Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - výpisky z přednášky

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu - výpisky z přednášky


Kategorie: Cestovní ruch - teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi stručné, heslovité, výpisky z přednášek. Definují důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje a cestovního ruchu. Na základě SWOT analýzy popisuje nejen vlivy cestovního ruchu na životní prostředí, a také přístupy pro udržitelný cestovní ruch. Uvádí jak snižovat negativní vlivy cestovního ruchu. V závěru se velmi stručně zmiňuje o dokumentu Agenda 21 pro cestovní ruch.

Obsah

1.
Základní pojmy
1.1.
Udržitelný rozvoj
1.2.
Udržitelný cestovní ruch
1.3.
Kodex chování
1.4.
Monitorování
1.5.
Environmentální indikátor
1.6.
Indikátory udržitelného rozvoje cestovního ruchu
1.7.
Koncentrační koeficient
1.8.
Hustota výskytu turistů
1.9.
Míra turistické intenzity
1.10.
Míra turistické penetrace (=pronikání)
2.
Vlivy cestovního ruchu na prostředí
2.1.
Klient v cestovním ruchu
2.2.
Přístupy pro cestovní ruch
3.
SWOT analýza vlivů cestovního ruchu na životní prostředí
3.1.
Pozitiva
3.2.
Negativa
3.3.
Příležitosti
3.4.
Hrozby
4.
Přístupy pro udržitelný cestovní ruch
4.1.
Plánování rozvoje cestovního ruchu
4.2.
Možnosti možnosti cestovního ruchu
4.3.
Únosná kapacita
5.
Agenda 21 pro cestovní ruch

Úryvek

"SWOT analýza vlivů CR na ŽP

1) pozitiva
- ekonomická podpora ochrany přírody, biodiverzity, kulturního dědictví (příjmy z CR na ochranu a revitalizaci přírody a kultury)
- CR prosazuje mezinárodní, národní normy, kodexy chování, které usilují o odpovědné jednání a ochranu zdrojů
- CR prohlubuje vztah k přírodě, kultuře, jiným národů,
- rozvíjí místní kulturní život, oživuje tradice, řemesla
- zvyšuje životní standard, kvalitu života místních obyvatel (vytváří pracovní příležitosti, přináší příjmy, rozvoj infrastruktury, služeb, zlepšuje se zdravotní péče, láme negativní stereotypy života)
- regenerace starých staveb – jejich restaurace, nové využití, konání akcí, zapojují se opět do genia loci destinace (př. sýpky, zříceniny,…)

2) negativa
- přírodní prostředí se mění na antropogenní( stavba silnic, hotelů, zábavních parků,…)
- necitlivé zásahy do přírody – nevhodné stavby v krajině, ruší vzhled krajiny
- poškozování prostředí kvůli velké koncentraci turistů (př. Alpy, Benátky,…)
- narušení ekosystémů, koloběhu látek, ohrožení fauny a flóry, mizení druhů
- produkce odpadů, znečištění
- nadměrná spotřeba zdrojů
- zisky z CR nezůstávají v destinaci (př. zahraniční vlastníci hotelových komplexů,…)
- pokles kvality života místních obyvatel- velká koncentrace turistů, znečištění, prostituce, drogy, dominují cizí prvky, zvyšování cen, turisté preferováni před místními obyvateli- zánik malých obchodů typu potraviny-místo nich suvenýry
- napětí, nenávist mezi turisty a místními
- dominance západního stylu života, jeho rozšiřování – důraz na konzum, materiální hodnoty, komerční přístup k životu
- změna života místních – jejich kultury, přirozenosti – umělé předvádění tradic turistům

3) příležitosti
- využívání moderních technologií – menší spotřeba zdrojů, menší znečišťování, umožní přesněji určit vliv CR na ŽP
- environmentální management (EMS)= systematický přístup k ŽP a péči o něj, založen na ISO 14 001
4) podpora podnikatelů v CR, aby zlepšovali ŽP v destinacích
5) změna tradičního modelu rekreace (slunce, voda, sníh) – větší důraz na ekoturistiku, poznání, zážitek, kulturní turistiku
6) uvědomění si hodnoty zdrojů, genia loci, kulturního dědictví
7) rostoucí vzdělanost turistů, místních obyvatel, podnikatelů – více znalostí o ekosystémech
8) větší monitorování, výzkum, prevence
9) aplikovat moderní marketing, demarketing – směrovat návštěvu turistů

4) hrozby
- kvantitativní růst CR (růst počtu obyvatel, módnost,..), růst masového CR
- rozvoj outdoorových aktivit narušujících přírodu (jízda na motorových saních, člunech,…)
- menší vytížení vozidel
- rozšíření CR do cenných, málo stabilních lokalit"

Poznámka

Částečně čerpáno z: ucr.uhk.cz/documents/Vlivy_CR_na_prirodni_socio_kulturni_prostredi_Uvod/predn/vlivyCR.ppt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14845
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse