Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Ukazatelé makroekonomického vývoje

Ukazatelé makroekonomického vývoje


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním závěrečným zkouškám se srozumitelným způsobem věnuje ukazatelům makroekonomického vývoje. Vymezuje hrubý domácí produkt, metody jeho měření a po zmínce o dalších klasických ukazatelích se přesouvá k alternativním měřítkům ekonomické aktivity. Nechybí informace o cenové hladině a cenových indexech, rozlišování nominálních a reálných veličin i srovnávání různých ekonomických systémů.

Obsah

1.
Hrubý domácí produkt (GDP)
2.
Metody měření GDP
3.
Hrubý národní produkt (GNP)
4.
Alternativní měřítka ekonomické aktivity
5.
Definice cenové hladiny a způsoby jejího měření
6.
Význam rozlišování nominálních a reálných veličin
7.
Problematika kvalitativního porovnávání ekonomických
8.
Problematika kvantitativního porovnávání

Úryvek

"UKAZATELÉ MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE
Hrubý domácí produkt (GDP)
Měří celkový objem veškeré finální produkce vyrobené v dané zemi během 1 roku výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to, kdo vlastní tyto výrobní faktory.

Při měření domácího produktu zahrnujeme pouze nově vyrobené statky. Do domácího produktu nemůžeme zahrnout statky dlouhodobé životnosti vyrobené v minulých letech.

Př.: Pan X je majitelem autobazaru, koupil od pana Y ojeté auto za 90 tisíc Kč. Pak toto auto prodal panu Z za 100 tisíc Kč. Provize 10 tisíc kryje náklady pana X. Cena auta nevchází do domácího produktu daného roku, protože jde o staré auto, které bylo vyrobeno v minulosti a nikoli v daném roce. Zato provize 10 tisíc Kč je součástí domácího produktu a je nutno ji do domácího produktu započítat. Protože odráží hodnotu služeb pana X, které poskytl pánům Y a Z, když prodej auta zprostředkoval.

Má-li být statek zahrnut do GDP musí splnit 3 požadavky:
 produkt je vyroben v běžném období,
 produkt je prodán na trhu a je oceněn tržními cenami,
 produkt nesmí být v běžném období znovu prodán.

Metody měřená GDP:
1. metoda výdajová
GDP měříme jako celkové výdaje na nákup zboží a služeb. Problémem je rozdíl mezi cenou, kterou platí spotřebitel a cenou, kterou obdrží firmy, a to v důsledku nepřímých daní. Z tohoto důvodu měříme:
 GDP v tržních cenách (GDPMP) - včetně nepřímých daní

 GDP v cenách VF (GDPFC)

Zvýší-li se nepřímé daně, roste GDP v tržních cenách, i když fyzický objem celkového produktu se nezměnil, proto je mnohdy relevantnější měřit GDP v cenách VF, neboť hodnota celkového produktu je tak nezávislá na výši nepřímých daní.

2. metoda důchodová
GDP měříme jako souhrn důchodů, které obdrží vlastníci výrobních faktorů. Tím získáme národní důchod (NI). K národnímu důchodu dále připočteme nepřímé daně a znehodnocení kapitálu (amortizaci) a získáme GDP v tržních cenách.

w = mzdy a platy
i = čisté úroky
z = zisky firem zapsaných do OR
n = renty z půdy a nemovitostí
s = příjmy firem nezapsaných v OR a samozaměstnavatelů

GDP v cenách VF získáme, jestliže k NI přičteme pouze amortizaci:


3. metoda odvětvová
GDP se měří jako součet přidaných hodnot každé firmy v jednotlivých odvětvích ekonomiky.

Nominální GDP (GDPN) – je celková peněžní hodnota zboží a služeb vyjádřená v běžných cenách (v cenách období, kdy jsou daná zboží a služby vyráběny).
Reálný GDP (GDPR) – je celková peněžní hodnota zboží a služeb vyjádřená ve stálých cenách (v cenách určitého zvoleného výchozího období)."

Poznámka

Práce obsahuje vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26331
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse