Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Úloha národních soudů v prosazování práva Evropského společenství - přednáška 7/12

Úloha národních soudů v prosazování práva Evropského společenství - přednáška 7/12

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek seznamují s úlohou národních soudů v prosazování práva Evropského společenství. Heslovitě vypisují druhy žalob a druhy soudnictví vykovávané Evropským soudním dvorem. Text se dále zabývá účinky rozhodnutí o předběžné otázce, i účinky rozhodnutí v prejudiciálním řízení. Věnuje se dozorčím žalobám, zejména žalobě na porušení smlouvy a na neplatnost aktu. Zmíněna jsou také kritéria pro přezkum platnosti komunitárního práva. Předchozí přednášku naleznete zde Evropské soudnictví - přednáška 6/12, následující Maastrichtská smlouva - přednáška 8/12.

Obsah

1.
Soudní dvůr EU zahrnuje
2.
Druhy řízení (žalob) před ESD
3.
Druhy soudnictví vykonávané ESD
4.
Účinky rozhodnutí o Předběžné otázce
5.
Účinky rozhodnutí v prejudiciálním řízení
6.
Dozorčí Žaloby
6.1.
Žaloba na porušení smlouvy (čl. 258-260, 226-228)
6.2.
Stadia řízení – v případě zahájení věci Komisí
6.3.
Smlouva o Ústavě
6.3.1.
Žaloba na neplatnost aktu
6.3.2.
Tzv. privilegovaní žalobci
6.3.3.
Tzv. semi-privilegovaní žalobci
6.3.4.
Tzv. Neprivilegovaní žalobci
6.4.
Kritéria pro přezkum platnosti komunitárního práva
6.5.
Smlouva o Ústavě

Úryvek

"ÚČINKY ROZHODNUTÍ V PREJUDICIÁLNÍM ŘÍZENÍ

1. ÚČINKY PRO SAMOTNÝ ESD/VÁZANOST VLASTNÍ JUDIKATUROU:
• neexistuje formální vázanost
• vysoká míra respektu, ale existující výjimky
• implicitní a explicitní odchýlení se od existující judikatury

ZMĚNY JUDIKATURY ESD
IMPLICITNÍ
- dynamika judikatury, evolutivní charakter, reakce na vývoj společnosti
- (např. C-6 a 9/90 Francovich versus C-46/93 a 43/93 Factorame III)

EXPLICITNÍ
- 192/73 HAG I versus C-10/89 HAG II – doktrína vzájemného uznávání v oblasti ochranných známek
- 8/74 Dassonville versus C-267/91 Keck

SNAHY O ZMĚNU JUDIKATURY – GA, SPS: např. T-177/01
Jégo Quéré – SPS se pokusil revidovat kritéria pro aktivní legitimaci jednotlivců v rámci žaloby na neplatnost podle čl. 230 SES

2. ÚČINKY VŮČI OSTATNÍM KOMUNITÁRNÍM ORGÁNŮM
• SPS
• Komise

3. ÚČINKY VŮČI NÁRODNÍM SOUDŮM:

A) ESD ROZHODUJE O VÝKLADU:
 formálně účinné jenom pro dotazující se soud
 materiálně erga omnes – vychází především z teorie acte éclairé a potřeby jednotné aplikace komunitárního práva
 ne res uiducita

B) ESD ROZHODUJE O PLATNOSTI AKTU
- případ 66/80 ICC – jednotná aplikace komunitárního práva – již vyslovená neplatnost aktu má účinky erga omnes /ne však res iudicata (jiné části aktu)

Ale!!
- u neplatnosti neplatí acte clair teorie – národní soudy nemají pravomoc posuzovat otázku neplatnosti komunitárního práva (314/85 Foto-Frost)

ROZHODNUTÍ ESD RATIONE TEMPORIS
- pravidlo účinků ex tunc
- viz 43/75 Defrenne a C-66, C-127- 128/79 Salumi

„…takto interpretované pravidlo je možno a nutno aplikovat soudy i na právní vztahy vzniklé a založené před rozhodnutím poskytujícím výklad na základě vznesené otázky za předpokladu, že jsou splněny ostatní podmínky umožňující zahájit před příslušnými soudy řízení vztahující se na aplikaci tohoto pravidla“ "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18439
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse