Účetnictví - otázky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá zpracované otázky do účetnictví. Začíná tématem účtu, pokračuje problematikou účtové osnovy a účetních dokladů. Zaměřuje se na majetek podniku. Podrobně rozebírá rozvahu a DPH, všímá si otevírání a uzavírání účtů, účetní závěrky i hotovostního platebního styku.

Obsah

1.
Účet
1.1.
Schéma účtu
1.2.
Druhy účtů
1.2.1.
Rozvahové účty
1.2.2.
Výsledkové účty
1.2.3.
Podrozvahové účty
1.2.4.
Uzávěrkové účty
1.3.
Náležitosti účtů
1.4.
Účet zisků a ztrát
1.5.
Opravy na účtech, otevření účtů
1.6.
Uzavření účtů
1.7.
Syntetická a analytická evidence
1.7.1.
Vytváření analytické evidence
2.
Účtová osnova
2.1.
Druhy účetních osnov
3.
Účetní doklady
3.1.
Druhy účetních dokladů
3.1.1.
Druhové členění
3.1.2.
Členění podle počtu dokumentovaných účetních případů
3.1.3.
Členění podle místa vzniku
3.2.
Náležitosti účetních dokladů
3.3.
Paragon
3.4.
Trvalost zápisu účetního dokladu
3.5.
Oběh účetních dokladů
3.6.
Úschova dokladů
3.7.
Opravy účetních dokladů a zásady při opravě
4.
Majetek podniku
4.1.
Dlouhodobý majetek
4.1.1.
Dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek
4.1.2.
Pořízení, oceňování, opotřebení dlouhodobého majetku
4.2.
Oběžný majetek
4.2.1.
Zásoby
4.2.2.
Krátkodobý finanční majetek
4.2.3.
Pohledávky, pořízení oběžného majetku, způsoby oceňování, zdroje financování
5.
Rozvaha
5.1.
Druhy rozvah
5.2.
Funkce rozvahy
5.3.
Změny rozvahových položek
5.4.
Rozvahové změny
5.5.
Rozpis rozvahy do účtu
6.
DPH
6.1.
Zdanitelné plnění
6.1.1.
Zdanitelné plnění v tuzemsku (plátce daně, registrace, zrušení registrace, práva a povinnosti plátců, daň na vstupu a výstupu)
6.1.2.
Situace ve firmách (místo zdanitelného plnění, základ daně a jeho oprava, sazby daně, osvobození od daně, daňový doklad, daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání)
6.1.3.
Zdanitelné plnění při dovozu a vývozu
6.1.4.
Hromadná nepravidelná autobusová doprava provozovaná zahraničním provozovatelem
7.
Otevírání, uzavírání účtů a účetní závěrka
7.1.
Postup při účetní závěrce
8.
Platební styk hotovostní
8.1.
Druhy platebních styků
8.2.
261- Peníze na cestě
8.3.
Platební styk hotovostní
8.3.1.
211- Pokladna (A)
8.3.2.
Pokladní skontro
8.3.3.
213 - Ceniny (A) (nákup cenin, výdej cenin do spotřeby)
8.3.4.
Doklady (poštovní poukázky, šek)

Úryvek

"Platební styk hotovostní
Rozeznáváme dva platební styky:
• platební styk hotovostní
• platební styk bezhotovostní
Rozdíl: V hotovostním platebním styku dochází k přímému styku s penězi (bankovkami), kdežto v bezhotovostním platebním styku dochází pouze k přesunu peněžních prostředků z jednoho účtu na účet druhý.
261- Peníze na cestě:
K překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů (hotovostní platební styk) a výpisů z účtů od peněžních ústavů (bezhotovostní platební styk) slouží účet 261 - peníze na cestě.
Tento účet se používá nejen při hotovostním styku s peněžním ústavem, ale také při převodech mezi dvěma vlastními bankovními účty (např. mezi běžným účtem a účtem úvěrovým), pokud nedošly výpisy z obou účtů současně. Můžeme zde účtovat též směnky na cestě, tj. při odeslání směnky odběratelem dodavateli. Ke dni účetní uzávěrky může být zůstatek aktivní nebo pasivní.
Účtování:
1. PPD - výběr hotovosti z BÚ 211/261
2. VBÚ - vybraná hotovost 261/221
3. VPD - odvod hotovosti na BÚ 261/211
4. VBÚ - přijatá hotovost 221/261
Platební styk hotovostní:
211- Pokladna (A):
Na tomto účtě se eviduje stav a pohyb peněz v hotovosti, šeků přijatých místo hotových peněz a poukázky k zúčtování (poukázky na odběr zboží nebo služeb).
Za peněžní prostředky v pokladně je hmotně odpovědný pokladník (úplná hmotná odpovědnost). Pokladník vede pokladní knihu, do níž účtuje podle VPD (vyhotovován ve 2 stejnopisech) a PPD (v jednom provedení). Pokladní kniha tvoří analytickou evidenci k syntetickému účtu 211 - Pokladna. V AE se musí odděleně sledovat valuty, šeky a poukázky podle jednotlivých měn.
Pokladní skontro:
Provádí se každý den po skončení pokladních hodin, zjišťuje skutečnou hotovost v pokladně (fyzická inventura), tzv. skontro a vyhotovuje se zápis o pokladním skontru. Zjištěná hotovost se porovnává s konečným stavem v pokladní knize (analytická evidence k účtu 211)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a schémata. Součástí jsou také příklady. Má převážně heslovitou formu. Částečně čerpá z: http://maturita.uffs.net/ucto1997/U04.DOC, http://knihovna.upol.cz/ff_scripta/zaklady_u.pdf, http://www.imaturita.cz/scripts/text_print.php?id=412.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11230
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse