Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetnictví k maturitě

Účetnictví k maturitě

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává přehled nejdůležitějších účetních pojmů a principů. Seznamuje s právní úpravou účetnictví u nás, vysvětluje znaky účetnictví a jeho rozdělení. Zabývá se účetní dokumentací , dlouhodobým i oběžným majetkem podniku, rozvahou a jednotlivými typy účtů. Uvádí příklady účtování vybraných účetních případů. Rozebírá účetní evidenci a daňovou evidenci.

Obsah

1.
Právní úprava účetnictví
1.1
Podstata a význam účetnictví a účetní soustavy
2.
Účetní dokumentace
2.1
Druhy účetních dokladů,náležitosti, oběh dokladů,kontrola
3.
Dlouhodobý majetek
3.1
HDM,NDM,FI, opotřebení majetku, odpisy daňové a účetní
3.2
Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku
4.
Oběžný majetek - definice
4.1
Koloběh oběžného majetku
4.2
Členění,účtování pořízení zásob
5.
Rozvaha - podstata, význam, druhy
5.1
Rozpis rozvahy do účtů
6.
Inventura, inventarizace
7.
Náklady a výnosy včetně časového rozlišení
8.
Rezervy - zákonné a ostatní
9.
Účtová osnova
10.
Účt. třída 2 a 3
11.
Směnka
12.
Daňová evidence, účetní knihy

Úryvek

"Účet 261 – Peníze na cestě
Tento účet má specifický charakter. Používá se zejména při převodech peněžních prostředků, kdy má účetní jednotka k dispozici pro zaúčtování dva doklady.
Jde o převody mezi:
- pokladnou a bankovním účtem ( příjmový nebo výdajový pokladní doklad, bankovní výpis )
- dvěma firemními účty ( výpis z obou účtů )
- běžným a úvěrovým účtem ( výpis z běžného účtu, výpis z úvěrového účtu )
Zůstatek na tomto účtu může být buď aktivní nebo pasivní v závislosti na tom, který ze zmíněných dokladů k rozvahovému dni nemáme k dispozici.
Pokladna
Na účtu 211 – pokladna, sledujeme především stav a pohyb hotových peněz, dále pak šeků a poukázek k zúčtování ( např. poukázky na odběr zboží ).
Ceniny
Jedná se o majetek, který má svoji jmenovitou hodnotu
( většinou na něm přímo vyznačenou ), z níž se čerpá po vydání do spotřeby. Jde například o poštovní známky, kolky, stravenky, telefonní karty, dálniční nálepky.
Spotřeba cenin se vyúčtuje do nákladů – např. známky a telefonní karty na účet 518 – ostatní služby, dálniční nálepky a kolky na účet 538 – ostatní daně a poplatky.
Bankovní účty
Stav a pohyb peněžních prostředků, které má účetní jednotka uložené na účtech u bank, se zachycuje na syntetickém
účtu 221 – Bankovní účty. Pokud má účetní jednotka více účtů, je potřeba je odlišit v rámci analytické evidence. Účetním dokladem pro zaznamenání přírůstků a úbytků je výpis z účtu.
Na účtu 221 – Bankovní účty se evidují také termínované vklady a vkladové listy s výpovědní lhůtou do jednoho roku.
Krátkodobé bankovní úvěry
Jedná se o bankou poskytnuté úvěry se splatností do 1 roku. Evidují se na účtu 231 – krátkodobé bankovní úvěry, v případě úvěrů na eskontované směnky na účtu 232 – eskontní úvěry.
Cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se vyúčtuje do nákladů na účet 562 – úroky. Krátkodobý finanční majetek
Mezi krátkodobý finanční majetek ( účtová skupina 25 ) patří majetkové, dlužné a ostatní cenné papíry s předpokládanou dobou držení do 1 roku. Při pořízení se oceňují pořizovací cenou. V průběhu pořizování lze využít pro zaúčtování jednotlivých složek pořizovací ceny kalkulačního
účtu 259 – pořizování krátkodobého finančního majetku.
Charakteristika materiálových zásob
Zásoby patří mezi tzv. oběžný majetek, pro který je charakteristická jednorázová spotřeba a přeměna v jinou majetkovou složku.
Veškeré zásoby jsou uvedeny ve směrné účtové osnově v rámci 1. účtové třídy. Kromě materiálu ( účtová skupina 11 ) tu dále najdeme zásoby vlastní výroby – např. nedokončená výroba, výrobky ( účtová skupina 12 ) a zásoby zboží ( účtová skupina 13 )."

Poznámka

Práce částečně cituje http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/knihovna/Skripta_FF/zaklady_u.pdf.. a http://ucetnictvi-mzdy.blogspot.com/2008/07/pohledvky-vi-zamstnancm.html. Práce je zkrácenou verzí jiné práce autora - ID 13924. Členění práce mohlo být přehlednější.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14355
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse