Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účetnictví - výpisky ze skript 1

Účetnictví - výpisky ze skript 1

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje 27 okruhům týkajícím se základů účtování a zákonné úpravy účetnictví. V závěru je uvedeno 8 řešených příkladů na praktické účtování.

Obsah

1.
Účtování o DPH a zúčtování s finančními orgány
2.
Charakteristika účetní osnovy pro podnikatele účtování ve třídě 0 a 1
3.
Základy daňové evidence – peněžní deník a ostatní účetní knihy daňové evidenci
4.
Účtování zásob dle způsobu „B“
5.
Základy účtování o peněžních prostředcích a materiálu
6.
Základy účtování o zaměstnancích a se státními institucemi sociálního a zdravotního pojištění
7.
Základy účtování na výsledkových účtech, význam účtu zisku a ztrát
8.
Základy účtování na kapitálových účtech u akciových společností, společností s ručením omezeným a v družstvech
9.
Aktivace vnitropodnikových služeb- materiálů a dlouhodobého majetku, změna stavu nedokončené výroby a výrobků
10.
Evidence účetních případů, účet (jeho charakteristika, členění účtů)
11.
Správné vedení účetnictví ( oběh dokladů, opravy a ukládání účetních dokladů)
12.
Rozvaha a změna stavu v rozvaze vlivem hospodářských operací
13.
Charakteristika směnek jako úvěrového a platebního prostředku
14.
Účtování o manku a škodě na materiálu a účtování o úhradě od pracovníků a pojišťovny
15.
Náklady – podstata, členění, cesty snižování zásob
16.
Zúčtování inventarizačních rozdílů – při účtování zásob materiálu způsobem ,,A“ i ,,B“
17.
Odpisy dlouhodobého majetku – podstata postupy stanovení
18.
Závěrka v účetnictví a závěrkové operace
19.
Účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
20.
Účtování o pořízení zásob dle způsobu ,,A“, analytická evidence
21.
Základy účtování o pohledávkách a reklamacích v rámci obchodně závazkových vztahů
22.
Účtování – náklady a výnosy, časové rozlišení nákladů a výnosů
23.
Podstata vedení účetnictví – jeho právní úprava, základní ustanovení Zákona o účetnictví č. 563/91Sb.
24.
Charakteristika účetní osnovy – pro podnikatele a principy účtování ve třídě 2 a 3
25.
Účetnictví – základy účtování na bilančních a výsledkových účtech, účtování o hospodářském výsledku
26.
Základy účtování o výrobcích – zboží a nedokončené výrobě
27.
Odpisování a vyřazování DM
28.
Praktické příklady k procvičování – 8 řešených příkladů

Úryvek

“Charakteristika účetní osnovy pro podnikatele účtování ve třídě 0 a 1

Směrná účtová osnova
Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty.
Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:
- obchodní společnosti ( s.r.o., v.o.s., k.s., a.s. )
- družstva
- státní podniky
- fyzické osoby, které jsou účetní jednotkou
Účtová osnova pro podnikatele
Zásady:
1) účtové třídy jsou uspořádány dekadicky stejně jako účtové skupiny v nich.
2) Rozlišení účtu rozvahových ( třídy 0,1,2,3,4 ) a výsledkových ( třídy 5 a 6 ).
Hospodářský výsledek pak lze zjistit jako rozdíl nákladů
A výnosů nebo aktiv a pasiv.
3) princip času a likvidnosti:
- likvidní prostředky v účtové třídě „2“ ( finanční účty )
- pohledávky a závazky jsou krátkodobé a dlouhodobé
- náklady a výnosy jsou provozní, finanční a mimořádné
4) třídy „8“ a „9“ jsou vyhrazeny pro vnitropodnikové
účetnictví
5) časové rozlišení nákladů a výnosů:
- náklady příštích období
- výdaje příštích období
- výnosy příštích období
- příjmy příštích období
6) účtová osnova platí pro všechny podnikatele účtující v
podvojném účetnictví

účtování ve třídě „0“ – dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek ( podobně jako ostatní majetkové složky ) se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0.
Dlouhodobý majetek zahrnuje:
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý finanční majetek
Podstatným rysem dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je umožňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za normálních podmínek tedy není určen k prodeji ( k získání dodatečných peněžních prostředků ), ale k dlouhodobému užívání v podniku. Naproti tomu dlouhodobý finanční majetek nepořizuje podnik s cílem používat ho ke své činnosti, ale má ho ve své držbě proto, aby z něho dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů ( např. přijaté dividendy ) nebo v podobě jiného kapitálového zhodnocení( zejména v důsledku růstu tržních cen)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse