Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Uherská správa v letech 1526-1918 - slovensky

Uherská správa v letech 1526-1918 - slovensky

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výtah z vysokoškolských přednášek a skript z dějin správ. Materiál je vhodný ke zkoušce ale i státnicím z PVH.

Obsah

1.
Rakúská ríšska správa
a) Panovník
b) Tajná rada
c) Dvorská (uhorská) kancelária
d) Dvorská komora
e) Dvorská vojenská rada
f) Hlavný vojenský výbor
g) Vojenská delegácia
2.
Uhorská krajinská správa
a) Kráľ
b) Uhorská rada
c) Miestodržiteľstvo
d) Uhorská komora
e) Spišská komora
f) Krajinský snem
g) Krajinskí hodnostári
h) Šľachtické stolice
i) Slobodné kráľovské mestá
j) Zemepanské mestá a mestečká
3.
Osobitné správne štruktúry
a) Vojenská správa
b) Sedliacke stolice
c) Turecká okupačná správa
d) Ejálet
e) Sandžak
f) Náhije
g) Kazá
4.
Verejna správa v období revolúcie 1848 – 1849
a) Kráľ
b) Palatín
c) Krajinský snem
d) Uhorské ministerstvo (vláda)
e) Stolice
f) Mestá
g) Obce
h) Slovenská národná správa
5.
Dočasná revolučná vláda
a) L´udových zhromaždeniach
b) Verejná správa počas vojenskej diktatúry 1849 – 1850
c) Provizórna organizácia civilnej správy 1850 – 1853
d) „Definitívna“ úprava štátnej správy 1853 – 1860
e) Premeny verejnej správy v období medzi vydaním októbrového diplomu a rakúsko – maďarským vyrovnaním 1860 – 1867
f) Uhorská krajinská správa a miestna samospráva v období vydania Októbrového diplomu
g) Projekt slovenskej národnej správy („Okolie“)
h) Dočasné zmeny v štátnej správe a miestnej samospráve v čase Schmerlingovho provizória a príprav na Vyrovnanie
6.
Správa Rakúsko–Uhorskej monarchie 1867 – 1918
a) Spoločné rakúsko – uhorské orgány
b) Panovník
c) Ministerská rada
d) Ministerstvo zahraničných vecí a c. a k. domu
e) Ministerstvo vojny
f) Ministerstvo financií
g) Najvyšší účtovný dvor
7, Uhorské štátne orgány a inštitúcie
a) Kráľ
b) Krajinský snem
c) Vláda
d) Municípiá
e) Stoličné municípium
f) Mestské municípium
g) Obecná správa

Úryvek

"Slobodné kráľovské mestá
- nezanedbateľný zdroj príjmov panovníka, sl.kráľ. a banské mestá sa považovali za majetok Svätej koruny a podliehali kráľovi, ten ich zveril do správy uhorskej komore
- s rozvojom miest rástli aj úlohy ich samosprávnych orgánov a inštitúcií: volená obec a mestská rada (staré valné zhromaždenie nefungovalo), členovia volenej obce a často i mestskej rady doživotní
- nových funkcionárov mestskej samosprávy (richtár, mešťanosta, mestský kapitán) volili len v prípade smrti, alebo ak spáchali vážny trestný čin
*na čele volenej obce rečník, viedol zhromaždenia, keď sa volili noví radní, mohol sa zúčastňovať na rokovaniach mestskej rady ale bez hlasovacieho práva (1.pol.19.st. už nezastupoval záujmy mešťanov, nemohol byť ani na rokovaniach mestskej rady)
*mestský notár – písomná a účtovná agenda mesta, predstavený mestskej kancelárie – pisári, úradníci + v 18.st. mestský prokurátor
*krajinské úrady od kon.18.st. vysielali do miest na kontrolu osobitné revízne komisie – malá účinnosť
- verejnosprávna reforma Jozefa II. zasiahla aj sl.kráľ.mestá: zrušil ich privilegovanú samosprávu a pričlenil ich do rámca stolíc, riadených štátnych úradníctvom, po jej odvolaní 1790 sa mestá vrátili k starým ustanovizniam

Zemepanské mestá a mestečká
*2., nižšia kategória miest, ich majiteľmi cirkevní alebo svetské veľmoži
2 skupiny:
a) privilegované mestečká – rozličné, kráľom potvrdené výsady (právo voliť si samosprávu a farára, trhové a jarmočné právo, oslobodenie od mýta ...)
b) mestečká, ktoré sa od ostatných poddanských dedín líšili, že zemepán im poskytol možnosť mať volenú samosprávu a odovzdávať feudálne dávky kolektívne
- podriadené stoliciam, v 1.stupňovom súdnictve podliehali zemepanským súdom, 2.inštancia sédrie, výnimka privilegované mestečká - osobitné výsady
Dediny
*silný trend k ich integrácii – čiastočná samospráva (priznal im ju zemepán), ich postavenie, právomoci, povinnosti sa vymedzovali v urbároch (popr. v osobitných „dedinských zákonoch“)
- na čele dediny richtár (menovaný zemepánom alebo zemep.úradníkom), neskôr ho volila obecná pospolitosť z kandidátov navrhnutých feudálnym pánom, ťažký výkon tejto fc vo vojnových časoch,
mal právo spolu s prísažnými (2-3) súdiť v menších veciach, nedostával plat, ale počas výkonu fc bol oslobodený od poddanských dávok a služieb, pripadala mu časť z pokút jeho súdnych výrokov
- písomnú administratívu na dedinách vykonávali najprv miestni farári alebo učitelia, od kon.18.st. dedinskí notári (väčšie dediny vlastný notár, menšie sa spájali a 1 si spoločne vydržiavali)
*prepojenie verejnej správy na dedinskú samosprávu zabezpečovali stoličný slúžni
činnosť dedinskej samosprávy upravuje urbársky patent Márie Terézie 1767, zákonné články 1832 – 1836 dediny rozdelili:
1) obce so stálou radou (súdom) čiže mestečká - podliehali súkromnej feudálnej vrchnosti, mohli si riešiť civilné záležitosti na miestnom súde pred richtárom
2) obce bez stálej rady – obyv. boli prevažne poddaní, podliehali panskej stolici (súdu), 2.inštancia šľachtická stolica
3) šľachtické (kuriálne) dediny – plná samospráva s vlastnými predstaviteľmi, obyv. šľachtici – zemania, ich veci sa riešili na stoličných zhromaždeniach, súdoch a úradoch, 2.inštancia krajinské (niekedy ríšske) orgány
ustanovilo sa: obce si majú vyberať richtára z 3 popredných mužov určených zemepánom, richtárovho zástupcu – „malý richtár“ a prísažných mohli voliť slobodne
- dobové normy určovali tiež voľbu dedinského notára (morálne vlastnosti, primerané vzdelanie), mali sa na ňom spoločne dohodnúť zemepán a obec"

Poznámka

Psané formou poznámek.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8789
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse