Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetnictví - maturitní otázky

Účetnictví - maturitní otázky

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky z účetnictví.
Obsah:
1. Soustava ekonomických informací
a) Vznik a funkce účetnictví
b) Povinnost vést účetnictví
c) Informace, které musí poskytovat účetnictví
d) Právní úprava účetnictví
e) Obecně platné účetnictví
2. Inventarizace a inventarizační rozdíly
a) Inventarizace
b) Inventura
c) Inventarizační komise a rozdíly
d) Normy nezaviněných ztrát
e) Účtování manka nebo přebytku
3. Rozvaha
a) Aktiva
b) Pasiva
4. Účtování pokladny
a) Pokladna
5. Účtování na BÚ; Peníze na cestě
a) Běžný účet
b) Peníze na cestě
6. Ceniny
7. Úvěrové účty
a) Úvěry
b) Bankovní úvěry
c) Krátkodobý úvěr
8. Účetní doklady
a) Opravy účetních dokladů
b) Druhy účetních dokladů
c) Oběh účetních dokladů
9. Účet (pojem, rozdělení)
a) Druhy účtů (Rozvahové, výsledkové, závěrkové, podrozvahové)
b) Syntetické účty a analytická evidence
10. Dlouhodobý majetek (rozdělení, evidence, pořízení)
a) Rozdělení DM
b) Evidence DM
c) Způsoby pořízení DM
d) Oceňování DM
11. Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku včetně odpisů
a) Opotřebení DM
b) Odepisování DM
c) Zůstatková cena DM
d) Výpočty daňových odpisů
e) Odepisování DM
f) Prodej DM
12. Zásoby + účtování výrobků
13. Účtování zásob – rozdíl mezi A a B
14. Nákup zásob ze zahraničí (rozlišit jestli z EU)
15. Účtování zásob
16. Cenné papíry
a) Majetkové cenné papíry
b) Úvěrové cenné papíry
c) Účtování u dlužníka
17. Zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky)
18. Směnky
a) Jako platební prostředek
b) Směnky k inkasu
c) Eskont směnky
d) Směnky k úhradě
19. Mzdy
a) Hrubá mzda
b) Výpočet čisté mzdy
c) Srážky ze mzdy
d) Nemocenská
e) Výplata mzdy
f) Mzdový list
g) Účtování mezd
h) Účtování mezd (odměny) společníka s.r.o.
20. Kapitálové účty, zákl.. kapitál, kap. fondy
21. Hospodářský výsledek - použití
22. Rezervy
23. Náklady a výnosy
24. Časové rozlišení nákladů a výnosů
25. Leasing
Úryvek z práce:
"MZDY (14)
- mzda = odměna za práci, kterou poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům
- výše mzdy se řídí:
 podmínkami dohodnutými v pracovní smlouvě
 vnitřními platovými předpisy
 kolektivní smlouvou
 zákonem o mzdě
 zákoníkem práce
- rozlišujeme:
 hrubou mzdu
 čistou mzdu
 částku k výplatě
Hrubá mzda
- zahrnuje:
1. základní mzdu
a) úkolová – záleží na výkonu pracovníka
b) časová – je stanoven tarif (měsíční, hodinový)
c) podílová
2. příplatky
a) přesčas
b) za svátky
c) jiné příplatky (např. za pracovní prostředí, za práci v noci)
3. prémie a odměny
 používají se ke zvýšení motivace výkonu nebo kvality práce
4. náhradu mzdy za neodpracovaný čas a náhradu, na kterou má pracovník ze záko-na nárok (např. dovolená)
Výpočet čisté mzdy
čistá mzda = hrubá mzda – zákonné srážky
částka k výplatě = čistá mzda – ostatní srážky + nemocenská
Srážky ze mzdy
1. zákonné
 za-tel je může a některé i musí srazit pracovníkovi ze mzdy aniž by k tomu po-třeboval jeho souhlas (zdrav. a soc. pojištění, daň ze závislé činnosti = daň ze mzdy)
2. ostatní
a) nařízené soudem (alimenty)
b) které mohou být strženy pouze se souhlasem za-nce (spoření)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse