Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Účetnictví - rozbor účetních případů

Účetnictví - rozbor účetních případů

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: BIBS - vysoká škola B.I.B.S., a.s. Brno, Brno

Charakteristika: Seminární práce z účetnictví se věnuje správnému zaúčtování účetních operací a stručně popisuje účetnictví a účetní nástroje. Práce je rozdělena na dvě části. Teorie se týká pojmosloví a představuje nástroje podvojného účetnictví. V aplikační části se autor zaměřuje na podnik, u něhož zaúčtuje patnáct účetních operací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Charakteristika účetnictví
4.
Pravidla vymezení účetních jednotek
5.
Kvalitativní požadavky na účetnictví
5.1.
Obecné účetní zásady
6.
Hlavní účetní zásady
6.1.
Účetní doklady
6.2.
Účty
6.3.
Účetní knihy
6.4.
Obratová předvaha
6.5.
Výsledovka
6.6.
Rozvaha
7.
Aplikační část
7.1.
Představení společnost
7.2.
Návrh účtového rozvrhu
7.3.
Náklady a výnosové účty
7.4.
Použité zkratky a symboly
7.5.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
7.6.
Podkladové výpočty k vybraným operacím
7.7.
Výpočet kurzových rozdílů
7.8.
Výpočet účetních odpisů dlouhodobého majetku
7.9.
Obratová předvaha - zůstatky na účtech k 31.3.2012
7.10.
Účetní deník za 4/2012
7.11.
Obratová předvaha duben duben 2012
7.12.
Rozvaha k 30.4. 2012
7.13.
Výsledovka k 30.4.2012

Úryvek

"4.1 Obecné účetní zásady

Při vedení účetnictví by měly účetní jednotky dodržovat určité zásady. Nejdůležitější zásady jsou:

• Zásada vymezení účetní jednotky
• Zásada úplnosti z hlediska času a rozsahu
• Zásada realizačního principu
• Zásada zjišťování výsledku hospodaření
• Zásada opatrnosti
• Zásada konzistence
• Zásada akruálního principu

5 Hlavní účetní nástroje


5.1 Účetní doklady

Zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů. Forma účetního dokladu by měla být buď písemná, nebo elektronická.

„Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:
a) označení účetního dokladu
b) obsah účetního případu a jeho účastníky
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření
množství
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem
podle písmene d)
f) podpisový záznam podle §33 odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ
a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování“


5.2 Účty

Účet může mít různou formu, ale nejčastěji se používá účtování do takzvaného T účtu. Na jedné straně se evidují přírůstky a na straně druhé úbytky aktiv a pasiv. Levá strana se označuje, jako Má dáti a pravá strana je označena jako Dal. Každý účet musí obsahovat i název pro jaký účel byl vytvořen, jaký je jeho ekonomický obsah."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24221
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse