Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Účtování nákladů

Účtování nákladů

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na účtování nákladů. Popisuje členění nákladů či časové rozlišení.

Obsah

1.
Členění nákladů podle hledisek
2.
Charakteristika nákladů
3.
Příklady účtování

Úryvek

"skupina 52 – Osobní náklady
-521,522,523 - příjmy zaměstnanců, společníků, členů družstva v peněžních částkách, je-li forma mzdy naturální, účtuje se o ní v obvyklých cenách
-524 – S a ZP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance 26 + 9 %
-525 – ostatní soc.a zdrav. pojištění nad rámec zákona – daň.neuznatelné
-527 – uznatelné náklady např. na stravování, pracovní oděvy, prádelna, atd
-528 – neuznatelné náklady nad rámec zákona

skupina 53 – Daně a poplatky
-daně, poplatky, odvody státu, doměrky daní mimo daně z příjmů 59x
-531 – silniční daň a poměrné části daně za užití vozidel k podnikání
-532 – daň z nemovitosti
-538 – nákup kolků do spotřeby, správní, arbitrážní, soudní poplatky, cejchování vah, dálniční poplatky, dědická, darovací a převodová daň z nemovitosti

skupina 54 – Jiné provozní náklady
-ostatní náklady provozního charakteru
-541 – ZC DHM a DNHM při prodeji
-542 – dle ocenění materiálu v 1. třídě při jeho prodeji
-543 – dary materiálu, zboží, ZC darovaného DM a DPH k daru
-544 – smluvní pokuty a penále za nedodržení přepravních podmínek
skupina 55 – Odpisy, rezervy, např. období, opr.položky
-provozní náklady z běžné činnosti
-551 – snížení hodnoty DM odepisovaného v 01, 02 skupině

skupina 56 – finanční náklady
skupina 57 – rezervy a op finančních nákladů
-finanční náklady
-561 – úbytek CP při prodeji
-562 – placené úroky bankám, z úvěrů, z dluhopisů u emitenta, úrok při eskontu směnek
-563 – zvýšení kurzu při nákupu nebo snížení kurzu při prodeji
-568 – náklady peněžního styku, pojistné, pojištění odpovědnosti organizace za prac.úraz, nemoc z povolání, náklady spojené s bankovními zárukami
-569 – úbytek hotovosti, cenin, CP
skupina 58 – mimořádné náklady
-582 – živelná pohroma, neopravitelná škoda DM, zásob, škoda na peněžních hodnotách, CP
-588 – náklady na reorganizaci, odstupné zaměstnancům, při ukončení činnosti firmy, odstupné za podnikové byty, náklady nájemce na uvedení majetku do původního stavu

skupina 59 – Daně z příjmů a převodové účty
-591, 593 – daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti (50 – 57, 58) souvztažně 341
-592, 594 – odložená daň (je-li daňový odpis větší než účetní) souvztažně 481

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ
- časové rozlišení nákladů provádíme proto, aby v daném účetním období byly pouze ty náklady, které do období patří. Mezi položky časového rozlišení nákladů patří:
- položky přechodné - známe Kč, účel, období - používáme účty 381 (NPO) a 383
(VPO)
Účet 548 - Ostatní provozní náklady
Typ účtu: Nákladový - daňový
Druh účtu: Výsledkový
Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění, pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody, příspěvky různým právnickým komorám, různým sdružení.

Ostatní provozní náklady - VPD
548 / 211

Výplata bolestného a odškodnění při pracovních úrazech, věrnostních přídavků, zřizovacích a vybavovacích příplatku pracovníkům vyslaných do zahraničí, studijních příspěvků, pro konzumaci při kontrolní činnosti - VPD
548 / 211

Náklady na konzumaci při kontrolní činnosti, hrazené pokladnou - VPD
548 / 211

Paušály vyplacené zaměstnancům na úhradu nákladů za praní,žehlení,čistění a opravy pracovních oděvů - VPD
548 / 211

Náhrady výdajů(paušálů) za krmení služebních psů - VPD
548 / 211

Vyúčtování náhrad pracovníkům za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenské uplatnění, věcnou škodu při pracovních úrazech, úhrada na praní, čistění pracovních oděvů - VÚD
548 / 333

Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih - VÚD
710 / 548"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29001
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Education 362x
2. Holidays in the Czech Republic 361x
3. Mass Media 15x
4. Účtování nákladů 1x
5. Trh 1x
6. Personální činnost 0x
7. Obchodní společnosti 0x
8. Hospodaření podniku 0x