Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Účetnictví pojišťoven - otázky ke zkoušce

Účetnictví pojišťoven - otázky ke zkoušce

Kategorie: Pojišťovnictví, Účetnictví

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 32 vypracovaných otázek z předmětu účetnictví pojišťoven. Zabývá se základní charakteristikou pojišťovnictví, i definicí pojistných produktů. Věnuje se účtování všech druhů cenin a majetku, včetně nákladů, výnosů, pohledávek závazků a mezd.

Obsah

1.
Podstata pojišťovnictví, činnost pojišťoven
2.
Formy pojistných vztahů, druhy pojištění
3.
Nemovitosti pojišťoven a jejich účtování
4.
Finanční umístění pojišťoven
5.
Ostatní finanční umístění
6.
Způsoby pořízení
7.
Způsoby vyřazení
8.
Pokladní hodnoty a jejich účtování
9.
Ceniny a jejich účtování
10.
Zásoby a jejich účtování
11.Pohledávky z přímého pojištění a zajištění
12.
Závazky z přímého pojištění a zajištění
13.
Ostatní pohledávky pojišťovny
14.
Ostatní závazky pojišťoven
15.
Mzdy a jejich účtování
16.
Daně a dotace pojišťoven
17.
Přechodné účty aktiv a pasiv
18.
Základní kapitál, kapitálové fondy a fondy ze zisku
19.
Rezervy životního pojištění
20.
Rezervy neživotního pojištění
21.
Rezervy na ostatní rizika a ztráty
22.
Dlouhodobé závazky pojišťoven
23.
Garanční fond kanceláře
24.
Náklady na životní a neživotní pojištění
25.
Náklady netechnického účtu
26.
Výnosy životního a neživotního pojištění
27.
Výnosy netechnického typu
28.
Zjišťovací činnost pojišťoven
29.
Tvorba a rozdělení hospodářského výsledku
31.
Účetní závěrka pojišťoven
32.
Audit pojišťoven

Úryvek

"Pojišťovací činnost poj. zahrnuje: uzavírání pojistných smluv, správu pojištění, poskytování plnění z poj. smluv, finanční umístění(=investování prostředků tech. Rezerv),uzavírání smluv se zajišťovnami o zajištění závazků z pojistných smluv, zábrannou činnost(=předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků. Součástí poj. čin. je také nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou tech. rezervy pojišťovny.
Zajišťovnou je PO založená jako AS se sídlem na území ČR, která provozuje zajišťovací činnost nebo PO se sídlem v zahr., která provozuje zajišťovací činnost v souladu s právní úpravou země, kde má sídlo.
Zajišťovací činnost je formou dělení pojistných rizik vzniklých v souvislosti s provozováním pojištění. Lze ji vyjádřit jako pojištěné pojištění. Provádí se na základě zajišťovací sml. uzavřené mezi poj. a zaj., nebo mezi zaj. navzájem. Zaj. se zavazuje poskytnout poj. ve sjednaném rozsahu plnění nastane-li pojistná událost a poj. se zavazuje zajišťovně platit určitou část pojistného z pojistných smluv, které jsou předmětem smlouvy. Činností zaj. je také správa zajištění a nakládání s aktivy jejichž zdrojem jsou tech. rezervy zaj.
Zprostředkovatelská činnost je obdobná činnost související s uzavíráním poj. nebo zaj. smluv a činností s tím spojených. Tuto činnost může provozovat pojišťovací agent nebo poj. příp. zaj. makléř. Ti provádějí zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy s poj.. Musí se registrovat u MF a mít povinné pojištění odpovědnosti.Se souhlasem MF může poj. nebo zaj. vykonávat také poradenskou činnost, související s pojištěním FO a PO nebo šetření pojistných událostí.Poj. by měla také dle zákona provozovat buď životní nebo neživotní pojištění.
Životní poj. – pojištění pro případ smrti, dožití, stavební poj., poj. prostředků na výživu dětí, důchodové poj., poj. pro případ úrazu, nemoci,atd.
Neživotní poj. – úrazové, pojištění nemoci, poj. škod na pozemních dopravních prostředcích, drážních vozidlech, letadlech, plavidlech, poj. přepravovaných věcí, zavazadel, poj. škod na majetku (požár, výbuch, vichřice,…), poj. odpovědnosti za škodu, úvěru, atd.

2. FORMY POJ. VZTAHŮ, DRUHY POJ.
Pojištění představuje ochranu proti rizikům, která mohou být náhodného charakteru. Jedná se o smlouvu, ve které se poj. zavazuje, že poskytne pojištěnému nebo 3tí osobě fin. úhradu, nastane-li pojistná událost. Součástí každé smlouvy je cena, za kterou je pojištění poskytováno – pojistné. Stanovení jeho výše, způsob placení a jeho splatnost jsou nezbytností.
Zasloužené pojistné představuje část předepsaného pojistného podle uzavřené poj. sml., která časově souvisí s probíhajícím účetním obd. bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno.
Nezasloužené poj. je část předepsaného poj. podle uzavřené poj. sml., která časově souvisí s následujícím účet. obd., bez ohledu na to, zda poj. bylo zaplaceno.
Pojištění lze charakterizovat z různých pohledů:
1)časové hledisko: krátkodobé – uzavřené na dobu 1 roku. Dlouhodobé – doba delší než 1 rok. 2)právní hledisko: dobrovolné – poj. sml. se uzavírá mezi pojistníkem(os. která s poj. uzavřela poj. sml.), dle jeho rozhodnutí a pojistitelem (subjekt, který provozuje poj. činnost). Povinné – může být smluvní a zákonné. Smluvní – vyplývá z právních předpisů, kde je určeno povinné sjednávání poj. sml. mezi subjekty (poj. osob, majetku, odpovědnosti). Zákonné – vyplývá přímo ze zákona a poj. sml. se nesjednává."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství zkratek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14990
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse