Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Úloha a povolání žen a mužů v islámu - slovensky

Úloha a povolání žen a mužů v islámu - slovensky

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Pedagogika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem slovensky psané bakalářské práce z oboru teologie je přiblížit islámské náboženství a charakterizovat úlohu a povolání mužů a žen v této kultuře. Práce je rozdělena do tří částí. První je věnovaná pilířům muslimského náboženství včetně náboženských a eticko-sociálních zásad, předpisů a povinností. Druhá část sleduje pohled islámu na muže a ženu a jejich úlohu ve společnosti. Třetí část obsahuje pedagogickou přípravu učitele pro vyučovací hodinu na dané téma s důkladným popisem jejího průběhu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pilíře muslimského náboženství
1.1.
Náboženské předpisy a povinnosti
1.2.
Eticko-sociální zásady a povinnosti
3.
Muž a žena z pohledu islámu
3.1.
Úloha a povolání muže ve společnosti z hlediska islámu
3.2.
Úloha a povolání žena ve společnosti z hlediska islámu
4.
Pedagogické zpracování pro učitele
5.
Závěr

Úryvek

"1 PILIERE MOSLIMSKÉHO NÁBOŽENSTVA

Lunde (2004, s.39) hovorí o piatich zásadách islamskej viery. Patrí sem: vyznanie viery, modlitba, almužna, pôst a púť . Už od 10. storočia ich nazývame piatimi piliermi islamu. Definujeme ich takto:

Vyznanie viery (Šaháda) - Šaháda pre moslimov znamená vyznanie viery : „ Nieto božstva okrem Boha a Muhammad je posol Boží“ Ak by sme chceli konkretizovať slovo šaháda, tak v právnom význame znamená „svedok“. „Vyslovenie tejto formulky v arabčine, po predchádzajúcom oznámení zámeru pred kvalifikovanými svedkami, úplne stačí, aby sa niekto formálne stal moslimom“. (Lunde,2004, s. 39).
Ak by sa neveriaci človek chcel stať moslimom, v takom prípade je prinútený predniesť šahádu. Totižto, konvertita šahády je prednášaná pred významným islamským činiteľom, alebo pred miestnym hodnostárom. Dostačujúce je aj prednesenie šahády pred dvoma svedkami a usporiadať úradný zápis. V každom prípade je veľmi dôležité, aby človek, ktorý prednáša šahádu, bol úprimný a poctivý. "Tento pilier má niekoľko stránok. Po prvé, osoba, ktorá prednáša Šahádu, bude Bohom vypočutá a odmenená len vtedy, ak chápe pravdu tohto výroku a opakuje ho s porozumením a skutočnou úprimnosťou. Ak by Šahádu vyslovoval pokrytec, veriaci pevne inak, nebude u Boha pokladaný za veriaceho a nebude ani uchránený trestu na onom svete". Každý člen moslimskej viery je povinný vyznávať vieru pri každodenných modlitbách. Člen v širšom zmysle vyznáva svoju vieru aj tým, že za ňu bojuje a zároveň sa pripravuje položiť za ňu aj život. (Kropáček,1992, s. 92).
Tahára - pre islam je veľmi dôležitá čistota, ktorú rozoberajú islamskí právnici dopodrobna. Avšak, ide o čistotu morálnu, duchovnú, telesnú a rituálnu. Tahára nepatrí medzi piliere, ale vytvára významnú požiadavku platnosti hadždže a modlitby. Nečistota je opakom čistoty, ktorá sa podľa teológie delí na mentálne, hmotné, vecné , náboženské, alebo na ťažké (džanáb) a ľahké (hadath). Musíme konštatovať, že ťažké znečisťovanie je zapríčinené pohlavným stykom a akýmkoľvek vymieňaním spermií. Pri ženách dochádza k nečistote hlavne pri menštruácií a šestonedeliu. Ľahkým znečistením máme na mysli napríklad – dotyk nečistej veci. Sem patria najmä liehoviny a víno, zvieratá, ktoré sú nečisté (prasatá a psy), zdochliny (ide o tie zvieratá, ktoré neboli vhodne usmrtené, okrem rýb a hmyzu), nemôžeme zabudnúť na hnis, zvratky, krv a taktiež na výkaly a mlieko nejedlých zvierat. Niektoré právne školy majú iné názory a niektoré z týchto ľahkých nečistôt sú pozmenené. Obec sa znečisťuje aj tým, keď vykonáva svoju potrebu, tiež omdlením, spánkom, dotykom pohlavných orgánov, dotykom osoby opačného pohlavia. Veľmi zaujímavým faktom je, že ak sa veriaci dopustia ľahkého znečistenia, v tom prípade ma zakázané modliť sa a zároveň a dotýkať Koránu. Ak sa človek chce očistiť od ľahkých hriechov, pomôže mu očistné umytie. Avšak, ak ide o veľké znečistenie, tak odstránené je len vďaka ghusl, to znamená, že sa jedná o umytie celého tela s opláchnutím nozdier a úst. Hadath má v úmysle odstrániť nečistoty čiastočným umytím.(Kropáček,1992, s. 93-94).
Veriaci očisťovanie musia dodržiavať, pretože to majú dané zákonom v Koráne.
"Vy, ktorí veríte! Keď sa chystáte na modlitbu, umyte si tváre svoje i ruky svoje až k lakťom a utrite si hlavy svoje a nohy svoje až ku členkom! A ak ste postriekaní, očistite sa! Ak ste chorí alebo na cestách, alebo prišiel niekto z vás zo záchodu, alebo ste mali styk so ženami, ak nenájdete vodu- umývajte sa dobrým jemným pieskom a utrite si ním tváre svoje i ruky svoje, Boh vám nechce spôsobiť žiadne ťažkosti, ale vás chce očistiť a dovŕšiť tak dobrodenie Svoje voči vám –snáď mu budete vďační!“ (Korán, 5:6).
V mešitách sa nachádzajú umyvárne, kvôli tomu, aby si veriaci poumývali hlavu, tvár, ruky a nohy pred modlitbou. (Kropáček,1992, s. 92- 94)."

Poznámka

Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitních věd, Katedra náboženských studií, program Misijní práce s dětmi a mládeží.
Součástí práce je tabulka o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27941
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse