nehmotném dlouhodobém majetku, analytická evidence
Cenné papíry, rozdělení, evidence, účtování. Směnky. Způsob vystavení, směnky k úhradě.

Účtování na finančních účtech (pokladna, ceniny, bankovní účty)
Ceniny, pokladna - minimální pokladní limit, maximální pokladní limit, peněžní prostředky v pokladně, skonto pokladny, manko v pokladně.

Zásoby vlastní výroby, druhy, účtování, analytická evidence
Zásoby - nakoupené, cena zásob, evidence zásob, analytická evidence. Oceňování majetku - metoda FIFO, metoda LIFO, podle vázaného aritmetického průměru. Inventarizační rozdíly. Poměrná část pořizovacích nákladů. Zásoby metodou B.

Pohledávky, definice, rozdělení, účtování
Zúčtování se zaměstnanci a s institucemi zdravotního a sociálního zabezpečení
Mzdové náklady, srážky zákonné, srážky zdravotní, srážky DPH, srážky dobrovolné.
Daně, charakteristika, rozdělení, účtování. Kapitálové účty. Vlastní zdroje, cizí zdroje, základní kapitál, kapitálové fondy. Závazky, definice, rozdělení, účtování. Náklady
Členění náklad podle druhu, časové rozlišení nákladů, výdaje příštích období, daň z příjmů.

Výnosy
Časové rozlišení nákladů a výnosů - náklad příštích období, výdaje příštích období, výnosy příštích období, příjmy příštích období, rezervy. Opravné položky. Inventarizace majetku, účtování inventarizačních rozdílů. Dlouhodobý majetek, pořízení dlouhodobého majetku, zásoby, finanční účty, zúčtovací vztahy.

Uzavření účtů, uzávěrkové práce na konci účetního období. Zjištění hospodářského výsledku.
Účet zisku a ztrát. Účetní závěrka - přípravné práce, vlastní účetní uzávěrka.

Poznámka

Příprava ke zkoušce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3746
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse